Sakramenten, Sakramentalier


De sju sakramenten

Dopet

Dopet enligt Katolska Kyrkans Katekes

Dopets nåd

Ritual för dop i Katolska Kyrkan  från Oremus, Katolsk bönbok

Dopets nödvändighet

Barndop Dokument från Kyrkans första århundraden som visar att man ända från begynnelsen döpte barn 

Faddrarnas uppgift och ansvar Katolska Kyrkans katekes

Eukaristin

Eukaristin Katolska Kyrkans Katekes

 

Mässoffret

Vår Herres verkliga närvaro (realpresensen) i den heliga eukaristin

Eukaristiska under

Katolska Kyrkans lära om Eukaristin

ÄnglabrödetOm begreppet änglabrödet i Bibeln

När du går miste om en helig kommunion

Om eukaristisk tillbedjan

En kort introduktion till den katolska mässan

Den heliga mässan på svenska Huvuddelen av den katolska mässans texter

Förklaring till den heliga mässan Valda delar från introduktionen till det romerska missalet

Den katolske messe på mange språk

Externa länkar

Sacramentum Caritatis Den 13 mars publicerade Vatikanen den postsynodala texten om Eukaristin, som påven utger för att sammanfatta biskopssynoden i oktober 2005. Koncentrationen ligger på mysteriet, hur det lärs ut och hur det firas. Katolsk Observatör

Drottning Josefina

Om eukaristi och kärlek,"Källa och andlig energi, som förnyar vårt liv",anförande Benedikt XVI. zenit.org

Om mässans innebörd Intervju med presidenten för det Påvliga Liturgiska Institutet. Zenit.org

Mane Nobiscum DomineJohannes Paulus II brev inför eukaristins år, oktober 2004 till oktober 2005Katolska biskopämbetet Stockholm 2004-10-27

Det eucharistiska åretBiskop Anders har skrivit vidstående text med anledning av att det eucharistiska året inleds på söndag. Katolska biskopämbetet Stockholm 2004-10-15

Det eucharistiska året inledsSöndag den 17e oktober öppnar påven Johannes Paulus II det eucharistiska året med en mässa i Peterskyrkan klockan 17.30Katolska biskopämbetet Stockholm 2004-10-15

Bikten - Botens och försoningens sakrament

Bikten Katolska Kyrkans Katekes

Ordning för enskild bikt - biktritual

Bikten

En vägledning för bikten

En vägledning till bikt utifrån Skriften

Biktspegel för barn

Några artiklar om bikten Ur Katolskt magasin nr 13 2000

Externa länkar

Påven bekänner inför 150.000 barn, Visst är det samma synder man biktar mest hela tiden Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/05-10-17

Konfirmationen

Konfirmationen Katolska Kyrkans Katekes

Ritual för Konfirmationens (bekräftelsens sakrament) i Katolska Kyrkan från Oremus, Katolsk bönbok

Konfirmationen Konfirmationen i Bibeln och hos kyrkofäderna

 

Äktenskapet

Äktenskapet Katolska Kyrkans Katekes

Äktenskapets sakrament

En vägledning till äktenskapet utifrån Skriften

Handlingar för ett bättre kristet äktenskap

Ritual för vigsel- i Katolska kyrkan Oremus Katolsk bönbok

Externa Länkar

Omöjligt välsigna homovigsel Man måste hålla isär att samhället ger samma juridiska skydd för olika samlevnadsformer och kyrkans teologiska tolkning av vad ett äktenskap är. Kyrkan ska ställa upp mot all diskriminering av homosexuella. Det behöver inte leda till att den gör avkall på äktenskapet som en förening mellan man och kvinna. Tolkningen måste göras tillsammans med andra kyrkor. Kyrkorna har ett ömsesidigt ansvar för varandra och måste i all ödmjukhet se till att ingen överger det de tillsammans tror vara den apostoliska tron. I ett mycket hovsamt brev skriver kardinal Kasper, som har huvudansvaret för enhetsfrågorna i Rom, till ärkebiskop Hammar: "Jag ber er därför att ta med och beakta det ekumeniska perspektivet och de teologiska argument, som ligger till grund för vår gemensamma tradition, när besluten ska fattas av olika instanser i den svenska evangeliska kyrkan och att ni tar ansvar för att de ekumeniska relationerna, som har vuxit, inte tar skada". Jonas Jonson biskop i Strängnäs, SvD 17/2 2004

Frånta kyrkan vigselrätten Inför en enkel registrering hos civil myndighet för homosexuella eller heterosexuella par som väljer att leva tillsammans. Alltså ingen ceremoni, bara namnteckningar på ett papper. Sedan kan kyrkosamfund, humanetiska föreningar eller paret självt arrangera önskad akt. Bara så kan respekten för såväl religionsfriheten som för enskilda människors läggning och livsval upprätthållas. Krister Andersson, missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan, SvD 16/2 2004

Nej till kyrklig akt för samkönade par Nio svenska kyrkoledare uttrycker i ett gemensamt brev till Svenska kyrkans centralstyrelse sorg över att Svenska kyrkan, utan att ta ekumenisk hänsyn, står i begrepp att införa en kyrklig akt för juridiskt giltigt partnerskap för samkönade par.Katolska stiftet

Vigningen eller ordinationens sakrament

 

Ordensvigningens sakrament Katolska Kyrkans Katekes

Hur får vi goda präster?Om Karin Stadlers avhandling om prästkandidaters lämplighet bedöms i Katolska kyrkan. av Ingvar Fogelqvist, rektor för katolska prästseminariet i Stockholm 

Vigningen; biskop, präst, diakon

Prästseminariet i Stockholms katolska stift och prästkallelserna Ur Katolskt magasin nr 13 2000

Varför celibat?

Externa länkar

Ordinasjonen

 

Vigning av kvinnor

 

Påven - Apostolisk succession

De sjukas smörjelse

De sjukas smörjelse Katolska Kyrkans Katekes

De sjukas smörjelse

Externa länkar

Sykesalvingens sakrament På norska

Sakramentalier etc.

Avlat

Avlaten och det heliga åretBehovet av heliga tider och platser; en artikel för Katolska Stiftet av fdr. Anders Piltz

Avlaten - hjälp och uppmuntran på vägen- en intervju med Biskop William Kenney Ur Katolskt magasin nr 12 15 nov 1999-11-22

Exorcism

Exorcism

Intervju med exorcisten f. Gabriele Amorth Don Gabriele Amorth är exorcist i Roms stift www.medjugorje.org

Exorcism En översättning av en artikel från Nätuppslagsverket "The Catholic Encyclopedia"

Exorcist En översättning av en artikel från Nätuppslagsverket "The Catholic Encyclopedia"

Externa länkar

Exorcism enligt Romerska Ritualet" "Fråga prästen"

Om exorcism 1 "Fråga prästen"

Om exorcism 2 "Fråga prästen"

Döden & Begravning

Ordningen för jordfästning i Katolska Kyrkans Oremus Katolsk bönbok

Reliker

Reliker

Externa länkar

Kort om katolsk syn på relikvierPå norska

Vigvatten

Se vidare om sakramenten på engelska:

Till KATOLIKnu