Moral och etik


Tio Gud Bud
Sjätte budet

VI:e budet

Familj, äktenskap, sexualitet

Sexualitet och kyskhetKatolska kyrkans katekes (2337 - 2359)

Skilsmässor skapar ett svagare samhälle Skilsmässornas negativa konsekvenser visar sig enligt forskningen i att barn med skilda föräldrar har lägre betyg i skolan, är mindre benägna att gå vidare till högre utbildningar, har en lägre grad av psykiskt välbefinnande, och har större sannolikhet att i vuxen ålder uppleva att den egna familjen splittras, än barn vars föräldrar har hållit ihop. Svd Opinion 11-09-03

USA:s katolska biskopar mot beslutet att omdefiniera äktenskapet Den amerikanska biskopskonferensen har sagt att Obama-administrationens beslut att inte längre stödja försvaret av äktenskapslagen i rättsliga processer" representerar en abdikation "av deras konstitutionella skyldighet att se till att USA:s lagar troget utförs och uppfylls." Vatikanradion på svenska (24.02.11)

Kondomer är inte svaret för Zambias epidemi  , säger AIDS-bekämpande nunna 9-Februari-2007 översättning till svenska från Catholic News Agency

Bevara begreppet äktenskap Förening man-kvinna Frågan om par av samma kön bör kunna ingå äktenskap utreds på uppdrag av regeringen. Det är inte en mänsklig rättighet att all form av samlevnad ska kallas äktenskap. Anders Arborelius, biskop Katolska kyrkan; Sten-Gunnar Hedin, föreståndare Pingströrelsen; Gunnar Weman, ärkebiskop em Svenska kyrkan; Bertil Werkström, ärkebiskop em Svenska kyrkan; Marianne Andreas, pastor Pingströrelsen; Salomo Berlinger, f d ordf Judiska församlingen; Abd Al Haqq Kielan, ordf Svenska Islamska Samfundet; Stefan Gustavsson, generalsekr Evangeliska Alliansen; Misha Jaksic, samordnare Ortodoxa kyrkorna; Rolf Åbjörnsson, advokat; Siewert Öholm, journalist - SvD 2006-02-22

Bevara äktenskapet mellan man och kvinna! Biskop Anders Arborelius äktenskapsupprop 2006-02-22

Påven överraskar i sitt kärleksbrev första delen av encyklikan överraskas läsaren av påvens syn på förhållandet mellan eros och kristen kärlek (agape). Benedictus betonar nämligen enheten mellan det kroppsliga, sexuella och känslotäta begäret för den andre (eros) och den andliga djuperfarenheten av den andre i den självöverstigande, givande kärleken (agape). I sitt uppfriskande bejakande av människans (och Guds!) eros är påven kritiskt medveten om antika, moderna och postmoderna försök att isolera sexualitet och gudomligförklara eros.Werner G Jeanrond professor i teologi vid Lunds universitet,SvD 5.2.2006

Omöjligt välsigna homovigsel Man måste hålla isär att samhället ger samma juridiska skydd för olika samlevnadsformer och kyrkans teologiska tolkning av vad ett äktenskap är. Kyrkan ska ställa upp mot all diskriminering av homosexuella. Det behöver inte leda till att den gör avkall på äktenskapet som en förening mellan man och kvinna. Tolkningen måste göras tillsammans med andra kyrkor. Kyrkorna har ett ömsesidigt ansvar för varandra och måste i all ödmjukhet se till att ingen överger det de tillsammans tror vara den apostoliska tron. I ett mycket hovsamt brev skriver kardinal Kasper, som har huvudansvaret för enhetsfrågorna i Rom, till ärkebiskop Hammar: "Jag ber er därför att ta med och beakta det ekumeniska perspektivet och de teologiska argument, som ligger till grund för vår gemensamma tradition, när besluten ska fattas av olika instanser i den svenska evangeliska kyrkan och att ni tar ansvar för att de ekumeniska relationerna, som har vuxit, inte tar skada". Jonas Jonson biskop i Strängnäs, SvD 17/2 2004

Frånta kyrkan vigselrätten Inför en enkel registrering hos civil myndighet för homosexuella eller heterosexuella par som väljer att leva tillsammans. Alltså ingen ceremoni, bara namnteckningar på ett papper. Sedan kan kyrkosamfund, humanetiska föreningar eller paret självt arrangera önskad akt. Bara så kan respekten för såväl religionsfriheten som för enskilda människors läggning och livsval upprätthållas. Krister Andersson, missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan, SvD 16/2 2004

