Islam


next Konflikt: Väst - Islam? 

next "Libanon är mer än ett land, det är ett budskap" 


Våra egna artiklar & översättningar

Sammanställningen" av Koranen Det finns en berättelse som omtalar en "sammanställning" av Koranen under Abu-Bakrs kalifat (632-634). Han gav uppdraget åt Zayd ibn Thabit att göra en "sammanställning". Denne började sedan "sammanställa" Koranen "från papyrusbitar, flata stenar, palmblad, skulderblad och revben från djur, läderbitar och träbräder såväl som från människornas hjärtan". Det existerade allvarliga skillnader i textvarianterna existerade i de exemplar av Koranen som var i omlopp. Kalifen Uthman (644-56) lät förstöra tidigare befintliga exemplar så att texten i alla följande exemplar av Koranen skulle baseras på vissa normerande handskrifter. Processen att förbättra skriften avslutades mot slutet av 800-talet.Av Montgomery Watt & Richard Bell

Kvinnans ställning i IslamAv den kristne författaren Salman Hassan JabbarSvensk översättning från Answering Islam

Isa, den muslimske JesusKoranens Isa answering-islam.org.uk

Är islam en fredsälskande religion?Vissa verser tycks tillräckligt klart säga, att Koranen lär ett fredligt svar till dem som motsätter sig islam. Men det finns andra verser i Koranen som säger det helt motsatta. www.answering-islam.org.uk

De kristna församlingarna aktiva medlemmar av det arabiska samhället under historiens gång. Den grekiska kulturen (filosofi, medicin, arkitektur, mekanik, geometri) etc kommer på 700-talet till det arabiska imperiet på fornsyriska. Kaliferna betalade kristna forskare för att översätta till arabiska. p.Samir Khalil Samir S.J. - expert på arabisk teologi, historia och litteratur.

Kristendomens relation till muslimskt liv och religionEtt föredrag av baptistpastorn Ferro Mehmedovic (alban och tidigare själv muslim)Vår Frälsares församling i Malmö 16 september 2004

Den hermeneutiska nyckelnEn jämförelse mellan läran i kristendom och islam Av Ferro Mehmedovic, pastor i Hyllieparkskyrkan, Malmö

Islam mer än en religionVare sig muslimerna är medvetna om det eller inte, är ortodox islam ett trefaldigt system - en religiös - politisk - kulturell ideologi - med målet att lägga världen under sig själv. answering-islam.org.uk

USA rapport klandrar Saudiarabien och Afghanistan för brist på religionsfrihetIcke muslimer i Saudiarabien vilka försöker engagera sig till och med i privat gudstjänst bemöts av förtret, arrestering, fängelse och till och med tortyr ZENIT.org 2003-05-24

Indonesier visar intresse för katolicismenMiljoner katekumener och andra är intresserade av tron. ZENIT.org 2003-03-20

Agnes och Fadime Biskop Anders Arborelius artikel om Agnes och Fadime, Ur Katolsk Magasin Nr 2, 14 feb 2003 (2003-02-16)

Turkiet gör en utredning av en kapucin, som döpt en muslim.en översättning från ZENIT 14 januari 2003

Sammandrabbningar mellan muslimer och kristna i NigeriaVåldet i Nigeria inte enbart en konflikt mellan kristna och muslimer. En missionär pekar på arbetslöshet och fanatism. en översättning från ZENIT

Al-Qaida's rötter i nazismen och marxismenAv Francis Fukuyama & Nadav SaminExpressen 2002-10-15 

Profeten Muhammeds relation till våld och krigEn översättning från valda delar "Jihad" av Paul Fregosi 

Jihad; det heliga krigetJihad, det islamska så kallade heliga kriget har varit ett levande faktum i Europa, Asien, Afrika och Främre Orienten och Mellersta Östern i mer än 1.300 år. Korstågen varade mindre än tvåhundra år och i olikhet till Jihad, som är universellt, till stor del är begränsade till det heliga landet. Dessutom har korstågen varit över i mer än 700 år, medan ett Jihad fortfarande pågår i världen. Koloniseringen i Väst av närliggande muslimska länder varade c:a 130 år från omkring 1830 till 1960 c:a. Den muslimska kolonisationen av olika länder i Europa varade 1.300 år från 600-talet till mitten av 1960-talet. Ändå är det egendomligt nog muslimerna, araberna och morerna, för att vara exakt, som är mest bittra i fråga om koloniseringen och de förödmjukelser de varit underkastade; och det är européerna som hyser skam och skuld. Det borde vara tvärtom.En översättning från valda delar "Jihad" av Paul Fregosi 

Den beslöjade kvinnan - Kvinnans ställning i IslamEn översättning från "La femme voilée - Un univers confessionel", av Juliette Minces. Författarinnan är sociolog och antropolog och har specialicerat sig på invandringsproblematik med utgångspunkt från många års fältstudier i ett stort antal muslimska länder

Den arabiska muslimska mannens relation till kvinnorEn översättning från "La femme voilée - Un univers confessionel", av Juliette Minces. Författarinnan är sociolog och antropolog och har specialicerat sig på invandringsproblematik med utgångspunkt från många års fältstudier i ett stort antal muslimska länder

Muhammed - den som varnar Arabien 

Hur Koranen uppenbarades 

Hadis och Sunnah  Hadis eller Hadith är samlingen av biografiska berättelser om uttalanden, seder och handlingar hos Muhammed och hans följeslagare.Sunnah (eller Sunnat) och Hadis är tekniskt synonyma termer, men Sunnah "inbegriper Muhammeds handlingar och bruk." (Sahih Muslim Introduction).

