Homosexualitet

Homosexualitet enligt Bibeln och kyrkofäderna


Denna sida uppdaterades 2019-04-09

En översättning från Catholic Answers, www.catholic.com

Några påstår, att varken Bibeln eller Traditionen fördömer praktiserande av homosexualitet. Avsnitt sådana som 3 Mos 18:22-30, Rom 1: 26-27, 1 Kor 6:9 och Jud 7 utgör klart bevis från Skriften. Nedan ges klara bevis från Traditionen.
Kyrkofäderna är särskilt hårda mot praktiserandet av pederasti, homosexuell korruption av pojkar utförd av män.

Didache

"Du skall inte dräpa, du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte utöva pederasti, du skall inte begå otukt, du skall inte stjäla, du skall inte öva trolldom, du skall inte döda ett barn genom abort eller döda ett barn som fötts". (Didache 2:2, år 70)

Barnabas' brev

"Du skall inte utöva otukt; du skall inte begå äktenskapsbrott; du skall inte korrumpera ungdom". (Barnabas' brev 10,
år 74)

"Du skall inte korrumpera pojkar eller ha lust till sådant". (ibid.)

Justinus Martyren

Vi har fått lära oss, att företeelsen att sätta ut nyfödda barn för att dö är något som tillkommer en ond människa. Vi har fått lära oss detta, för att vi inte skall tillfoga någon en skada och för att vi inte skall synda mot Gud. Först och främst beror detta på , att vi ser, att alla som satts ut så (inte bara flickor utan också pojkar) har förts till prostitution. I varje nation hittar man en mängd flickor och hermafroditer utsatta för denna besmittelse , och de begår ogärningar man inte vill uttala. Och från dem, som man borde utrota från sitt rike, får man lön och skatt. Och var och en, som använder sådana personer, kan utöver det gudlösa och avskyvärda och okyska intima umgänget möjligen ha umgänge med sitt eget barn eller släkting eller bror. Och det finns några, som t.o.m. prostituerar sina egna barn och fruar, och några är öppet stympade för sodomitiskt syfte. Och de refererar dessa mysterier till gudarnas moder. (Första Apologin 27, år 151)

Clemens av Alexandria

"All ära tillkommer den skyternas kung, som hur anarkistisk han än var, med pil sköt en av sina undersåtar, som bland skyterna imiterade mysteriet, som tillkom gudarnas mor… och fördömde honom för att ha blivit feminiserad bland grekerna och lärare i feminiseringens sjukdom för de övriga skyterna". (Förmaning till grekerna 2, år 190)

"Enligt grekisk mytologi hade Baubo (en kvinnlig inföding i Elusis), då hon tagit emot gudinnan Demeters gästvänlighet, räckt henne en uppfriskande dryck. Och då hon vägrade att ta emot den och inte hade någon avsikt att dricka (ty hon var mycket sorgsen), och då Baubo hade blivit förargad, i det hon trodde sig själv vara ringaktad, så blottade hon sin skam och visade upp sin nakenhet för gudinnan. Demeter blir förtjust vid åsynen och nöjd, repeterar jag, vid åsynen. Detta är hemligheten i atenarnas mysterier, dessa Orpheus' urkunder".(ibid)

"Det är då inte utan skäl poeterna kallar honom (Herkules) en grym stackare och en skändlig skurk. Det skulle bli långtråkigt att räkna upp hans äktenskapsbrott av alla slag och hans förförande av pojkar. Ty dina gudar avhöll sig inte ens från pojkar. Den ene älskade Hylas, en annan Hyacinthus, en annan Pelops, en annan Chrysippus, en annan Ganymede. Låt sådana gudar som dessa dyrkas av dina fruar, och låt dem be, att deras män blir sådana som dem - så måttliga - och att de då de sökt efterlikna dem i samma övningar, de må bli lika gudarna. Sådana gudar låter dina pojkar träna sig i vördnad, så att de kan växa upp och bli män i avskyvärd likhet med den otukt de mottagit från gudarna". (ibid)

Tertullianus

"Alla andra raserier bland lustar, som överstiger naturlagarna och är gudlösa både mot (mänskliga) kroppar och könen, förvisar vi från kyrkan, inte endast från dess tröskel utan också från dess beskydd. Det är inte så mycket fråga om synder som om orimligheter." (ärbarhet 4, år 220)