Nej till kyrklig akt för samkönade parNio svenska kyrkoledare uttrycker i ett gemensamt brev till Svenska kyrkans centralstyrelse sorg över att Svenska kyrkan, utan att ta ekumenisk hänsyn, står i begrepp att införa en kyrklig akt för juridiskt giltigt partnerskap för samkönade par.Katolska stiftet

Med papisten som slagpåse "SSU tycks vara fullt upptagna med att i partikamraten Margareta Winbergs anda odla en unken papist-skräck" PER ERICSON; Svenska Dagbladets ledarsida 13.12.2003

SSU kränker Katolska kyrkanKända katolikers svar på SSU's utspel mot Katolska kyrkans syn på preventivmedel och spridningen av aids.

Förtal om Kyrkans ställninggstagande i pedofilfall SvD's påstående att Vatikanen skulle försökt tvinga katolska biskopar att mörka pedofilfall: En tidningsanka.

Argentinsk domare sätter stopp för "sexuell hälsa".Ja till livet - grupp säger, att planen påtvingades av Världsbanken och Internationella valutafonden.ZENIT 12 februari 2003

Ett övermått av begärVisst kan man tala om sexualitet utan hot och pekpinnar men också om människans möjlighet att hantera den i frihet. Axel Calsberg, Signum nr 7 2002

Diskriminerande monopol på jämlikhetsvisionJämställdhet mellan könen är mycket mer än ett kvinnointresse - jämställdheten är snarare en del av den jämlikhetsvision som allt sedan kristendomens uppkomst blivit ett centralt inslag i den västerländska kulturen och samhällstänkandet. Jag själv - som med en blandning av sorg och vrede betraktar den bristande jämställdheten mellan män och kvinnor - kommer därför aldrig att acceptera att ena halvan av mänskligheten tar monopol på kampen för ett jämställt samhälle.Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.; SvD 26/8 2002

Äktenskapet och familjens värdighet   Andra vatikankonciliets pastoralkonstitution Kyrkan i världen av idag Katolska Bokförlaget

Sexualitet, familj och äktenskapKatolska Kyrkans Katekes

En vägledning till äktenskapet utifrån Skriften

Handlingar för ett bättre kristet äktenskap

Mer amning skyddar mot bröstcancerrisken för bröstcancer ökar bland kvinnor som föder få barn. Och fler av dem som fått sjukdomen än av dem som är friska har inte ammat sina barn alls.AB 6.7.02

Sterilisering En D-uppsats i historia vid Lunds Universitet av Johan Johansson

Seksualitet - sexus, eros, agape

Naturlig familieplanlegging

Naturlig familieplanlegging - hva er det?

Ny statistik visar att de mest stabila äktenskapen finns i Småland. I landets så kallade bibelbälten är uthålligheten i äktenskapen stor. Smålansdsposten 2001-10-08

De par som får till det socialt har större chans till en långvarig relation I det kristna budskapet betonas relationer över tid, förhållandet till nära och kära är viktigt och ingen slit-och-släng-vara. - Par som har en gemensam grundinställning till livet håller lättare ihop. Smålansdsposten 2001-10-08

Tidig sexdebut kan vara ett rop på hjälpSamhället är inte bra på att hjälpa unga kvinnor att bejaka sin egen sexualitet, säger Chris Magnusson, psykolog. Unga tjejer som mår dåligt söker bekräftelse i sexualiteten. Tidig sexuell debut är ett tecken på att tonårsflickor mår dåligt. Det visar en avhandling vid Stockholms universitet. Aftonbladet 2001-07-20

Relativiseringen av familien i vestlig politik

top

Homosexualitet

Det finns bra skäl till att förbjuda gay-präster Den mest utförliga och objektiva studien om pedofilskandalerna i USA, gjord av John Jay College of Criminal Justice i New York, kom till slutsatsen att 80% av offren i denna typ av skandaler inom det romersk-katolska prästerskapet i Nordamerika under de senaste 50 åren har varit pojkar i åldern mellan 11 och 17 år. Inte flickor, inte pojkar under pubertetsåldern. Sanningen den att det var en homosex-kris, inte en pedofilkris, som kyrkan hade att göra med. De flesta gay-män önskar inte ha sex med pojkar som är under 12 år. av MICHAEL COREN, Katolsk Observatör

Homosexuella förbjuds bli präster i katolska kyrkanTill bakgrunden hör pedofilskandalen bland katolska präster i USA som avslöjades 2002, där 80 procent av dem som utsattes för övergrepp var pojkar och 55% av dem var över 15 år.Svenska Dagbladet 2005-11-23

