Moral och etik


Tio Guds bud
första till fjärde budet

I:a budet

Vår relation till Gud

Första budet; "Du skall älska Herren din Gud"  Tro, hopp, kärlek, tillbedjan, bön, offer, löften, Den sociala förpliktelsen till religion, religionsfrihet; "Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig", vidskepelse, avgudadyrkan, spådom och magi, vantro, ateism, agnosticism; "Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild" Katolska Kyrkans Katekes

top

II:a budet

Användning av heliga namn

Andra budet; "Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn" Herrens namn är heligt, löften, hädelse, svordomar; Missbruk av Herrens namn, mened; Det kristna namnet Katolska Kyrkans Katekes

top

III:e budet

Vår relation till tiden

Tredje budet  I.Sabbatsdagen; II. Herrens dag, Uppståndelsens dag: den nya skapelsen, Söndagen - sabbatens fulländning, Söndagens eukaristi, Söndagsplikten, En dag av nåd, en arbetsfri dag  Katolska Kyrkans  Katekes

top

IV:e budet

Familj, föräldrar och barn

Fjärde budet I. Familjen i Guds plan, Familjens natur, Den kristna familjen; II. Familj och samhälle; III. Familjemedlemmars plikter, Barnens plikter, Föräldrars plikter; IV. Familjen och Guds rike; V. Samhällets auktoriteter och myndigheter, Plikter som gäller samhällsmyndigheterna, Medborgarnas plikter, Det politiska samhället och kyrkan Katolska Kyrkans Katekes

Krisläge beträffande fadersgestaltenDen bibliska uppenbarelsen är avgörande nyckel för att övervinna det närvarande krisläget i fråga om fadersgestalten, säger ärkebiskop Paul Josef Cordes.ZENIT.org 2003-03-20

Barnen i Kyrkans liv  Katolska Kyrkans Katekes

Ökad risk att singelbarn far illa.Allvarlig psykisk sjukdom, självmord och alkoholrelaterade sjukdomar är dubbelt så vanligt bland dem som växt upp med bara en förälder. Tungt drogmissbruk är tre till fyra gånger vanligare. Det visar en svensk långtidsstudie.DN 23 januari 2003

Har barn samma rätt till liv som vuxna? Kerstin Hedberg Nyqvist ignum 2001 NR2

 

Lagrådet sågar homoadoption Att stifta en lag för att låta homosexuella adoptera är meningslöst, anser juristerna i regeringens lagråd, Lagen kommer inte att godtas i barnens hemländer och därmed får den inget praktiskt genomslag. SvD 2001-02-15

 

top

Se också:

Fråga prästen Fråga prästen

Vår engelskspråkiga sajt för fler artiklar:

nästa Morality


Till KATOLIKnu