Barnen

Katolska Kyrkans Katekes


Om barnen i Kyrkans liv

2225 Genom den nåd som ges i äktenskapets sakrament har föräldrarna fått ansvaret och förmånen att förkunna evangeliet för sina barn. De skall leda dem redan från deras späda ålder fram till trons mysterier; när det gäller dem är de för sina barn de ”första härolderna”. De skall ge dem del av kyrkans liv från deras allra första barndom. Familjens sätt att leva kan ge näring åt en känslomässigt positiv inställning som för hela livet är äkta förutsättning och stöd för en levande tro.

2226 Fostran i tro som föräldrarna ger sina barn skall ta sin början från spädaste ålder. Den sker redan då familjemedlemmarna hjälper varandra att växa till i tron genom det vittnesbörd som ges av ett kristet liv i överensstämmelse med evangeliet. Trosförmedlingen i familjen går före, ledsagar och berikar andra former för undervisning i tron. Föräldrarna har uppdraget att lära sina barn att be och upptäcka sin kallelse som Guds barn. Församlingen är den eukaristiska gemenskapen och hjärtat i de kristna familjernas liturgiska liv; den är en plats som har en alldeles särskild roll när det gäller att förmedla tron åt barn och föräldrar.

1250 Barn föds med en fallen och av arvsynden befläckad natur. Också de behöver den nya födelsen genom dopet för att befrias från mörkrets makt och flyttas över till det rike där Guds barns frihet råder. Dit är alla människor kallade. Att frälsningsnåden är ren, oförskylld gåva framträder särskilt klart i barndopet. Kyrkan och föräldrarna skulle då beröva barnet den oskattbara gåvan att bli Guds barn om de inte lät döpa det kort efter födelsen.

1252 Seden att döpa små barn är en kyrkans tradition sedan urminnes tid. Den är uttryckligen omvittnad sedan 100-talet. Men det är möjligt att också barn blev döpta redan vid början av apostlarnas förkunnelse när hela ”familjer” tog emot dopet.

1254 Hos alla döpta, barn eller vuxna, måste tron växa till efter dopet. Därför firar kyrkan varje år under påsknatten förnyelsen av doplöftena. Förberedelsen för dopet leder endast fram till tröskeln till det nya livet. Dopet är källan till det nya livet i Kristus – från den strömmar hela det kristna livet fram.

1457 Enligt kyrkans bud skall ”varje troende som uppnått den ålder då man kan bruka sitt förnuft åtminstone en gång om året bekänna de allvarliga synder som han är medveten om…….Barn skall gå till botens sakrament innan de för första gången tar emot den heliga kommunionen.

(Katolska Kyrkans Katekes; Catholica, Vejbystrand 1996)

Till KATOLIKnu