Fullständig predestination - eller människans fria vilja? 

Fem skäl till varför Koranen gör anspråk på att ha Gudomligt ursprung 

Bevis på Muhammeds profetskap 

Det heliga kriget  Muslimer insisterar eftertryckligt, att Jihad eller det heliga kriget endast var ett försvarsmedel och aldrig användes som offensiv handling.

Islams källor  Koranens "bibelcitat"verkar vara tagna från Talmud & Apokryfer, inte från Bibeln

Motsägelser inom Koranen  En analys av korantexterna

Varför överensstämmer inte Bibeln och Koranen?  En jämförelse mellan bibel- och koran-texterna

Om Muhammeds person och liv En granskning av K.V. Zettersténs inledning till sin översättning av Koranen från 1917Daniel Adner

Om Koranen En granskning av K.V. Zettersténs inledning till sin översättning av Koranen från 1917Daniel Adner

Islam och judendom - Muhammed och Jerusalem av Herman Seiler S.J.tidskriften Signum

Externa artiklar

Grundläggande tolkningsfrågor

Sammanställningen" av KoranenDet finns en berättelse som omtalar en "sammanställning" av Koranen under Abu-Bakrs kalifat (632-634). Han gav uppdraget åt Zayd ibn Thabit att göra en "sammanställning". Denne började sedan "sammanställa" Koranen "från papyrusbitar, flata stenar, palmblad, skulderblad och revben från djur, läderbitar och träbräder såväl som från människornas hjärtan". Det existerade allvarliga skillnader i textvarianterna existerade i de exemplar av Koranen som var i omlopp. Kalifen Uthman (644-56) lät förstöra tidigare befintliga exemplar så att texten i alla följande exemplar av Koranen skulle baseras på vissa normerande handskrifter. Processen att förbättra skriften avslutades mot slutet av 800-talet.Av Montgomery Watt & Richard Bell

"Ijtihad"; nytolkning av islam kan bana väg för fred och rättvisa. Arabvärlden är den mest ofria regionen i världen. Auktoritära arabregimer hålls under armarna av västmakter, stamtraditionerna förhindrar social utveckling och ockupation stoppar nationellt självbestämmande. Däremot är inte islam något hinder för en arabisk renässansSunniislam, den dominerande trosriktningen i arabvärlden, är i behov av att öppna dörren för nytolkningar, ijtihad. För tusen år sedan stängde sunnitiska rättslärda denna dörr, medan den alltid har hållits öppen inom shiaislam. SvD 5 april 2005

Don Quijote av Arabien Några av de mest progressiva tänkarna, som iraniern Abdulkarim Soroush, säger att islams modernisering måste grundas på kunskapsfilosofisk skepticism. Den kris som de traditionella muslimska betraktelsesätten genomlider är en ofrånkomlig följd av att även islam har blivit en del av den moderna världen. Osäkerhet och kris är en del av moderniteten och det finns ingen väg tillbaka för islam Bjarne Stenquist, frilansjournalist och tidigare DN-medarbetare

Problemet med Islam Koranen är en osammanhängande och självmotsägande text som kräver en tolkning. Under islams guldålder fanns en tradition, ijtihad, av ifrågasättande och nytolkande både av Koranen och av Hadit, det vill säga de berättelser om profetens liv som i kodifierad form definierar hur de rättrogna skall leva. Runt år 1000 upphörde denna tradition och islam stelnade alltmer i en imitativ tradition. Den arabiska stamkulturen lyckades genom sin historiska knytning till islams geografiska vagga etablera sin "ökenislam" som etisk, religiös och social norm.Om den kanadensiska muslimska författarinnan Irshad Manjis bok DN 1 oktober 2004

Dialog

Den svensk-irakiske politikern Minas Ibrahim al-Yousifi frigavs utan lösesumma De muslimska skriftlärdas förbund ska ha spelat en viktig roll i frisläppandet. Vatikanen bekräftar också att den varit inblandad i förhandlingarna med kidnapparna. Den svenska regeringen bad Vatikanen om hjälp med att få kidnapparna att släppa al-Yousifi berättar Gabor Pinter, förste sekreterare på Vatikanens ambassad i Stockholm, för TT.SvD 2005-03-19

Miljoner till att inte missionera bland muslimerEtt ledande kristet, teologiskt utbildningsinstitut i Kalifornien satsar nu närmare 10 miljoner kronor på att förbättra relationerna till muslimer. Bland reglerna märks bland annat att de två religiösa inriktningarna bekräftar att de har en gemensam tro på en Gud och att de lovar att inte försöka värva varandras medlemmar.Nya Dagen 2003-12-10

Katolsk dialog och fasta bland muslimer i NigeriaMånga katoliker i Nigeria inspireras av sin muslimska omgivning att fasta mer än vad kyrkan begär av dem. Det berättar ordföranden för Nigerias katolska biskopar ärkebiskopen av Abuja John Onaiyekan.Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/03-03-29