Novatianus

"Gud förbjuder judarna att äta viss mat av symboliska skäl. Hos fiskarna anses fjällens skrovlighet konstituera deras renhet. Hos människor erkänns skrovliga, kärva, opolerade, rejäla och allvarliga seder. Däremot är de, som saknar fjäll orena, ty lättsinniga, ostadiga, trolösa och feminiserade bruk ogillas. Vad menar dessutom Lagen, när den förbjuder, att man äter grisar. Den förebrår bestämt dem som lever ett orent och smutsigt liv och njuter av lastbarhetens avskräde…Eller vad betyder det, när den förbjuder haren? Den tillrättavisar skarpt män, som förvrängts till kvinnor". (Judisk mat 3, år 250)

Cyprianus av Kartago

"Vänd dina blickar till de styggelser av annat slags spektakel, vilka man inte annat kan än djupt beklaga. Män har kastrerats, och all stolthet och vitalitet i deras kön har feminiserats i deras försvagade kroppars vanära. Och den anses angenämast som på ett mest fullständigt sätt krossat mannen till kvinna. Han växer i lovord på grund av sitt brott. Och ju mer han degraderas, desto skickligare betraktas han vara. En sådan ser man upp till - o skam - och man ser upp med välbehag….Inte heller saknas det myndighet för den förledande styggelsen…att deras Jupiter, som inte är mer suverän i fråga om makt än beträffande vishet, upphetsad av jordisk kärlek mitt ibland sina egna applåder…nu bryter sig fram med hjälp av brudar för att skymfa pojkars renhet. Och ställ nu frågan: Kan en man, som ser upp till sådant vara frisk eller ärbar? Män imiterar de gudar de tillber, och genom sådan bedrövlig tillvaro blir deras brott deras religion." (Brev 1:8, år 253)

"O, om du placerades i det upphöjda vakttornet, skulle du kunna betrakta de hemliga platserna…om du kunde öppna de stängda dörrarna i sovrummen och i din föreställning minnas de mörka undangömda platserna skulle du se ting utförda av oanständiga personer, som inget kyskt öga skulle kunna betrakta. Du skulle inse, att även det att betrakta är ett brott. Du skulle se, vad människor gripna av vishetens galenskap skulle förneka att de gjort men likväl hastar att göra.. män som med vanvettiga lustar rusar på män och gör saker, som inte erbjuder någon njutning ens hos dem som gör dem" (ibid 1:9)

Arnobius

"Gudarnas moder älskade i högsta grad pojken Attis på grund av hans enastående skönhet. Och Acdestis, Jupiters son, som var hans kamrat, smekte honom, när han växte upp, och han var bunden till honom genom omoralisk eftergivenhet i fråga om sin lusta. ..
Efteråt medger Attis, under vinets inflytande, att Acdestis älskar honom…Sedan beslutar Midas, Pessinus' kung, att ge honom sin egen dotter till hustru, i det han önskar undanhålla ynglingen ett sådant vanhedrande kärleksförhållande… Acdestis, som sprack av raseri eftersom pojken blev undanryckt honom själv och förd att söka sig en fru, fyller alla gästerna med vanvettig galenskap. Frygierna skriker, och blir panikslagna då gudarna visar sig…Attis fylls nu också med rasande passion. Han yrar förtvivlat och kastar sig av och an. Han kastar till slut omkull sig själv och stympar sig själv under ett pinjeträd, medan han säger: Tag detta, Acdestis, genom vilket du har uppväckt så stort och fruktansvärt farligt tumult."-
(Emot hedningarna 5:6-7, år 305)

Eusebius av Caesarea

"Då Gud förbjudit alla olagliga äktenskap och all otillständig praxis och äkta förbund kvinnor emellan och män emellan tillägger han: 'Ni skall inte orena er med något av allt detta, ty med allt sådant har de hedningar orenat sig, som jag fördriver för er. Därigenom har landet blivit orenat, och jag har på det hemsökt dess missgärning, så att landet har spytt ut sina inbyggare'(3 Mos 18:24-25)" (Bevis från Evangeliet 4:10, år 319)