"Jag avstår från homosex" Green, bibelsyn och prästprotest Erik Johansson är präst och har "homosexuella känslor". Ändå har han undertecknat prästdeklarationen i protest mot att Svenska kyrkan vill välsigna homosexuella parrelationer. Hur går det ihop? Svenska Dagbladet 2005-11-19

Inga homosexuella äktenskap - USA:s biskopar uttalar sig om varför homosexuella "äktenskap" är en motsägelse, som förnekar det läge samkönade föreningar sett som krav på rättvisa. Översättning till svenska från zenit.org. engelsk text. zn12 december 2003

Åke Green-rättegången: en katolsk kommentarÅke Greens predikan är knappast en predikan i vår mening: den är nämligen inte främst avsedd för församlingens uppbyggelse och omvändelse utan för att uppmärksammas av media och för att se hur långt man kan gå. Ändamålet får inte helga medlen! För det andra är tonen kränkande och nedsättande, och det skall ingen behöva utsättas för i Guds hus eller någon annanstans. biskop Anders Arborelius

Homoäktenskap ingår i en ny "ondskans ideologi" Påven brännmärker i sin nya bok homosexuella äktenskap för att vara något ont. Han säger att abort är en "laglig utrotning". Han jämför aborter med nazityskarnas utrotningsförsök av bland andra zigenare och judar. SvD 23 februari 2005

Man är inte homofob eller tillhör en kristen minoritet för att man är emot äktenskap mellan samkönade par. Markus Hagberg präst i Göteborgs stift

Amerikansk anti-gaygrupp stöder dömd ÖlandspastorI sin predikan kallade Green homosexuella en "cancersvulst på samhällskroppen" och påstod dessutom att homosexualitet öppnar vägen mot tidelag och pedofili.Sydsvenskan 16 augusti 2004

Homohetsdömde Ölandspastorn Åke Green ville skaka om. Om homosexualitet är något man föds till och inte något man själv väljer, då har jag väldigt stora problem med hur jag ska förhålla mig till Guds ord. Det skulle vara väldigt grymt om Gud skapade människor med homosexuell läggning och sedan talade om i sitt ord att det är en synd att utöva homosexualitet.Nya Dagen 2004-08-11

Vilseledande uppgifter om kardinal Newman i DN En klostergemenskap är en slags familjegemenskap, och att Newman ville bli begravd med sin bäste vän inte är märkligare än att man har familjegravar. På den tiden, kardinal Newman avled 1890, inte hade några associationer till homosexualitet alls, och "förstod idén med verklig vänskap, något som många tyvärr inte gör idag".

Åke Greens uttalanden om homosexulitet som en "cancersvulst" är värre än att ropa "Sieg Heil". Det anser åklagare Kjell Yngvesson och vill därför att pingstpastorn döms till fängelse. - Att straffbelägga Åke Green vore att kränka hans rätt till religions- och yttrandefrihet, sa försvaren Percy Bratt

Överväganden beträffande förslag att ge lagligt erkännande åt fasta förbindelser mellan homosexuella personer Troskongregationen 28 mars 2003

Homosexualitet Katolska Kyrkans Katekes

Född och icke skapad Utredningen om homosexuella pars rätt att adoptera barn kommenteras utifrån en antropologisk syn på hur ett barn blir till. AXEL CARLBERG Signum

Lagrådet sågar homoadoption Att stifta en lag för att låta homosexuella adoptera är meningslöst, anser juristerna i regeringens lagråd, Lagen kommer inte att godtas i barnens hemländer och därmed får den inget praktiskt genomslag. SvD 2001-02-15

K.G. Hammar och uppenbarelsenGösta Hallonsten Signum

Synden i Sodom och Gomorra, en synd mot gästfrihet?En översättning från Catholic Answers, www.catholic.com

Homosexualitet enligt Bibeln och kyrkofädernaEn översättning från Catholic Answers, www.catholic.com

Homosexualitet och kyskhetEn översättning från Catholic Answers, www.catholic.com

Verklig kärlek för homosexuellaEn översättning från Catholic Answers, www.catholic.com

Är homosexualitet något medfött?En översättning från Catholic Answers, www.catholic.com

Den katolske kirkes lære om homoseksualitet


Se också:

Fråga prästenFråga prästen

Vår engelskspråkiga sajt för fler artiklar:

nästaMorality


Till KATOLIKnu