Johannes Paulus II och islamEnligt Johannes Paulus II får religionen aldrig missbrukas, så att den blir orsak till konflikter. Därför blir dialogen religionerna emellan så betydelsefull. Inte minst har förhållandet mellan kristendomen och islam varit en viktig fråga för påven redan från början av hans pontifikat. Tolerans och religionsfrihet är hörnstenar för en fredlig samexistens. Under alla sina resor har påven verkat för försoning, försvar för etiska normer, social rättvisa och religionsfrihet.av MATTIAS KOPP; Signum 2002 NR 2 ÅRGÅNG 28

Relationen till judendom

Glöm Sharon och Arafat Politiker med ett tydligt vi-och-dom-tänkande förmår inte att skapa fred i Mellanöstern och bekämpa fördomar och fundamentalism. Satsa i stället på fredslängtande människor, som möts och upptäcker varandra över gränserna, skriver islamologen Jan Hjärpe i samtalet om antisemitism och folkmord. Jan Hjärpe, professor i islamologi, Lunds universitet, Svenska Dagbladet 2004-01-29

Islamism föder nytt judehatVi har sett tre stora ideologier födas: sovjetkommunismen, nationalsocialismen och islamismen. Alla tre har strävat efter världsherravälde och efter att upprätta en diktatur. /…/ Islamismen, med sin antisemitiska förkunnelse, är vår tids folkmordsideologi som formulerar program för folkmord och producerar krafter som vill folkmord.Hedi Fried Jackie Jakubowski, SvD 040126

Judar orsakar inte antisemitismAtt skuldbelägga judarna själva för judehatet är en kärnpunkt i antisemitismen. När judar i alla länder hålls kollektivt ansvariga för Israels politik och utpekas som legitima måltavlor är det en variant på ett uråldrigt tema.43 KÄNDA SVENSKAR I UPPROP: DN 28 oktober 2003

Muslimers hat mot judar är befogat"Förklaringen till detta hat är den judiska ockupationen av arabisk mark och det våld som araber dagligen utsätts för från den judiska staten."JAN SAMUELSSON, Doktor i religionshistoria DN 25 oktober 2003

Judehat bland muslimer tystas nedLärare i svenska storstadsförorter vittnar om en spridd och ohöljd fientlighet mot judar bland grupper av arabiska och muslimska elever. Dessa elever ser Förintelsen som sionistisk propaganda, uttrycker beundran för Hitler och beklagar att han inte lyckades mörda fler judar. NY FORSKNINGSRAPPORT: ARABERS OCH MUSLIMERS ANGREPP PÅ JUDAR ÖKAR MARKANT I DET SVENSKA SAMHÄLLET DN 20 oktober 2003

Relationen till kristendom

Den armeniska frågan är den mest förbjudna i Turkiet Den 24 april, högtidlighåller armenier världen över minnet av de över en miljon kristna som blev systematiskt mördade i sydöstra Turkiet. SvD 2005-04-24

Den svensk-irakiske politikern Minas Ibrahim al-Yousifi frigavs utan lösesummaDe muslimska skriftlärdas förbund ska ha spelat en viktig roll i frisläppandet. Vatikanen bekräftar också att den varit inblandad i förhandlingarna med kidnapparna. Den svenska regeringen bad Vatikanen om hjälp med att få kidnapparna att släppa al-Yousifi berättar Gabor Pinter, förste sekreterare på Vatikanens ambassad i Stockholm, för TT.SvD 2005-03-19

Kristna assyrier förföljda i Irak Kyrkor bombas, butiksägare mördas och kvinnor vågar inte bära kors. Många assyrier har nu flytt landet. Kyrkans tidning 05-02-03

Kristna hindrades rösta i Irak Kristna i Irak har redan protesterat och försökt få en förklaring från de irakiska myndigheterna. –Men de vill inte lyssna, de erkänner inte att något har gått fel, säger Adris Hanna. Kyrkans tidning 05-02-01

Julfesten inställd för de kristna i BagdadAlla kyrkor i landet är under bombhot. Antalet kidnappningar av kristna, speciellt barn, är procentuellt sett mycket större än inom andra grupper. - De kristna anklagas ibland för att vara USA:s förlängda arm i Irak, säger Shlomonn Warduni. Men är alla amerikaner kristna eller troende?SALAM KARAM SvD 24/12 2004

Islam växer i AfrikaDe krig som startats av George W Bush varit användbara verktyg i rekryteringen av nya muslimer. – Han säger att han är kristen och gör saker för att förstöra muslimers liv och ägodelar. Afrikaner identifierar sig med Bushs offer för att de led under de europeiska kolonisatörerna, som också var kristna.Stockholms katolska stift 041116

Vad vi ska försvaraEn oundviklig konflikt, inte mellan islam och kristendom, inte mellan österlandet och västerlandet, utan mellan det demokratiska Europa och ännu en av alla dessa europeiska dödliga och utopiska -ismer. Den militanta islamismen har många gemensamma drag med andra typiskt europeiska idéer som den fanatiska nationalismen, nazismen och med kommunismen.Expressen 2004-11-13