Basilius den store

"Den som är skyldig till otillständighet med män skall bestraffas under samma tid som äktenskapsbrytare bestraffas."
(Brev 217:62, år 367)

"Om du, o munk, är ung antingen i kropp eller själ, så undvik kamratskap med andra unga män och undvik dem på samma sätt som du skulle göra med elden. Ty genom dem har fienden uppeggat mångas önskningar och sedan överlämnat dem till den eviga elden och slungat dem till det avskyvärda helvetet i fem städer under förevändning, att det rört sig om andlig kärlek. Intag vid måltiderna en sittplats långt ifrån andra unga män. Då ni lägger er ner för att sova, låt då inte deras kläder vara nära dina, utan ha hellre en gammal man mellan er. När en ung man konverserar med dig eller sjunger psalmer vänd mot dig, svara honom då med nedslagna ögon. Gör detta så att du inte, när du ser på hans ansikte, får ett frö med önskningar sått av fienden och skördar kärvar av korruption och undergång. Låt dig inte bli funnen i hans sällskap, vare sig i huset eller på en plats där ingen kan se dina handlingar, under förevändning att studera de gudomliga orakelsvaren eller att vara sysselsatt med något annat, vad som helst, hur nödvändigt det än må vara". Avsägelse av världen, år 373)

Johannes Chrysostomos

"Hedningar hänger sig åt kärlek med pojkar, och en av deras kloka män gjorde en lag, som sade, att pederasti inte skulle godkännas för slavar, som om det vore en rättskaffens sak. Och för detta ändamål hade man hus, där sådant öppet praktiserades. Och om man berättade om allt, som gjordes bland dem, skulle man ha insett, att de öppet begick övervåld mot naturen, och att det inte fanns någon som hindrade dem… Som fallet är med deras passion för pojkar, som de kallade sina 'padica', så är det inte passande att nämna detta vid namn.". (Homilior om Titus 5, år 390)

"Vissa män i kyrkan kommer in och stirrar sig omkring på kvinnors skönhet.. Andra är nyfikna på den blommande skönheten hos pojkar. Förundrar du dig sedan inte över att blixtrande pilar inte kastas från himlen, och att alla dessa ting inte rycks upp i sina beståndsdelar? De ting som här har utförts, är nämligen värda både åskslag och helvete. Men Gud, som är tålmodig och full av nåd, väntar en stund med sin vrede och kallar dig till ånger och gottgörelse". (Homilior om Matteus 3:3, år 391)

"Alla dessa affekter i Rom 1:26-27) var avskyvärda, framför allt det onda begäret efter män. Själen lider nämligen mer av synder och vanäras mer än kroppen av sjukdomar." (ibid.)

"Männen har förolämpat själva naturen. I högre grad utsatt för vanära, är det dock när t o m kvinnor söker efter dessa intima förhållanden, dessa som borde känna mer skam än männen". (ibid.)

"Och man kan se diverse andra böcker fulla med denna sjukdom. Men därmed säger vi inte, att detta gjorts lagligt utan att de som antagit denna lag var ömkliga och föremål för många tårar. Ty dessa betraktas på samma sätt som kvinnor, som spelar horor. Det är snarare så, att deras tillstånd är ändå bedrövligare. I förra fallet var nämligen det intima förhållandet, även om det var laglöst, ändå i enlighet med naturen, men detta är mot båda lagen och naturen. Ty även om det inte fanns något helvete och man inte kunde hota med någon bestraffning, skull detta vara värre än någon bestraffning". (ibid.)

Augustinus

"Skamliga handlingar emot naturen, sådana som begicks i Sodom, borde överallt och alltid avskys och bestraffas. Om alla nationer var bestämda att göra sådant, skulle de betraktas skyldiga för samma brott genom Guds lag. Gud har inta skapat människorna att använda varandra på detta sätt." (Bekännelser 3:8:15, år 400)

De apostoliska konstitutionerna

"De kristna avskyr all olaglig beblandning och sådan som praktiseras mot naturen betraktar de som ond och ogudaktig".(Apostoliska konstitutionerna 6:11, år 400)

översatt av Gunilla Gren med yttryckligt tillstånd från Catholic Answers, P.O. Box 17490, San Diego, CA 92177; http://www.catholic.com/


Till KATOLIKnu