Hetsjakt mot Iraks kristnaTre unga kristna kvinnor, som arbetade för en humanitär organisation, sköts ihjäl i utkanten av staden Mosul. En kristen man som hade en internet- och databutik torterades ihjäl på grund av att internet ansågs som ett verktyg för kontakt med amerikanarna. Flera kristna läkare har dödats. Kidnappningar med krav på stora lösensummor är vanligt och har lett till att det är svårt att röra sig utanför hemmen. Kristna kvinnor tvingas bära sjal. De som drabbas vågar ofta inte anmäla det de utsatts för. Risken för ytterligare trakasserier är stor och polis och rättsväsendet fungerar inte.SvD 19 oktober 2004

Kardinal Josef Ratzinger: Att identifiera Turkiet med Europa skulle vara ett misstag.I detta exklusiva samtal funderar påvens "högra hand" över trons tillbakadragande till den privata sfären och uppmanar Den Gamla Kontinenten att vara stolt över sitt kristna arv.Le Figaro den 13 augusti 2004

Vatikanen hoppas muslimer blir mer medvetna om mänskliga rättigheter Katoliker uppmanas att ”urskilja vad som är gemensamt med islam i religionsutövning och moral och vad som skiljer.” Det finns ”skillander, varav några gäller legitim modernitet,” säger dokumentet, och nämner särskilt mänskliga rättigheter. ”Därför hoppas vi att våra muslimska bröder och systrar skall bli allt mer medvetna om hur viktigt det är att kunna åtnjuta grundläggande friheter, människans oförytterliga rättigheter, mannens och kvinnans lika värdighet, demokratiskt samhällsskick och en sekulär stat.Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/04-05-15

Vatikanen varnar katolska kvinnor att gifta sig med muslimerDet finns bittra erfarenheter, enligt Vatikanen. Därför måste katolska rådgivare förbereda kvinnorna på svårigheterna, om det blir aktuellt med äktenskap med muslimer. Katolska församlingar tillhålls att tydliggöra för muslimer vad i islams religiösa normer som "inte kan godkännas".DN 14 maj 2004

Kristna i Irak lever under ett nytt förtryckTrycket mot de kristna i Irak har ökat efter Saddam Husseins fall. Radikala islamister, men också vanliga konformitetstörstande muslimer, har uttalat hot och kränkningar mot deras kyrkor och krävt att även kristna kvinnor ska drapera sig i huvudduk. DN 10 november 2003

Skola, utbildning, uppfostran

Kontrollen av friskolor skärpsI Helsingborg genomförde Skolverket för ett år sedan en utredning vid den arabiska skolan Al-Maarif, sedan elever anmält att rektorn delat ut örfilar. Skolan har dock fortfarande tillstånd att bedriva undervisning. I Malmö stängdes den islamiska friskolan Al Elown Al Islamia i Rosengård redan för sex år sedan.Sydsvenskan 9/5 2003

Svenska myndigheter blundar för förtrycketMyndigheter vill vara politiskt korrekta och inte vill anklagas för att vara främlingsfientliga. Under förevändning att araber och muslimer har sin "kulturella särart" vänder man ryggen till. De är helt enkelt rädda för att lägga sig i. Men denna rädsla leder till en "strukturell rasism" som gör att svenska myndigheter tillåter att barn till muslimska invandrare utsätts för en behandling som aldrig skulle godtagits mot andra barn. Barnen betraktas som "deras barn". Inte som "våra barn", det vill säga barn som hela samhället har ansvar för.Sydsvenskan 9/5 2003

Anklagelser om våld på muslimska friskolorSVT-dokumentär uppger att skolpersonal att skolornas syfte inte bara är att prägla barnen med föräldrarnas religion och moraliska värderingar, utan också att klippa av kontakten med svenska ''beskyddande myndigheter''.Aftonbladet 8/5 2003

"Våld mot barn stöds av staten"Svenska skattemedel används för att isolera, segregera och tillåta misshandel av barn i islamiska och arabiska friskolor. Eleverna förhindras att ha i kontakt med det "syndiga" svenska samhället.Haideh Daragahi; DN 7/5 2003

Kvinnan i Islam

Muhammeds många kvinnor Av Muhammeds många äktenskap är det framför allt två som väckt starka reaktioner. I det ena fallet handlar det om att han fattat tycke för sonhustrun Zainab, som var gift med hans adoptivson Zaid. Med lock och pock lyckades han driva fram en skilsmässa, varefter han kunde gifta sig med Zainab. Stora delar av sura 33 ägnas åt att legitimera detta, med en specialklausul för Muhammed i 33:49. När Muhammed fick den uppenbarelse som ligger bakom sura 33, kommenterade hustrun Aisha litet syrligt: "Sannerligen, din Herre skyndar sig att lyda dig", RUNE IMBERG, SvD 28 april 2005

Inget är heligt för en komikerHon ficke ett hatbrev. - Det var från en muslimsk man: "Du är komiker! Du är en prostituerad!" skrev han. "Nej", tänkte jag, "prostituerade tjänar mer". Men nu utnyttjar jag hans brev som material till min show, så om jag är en hora måste han vara min hallick.Sydsvenskan 10 mars 2005

Kvinnor fångar i äktenskapet trots skilsmässaEftersom flera av ursprungsländernas domstolar tillåter månggifte och mannen måste säga ja till skilsmässan, kan han förvägra sin fru muslimsk skilsmässa men själv gifta om sig i Sverige, enligt svensk lagstiftning.Sydsvenskan 6 mars 2005

Algeriska kvinnors rätt urvattnas President Abdelaziz Bouteflika beslutade tidigare i veckan oväntat att inte upphäva föreskrifter som tvingar kvinnor att be en familjemedlem eller så kallad mentor om lov för att få gifta sig. Presidenten godkände i tisdags ett tillägg till familjelagen från 1984. Det är allvarlig diskriminering av kvinnor som förblir omyndiga hela livet.Sydsvenskan 27 februari 2005

Nahid Persson filmar prostitutionen i Iran Sighe, en sorts skenäktenskap som kan ingås tillfälligt för att det ska bli legitimt med sex. I en av filmens scener möter den gamle Habib en 17-årig flicka på gatan. En stund senare gör de upp om "sighe" hos en mulla. - Även männen kan vara offer för systemet eftersom de inte tillåts ha sex på ett naturligt sätt. Unga män kan till exempel ha flickvänner, men eftersom islam inte tillåter sex utanför äktenskapet går de till prostituerade DN 4 februari 2005

Elisabeth hungerstrejkar för att få hem sina barnMina två äldsta flickor hotar att ta livet av sig, sa fembarnsmamman från Kungsbacka i går. I morgon är det exakt ett halvår sedan hennes svensk-palestinske exmake förde bort barnen till Gaza.Nya Dagen 12004-12-03

Nigerianskor ska stenas till dödsSedan tolv nordnigerianska stater införde islamiska sharia-lagar för fyra år sedan har ett flertal kvinnor dömts till att bli stenade till döds. SYDSVENSKAN 12 oktober 2004

Montergrannar på bokmässan bråkar om slöjförbudSvenska regeringen är för flat. Den ger bidrag till religiösa skolor trots att de innebär indoktrinering. Och slöjan förstärker den psykiska segregationen, säger Shahla Noori. Sydsvenskan, 27 september 2004

Förbjudna skämt roar mestFamiljen figurerar ständigt i Shazia Mirzas shower. Pappans föreställning om att det smittar att vara lesbisk. Mammans hårväxt i ansiktet. Hur familjen sparar pengar på att många har burka - de kan alla använda samma pass. - De säger ingenting om det. För de vet att det jag säger är sant, säger hon.Sydsvenskan, 27 september 2004

Flicka vägrade gifta sig - hölls inlåst i fyra årUnder en semestervistelse i Algeriet presenterade pappan en man som han valt ut åt henne. Flickan berättar, att när hon vägrade att gifta sig med mannen tryckte pappan en kniv mot hennes hals. Hennes morfar stoppade pappan. Föräldrarnas historieskrivning skiljer sig markant från flickans. De hävdar att de är muslimer, men inte strängt utövande eller bundna av gamla traditionerSvD, 15 september 2004

Hot bakom kvinnas självmordPolisen har misstankar om att flera kvinnor drivits till självmord efter hedersrelaterade hot från familj och släkt. Den kurdiska kvinnan, en civilingenjör från Irak med två barn på 6 och 8 år, ville skilja sig från sin manDN 13 augusti 2004

Slöjan kritiserades hårt"Slöjan är symbolen för islamisk apartheid."Under den parollen samlades igår Kommittén för iranska kvinnors rättigheter på Gustav Adolfs torg för att manifestera internationella kvinnodagen. MALMÖ. - Jag tror inte på talet om att kvinnan bär slöjan av egen fri vilja. Den står för förtryck och kvinnoförnedring, sa Tara Ahmad, som kom till Sverige från Irak för tre år sedan.Av Mikael Bergstrand, Sydsvenskan 7/3 2004

Tvånget att bära slöja är en mytFörbjud slöja i skolan och i offentliga yrken. Skulle Sverige acceptera en sådan symbol i religionfrihetens namn vittnar det om cynism utan like. Att legitimera slöjan innebär att svika förtryckta kvinnor i islamiska länder. Ny internationell forskning om Koranen ger inget stöd för tvånget att bära slöja, skriver statsvetaren Lisbeth Lindeborg med anledning av två skolflickors burkor i Göteborg och debatten om huruvida svenska tv-reportrar och poliser i tjänst ska få bära slöja.Lisbeth Lindeborg, statsvetare DN 2004-01-04

Danske Folkeparti vill underkänna muslimska äktenskapMuslimska kvinnor i Danmark har fått sämre utfall i en domstolsförhandling, för att domarna tvingas ta hänsyn till islamiska regler. Dessa kan till exempel gälla att kvinnan inte har samma rätt som mannen att begära skilsmässa och att hon vid bodelningen ibland bara får hälften så mycket som mannen. Nya Dagen 2003-12-12

Klädseln inte viktig för islamska feministerI Koranen att kvinnor måste gömma sig bakom en slöja. Det står bara att både män och kvinnor måste klä sig anständigt. Beslöjande är samma sak som segregation. Männen har tvingat in kvinnorna i en privat sfär hemma, eftersom de ser kvinnornas deltagande i samhället som ett hot mot sin egen makt. Nya Dagen 2003-12-11

Fransk utredning: Förbjud slöjor Det skulle vara förbjudet att vägra ta emot vård av viss personal men att "reglerna för hygien måste respekteras" - att långa tygstycken inte går att förena med en steril sjukvårdsmiljö.Nya Dagen 2003-12-1

Svensk imam: Islam förbjuder könsstympningSedvänjan kom från faraonisk tid i Egypten, och att den redan då orsakade både fysiska och mentala lidanden. Nya dagen 11 november 2003

Övertramp av SydsvenskanSamhället och det offentliga rummet i Sverige är inte och har aldrig varit sekulärt. Det man anser vara sekulariserat och "neutralt" är istället fyllt med majoritetssamhällets symboler och kristna värderingar. Vår almanacka, arbetsvecka och helgdagar är inte sekulära, inte heller söndagsbönen i Sveriges Radio och juldekorationerna på gator och torg. I läroplanen för den obligatoriska skolan, LpO 94, har "en kristen tradition och västerländsk humanism" upphöjts till grundläggande värden. Sydsvenskan 17 oktober 2003

Förbjud elever bära huvudduk>Den muslimska huvudduken är könsdiskriminerande och en symbol för mannens rätt till kvinnans kropp. Den har sina rötter i det feodala samhällets moral och normer. Den hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Det skriver Reza Akbarian, student vid Malmö högskola. Att tvinga barn är en form av kränkning, menar han. Sydsvenskan 16 oktober 2003

Inga slöjor i skolanEn sak att respektera en religiös övertygelse, en helt annan att ge efter för uråldriga traditioner som utövas i religionens namn Sydsvenskan 031008

Skola tvingade elever ta av burka- UNDERVISNING BYGGER på mänskliga relationer. Jag måste kunna se eleverna i ansiktet. Förstår de vad jag säger? Hur mår de? Trivs de i klassen? Sådant får du inte veta om du inte etablerar ordentlig mänsklig kontakt.- Jag måste också kunna skilja de båda flickorna åt. Det går inte när du nätt och jämnt får ögonkontakt. DN 031005

Skolverket tar fram riktlinjerSka skolor tillåta att eleverna bär burka, den heltäckande klädesdräkten där även ansiktet beslöjas? Skolverkets jurister överväger frågan sedan två flickor i Göteborg kommit till skolan i burka. DN 031005

Förbud mot burka strider inte mot religionsfrihetenRektorn på Burgården har rätt att tvinga flickorna att ta av sig burkan. Det strider inte mot religionsfriheten. Däremot måste flickorna få bära huvudbonad. Det säger Jan Samuelsson, doktor i religionshistoria och författare till flera böcker om islam. DN 031005

Slöjan skadar islamI motsats till vad fundamentalisterna hävdar finns det varken i Koranen eller i hadith (rättstexterna) något entydigt ställe som påtvingar muslimska kvinnor att bära huvudduk. Skulle slöjan bli föremål för ett äkta demokratiskt avgörande skulle den falla utan vidare, skriver den syrisk-libanesiske författaren Adonis. De som insisterar på slöjan reducerar islam till yta och form. DN 030805

Taslima Nasrin talade till Fadimes minneDen dödshotade författarinnan från Bangladesh: "Islam betraktar kvinnan som en slav och ett sexuellt objekt, inget mer. Kvinnans roll är att stanna hemma och lyda sin make. Det är hennes religiösa plikt."Sydsvenskan 2003-01-18

”När jag var riktigt liten ville jag bli präst”Katarina Sandström om sin tro, kändisskapet och varför det inte är okej att bära slöja i RapportAftonbladet 2003-04-07

Agnes och Fadime Biskop Anders Arborelius artikel om Agnes och Fadime, Ur Katolsk Magasin Nr 2, 14 feb 2003 (2003-02-16)

"Likgiltighet för slöja livsfarlig"Mordet på Fadime för i dag ett år sedan orsakades i grunden av en kollision mellan två oförenliga modeller för sexuellt beteende. Mot den moderna står en traditionell och patriarkalisk modell, inriktad på familj och fortplantning. Där är slöjan det yttersta beviset på mannens äganderätt till kvinnans kropp. När SVT tillåter programledare att bära slöja gör man propaganda för det patriarkala fortplantningsmonopolet. När svenska staten tillåter att små flickor offentligt bär slöja visar man likgiltighet för en extrem form av sexuell åtskillnad. Man bidrar till de oundvikliga krockar mellan två värdesystem vars yttersta konsekvens är att svenska medborgare som Fadime mister livet, skriver Haideh Daragahi, ordförande i föreningen Kvinnors rätt.DN 21 januari 2003

"Självklart att hedersmorden är kulturellt betingade"Männen plågade och dödade dessa flickor med stöd av den patriarkala kultur som i tusentals år har härskat i Mellanöstern, säger Haideh Daragahi, och ingen kan få mig att tycka att denna kultur är lika mycket värd som till exempel den som numera råder här i Sverige! Det är inte svårt att se att kvinnor ändå har det mycket bättre här än i Pakistan, Iran, Turkiet, Saudiarabien, Irak, Somalia, Sudan, USA. - Traditionen, kulturen och religionen hör ihop. Kvinnoförtrycket har i alla tider sanktionerats av islam. Den välmenande svenska toleransen mot patriarkala invandrarkulturer är förklädd rasism. Den bygger ju i grunden på värderingen att det är mindre allvarligt att invandrarkvinnor blir plågade än att svenska kvinnor blir plågade.DN 223 oktober 2002

Orsakerna till de omdiskuterade hedersmorden på Fadime och Pela Haideh Daragahi hävdade att Kurdo Baksi är blind när han hävdar att orsakerna till de omdiskuterade hedersmorden på Fadime och Pela inte ska sökas i den kurdiska kulturen. Kurdo Baksi: Jag tycker också att en sorts kultur är orsaken till hedersmord, dock ej en etnisk kultur. Vad som orsakar hedersmord är främst den patriarkala manskultur som odlats fram i stora delar av världen och som fanns långt före islam, kristendom och judendom.DN 6 november 2002

"Debatten i Norge är friskare"- OSLO. Det var själva offentliggörandet av vad som hände i familjen som ledde till Fadime Sahindals död. Och inte raseri över att den unga svenskkurdiskan levde tillsammans med sin svenske pojkvän. Detta, att göra offentligt det som sker i familjen, är den yttersta skam man i dessa kulturer kan drabbas av, säger Unni Wikan. De i den svenska akademiska världen hon kallar vänsterliberalerna, fortsätter hävda att hedersmord inte existerar.DN 20/1 2003

Mona har gjort för litet Regeringen saknar fortfarande en integrationspolitik värd namnet. Att påstå att minoritetskulturer skulle vara mer kvinnoförtryckande än den svenska var enligt politikerna, debattörer, journalister, författare och feminister inte bara befängt utan även farligt rasistiskt. Det blev uppenbart att utsatta invandrarkvinnor fortfarande inte har något större stöd att hämta från etablissemangets Sverige. Idén om att ingen kultur är mer jämlik än andra har länge varit ett mantra inom det politiska Sverige. Fortfarande har debattörer mage att skriva oss kurdiska kvinnor på näsan och göra de mest absurda jämförelser mellan olika former av kvinnoförtryck i olika kulturer. Som om vi måste välja mellan pest eller kolera. Man kan undra vem man tror att man hjälper genom att med olika verklighetsfrånvarande teorier förneka att vissa kulturer är mer patriarkala än andra. Dilsa Demirbag-Sten; SvD 20/1 2003

Sjalen som uttryck för en religiös övertygelseOm lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet ska tolkas som att religionen utgör en frizon där ingenting får ifrågasättas, då är den ett verktyg för fundamentalister, ingenting annat. Om nu SVT ger efter för kritiken och låter en muslimsk man bli programledare, så kan man mycket väl tänka sig att han vägrar ta kvinnor i hand med hänvisning till en religiös urkund.SvD 20/1 2003

En muslim som går mot strömmenSherin Khankan har grundat Forum för kritiska muslimer i Danmark. - Det skedde som en reaktion både mot den politiska högerflygeln, där Dansk folkeparti ingår, och mot de extremister som finns inom islam. Båda säger att man inte samtidigt kan vara muslim och demokrat, förklarar hon. Föreningens tre grundpelare är erkännande av religiös mångfald, självkritik och åtskillnad mellan religion och politik.Sydsvenskan 18 januari 2003

Svårt möta hot mot invandrarflickorDet förekommer enligt Socialstyrelsen att socialtjänsten avstår från att polisanmäla misstänkta brott, för att inte förvärra situationen i en problemfamilj, men: "På sikt är ett sådant förhållningssätt farligt, eftersom det kan leda till särbehandling."SvD 15/1 2003

Islam som ett medvetet valNumera ser de alla sjalen som ett skydd, en asyl. Hon som alltid tidigare fick höra hur snygg och sexig hon var, känner befrielse. "Förr såg de bara en vandrande kropp", säger hon. "Nu ser de mig i ögonen istället." En kvinna betonar vilken lättnad det är att inte hela tiden behöva tänka på sitt utseende, en annan hur sjalen skyddar henne från egna impulser till flirtighet och otrohet. DN 2 januari 2003

Flickornas försvarare skräder inte orden- Flickor och kvinnor ska inte behöva leva som om de var kriminella, i ständig fruktan, ibland med livvakt. Det är skandal. Det går att hjälpa offren, men då krävs det tuffa tag. Hårdare straff. Besöksförbud. Fotboja. Kommunarrest för dömda gärningsmän. Medborgarexamen. Återkallande av medborgarskap. Utvisning. Om någon vill bo och arbeta här tycker jag att man måste ställa krav. Jag begriper inte varför det skulle vara så farligt. I examen kunde ingå att man någorlunda behärskar svenska. Man ska lära sig hur man söker jobb och bostad, går på posten. Man bör få grundläggande kunskaper i svensk historia, svenska attityder och svensk kultur. Män ska veta att det inte är ok att slå hustrun och hota dottern Av Katarina Tornborg Sydsvenskan 24 november 2002

Dags att ta parti för flickornaHur kan vi försvara en person och de orättvisor han eller hon har utsatts för om vi accepterar de orättvisor denna person utsätter andra för? Om vi i lagstiftningen accepterar särbehandling, accepterar vi också att människor är olika mycket värda. . Sverige accepterar att flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund än majoritetens gifts bort i tvångsäktenskap eller arrangerade äktenskap.Hedersmoral handlar om att kvinnan saknar mannens förmåga till heder. Han förvaltar därför kvinnans heder.Lagstiftningens största svaghet är dess ställningstagande mot kvinnors och flickors intressen, dels i avvägningen mellan den myndiga dotterns eller sonens rätt att forma sitt liv och föräldrars rätt att bestämma. Dels mellan flickors och kvinnors särskilda skyddsbehov och mäns makt att bestämma över kvinnor. Valet görs till fördel för mansmakten och föräldrarna. Av Katarina Tornborg Sydsvenskan 23 november 2002

"Vi måste resonera om tvång"Myndigheterna måste våga granska invandrarföreningarna kritiskt och inte samarbeta med föreningar som ställer sig bakom hederskulturella normer. - Den synen är kränkande också för alla män som inte omfattas av dessa värderingar! Vi vet ju att tre procent av flickorna slutar skolan för att de har blivit gifta. Det visar Migrationsverkets rapport "Låt oss tala om flickor".Många flickor blir bortgifta men går kvar i skolan, giftermålet blir osynligt. Eftersom äktenskapskontrakten ofta skrivs under loven, blir det omöjligt att ha kontroll.- Jag blir så upprörd. Förbannad! Över att samhälle år 2002 tillåter arrangerade äktenskap. Äktenskap under 18 år måste förbjudas också för invandrade flickor och pojkar. Det ligger ett förslag om detta, och det är bra. Tänk att det hela handlar om den förbaskade mödomshinnan. Snacka om sexfixering när kvinnans hela värde ligger i ett litet membran! Av Katarina Tornborg Sydsvenskan 23 november 2002

Invandrartjejers dubbelliv blir filmHon känner flickor som har accepterat sina föräldrars syn på flickor och flickors roll i samhället, flickor som aldrig kommer till tals och som gör bristen på frihet till ett argument. "Jag har aldrig fått någon frihet och jag är lycklig", säger de. De tackar sina föräldrar för att de slipper vara fria. Hon är övertygad om att flickors ofrihet är ett resultat av ett patriarkaliskt samhälle där mammorna upprätthåller systemet, för det är det enda de har lärt sig. Av Katarina Tornborg Sydsvenskan 21 november 2002

Att leva mellan två kulturerKönsstympningen skedde i Lailas hemstad och utfördes av en "tant". Det var ett övergrepp Laila inte hade kunnat föreställa sig. Smärtsamt och djupt kränkande. Det dröjde flera år innan jag kunde tala om det. Några år senare drabbades Laila av svåra buksmärtor. Det var totalt stopp. Hon kunde inte ens gå på toaletten. På lasarettet lyckades man få bukt med problemet, och i hemlighet lät Laila operera sig för att återskapa så mycket som möjligt av underlivet. Av Katarina Tornborg Sydsvenskan 20 november 2002

När två världar kolliderar Så träffade hon en kille. Fel kille. Mina föräldrar hänvisar till släkten, vad ska andra tänka och tro. De hävdar att jag förstör deras liv, mitt betyder tydligen ingenting. De vill inte veta. Varje morgon läxas jag upp. "Du gör oss så besvikna, tänk på vem du är, tänk på vad du kommer ifrån, du har valt fel väg, hoppas att du väljer vår väg, annars..." Av Katarina Tornborg Sydsvenskan 19 november 2002

Muslimsk feminist granskar västKvinnoförtrycket i muslimska länder i dag har inget med profeten Muhammed att göra. Fanatiska män har kidnappat religionen för sina egna syften. Om män känner att de behöver stänga in oss beror det på att de är rädda. Män fruktar oss av en speciell anledning: Män är födda av kvinnor, det sätter kvinnan i en viktig maktposition. - I öst använder männen rummet för att kontrollera kvinnorna. Männen delar upp rummet i en privat del och en offentlig. Männen har bestämt att kvinnorna bara har tillträde till den privata sfären medan männen har tillträde till båda. Slöjan är ett sätt att kontrollera kvinnan utanför hemmet. I väst använder männen tiden för att kontrollera kvinnorna. Det är män som kontrollerar modeföretagen och reklambranschen och de i sin tur definierar ramarna för västvärldens harem. DN 19 augusti 2002 07:57 

Muslimskt köns-sexualitetssystem". Mannen uppfattas på flera sätt vara bättre rustad för det offenliga livet, medan kvinnan ses som alltför dominerad av det fysiska och av okontrollerade passioner och lustar för att fungera väl där ute. Därför måste offentligheten skyddas från detta hotande kaos genom avskärming av kvinnor, antingen konkret rumsligt eller symboliskt med slöja.Lena Gerholm; Plenarföredrag Hankö, rev 28 april 2000

Målningarna Aisha struggle och Sånger från moskén "En gravid naken kvinna får röda änglavingar där hon hänger i en galge ovanför moskékupoler och minareter. Nakna mullor blir kåta av att klämma ihjäl ett likaledes naket kvinnligt offer mellan bokpärmar framför en moské. En kvinna skriker av förfäran, naken under chadoren." av Fateme Gosheh på Liljevalchs. SvD, Under strecket 24/1 2002

Kan islams kvinnosyn förändras?"Anne Sofie Roald är en känd debattör när det gäller kvinnas ställning i islams lag. Hennes bok Women in islam. The western experience har dock nästan bragt mig till förtvivlan. På framsidan ser man två cyklande flickor i islamistiskt huckle och långbyxor. En bild av frihet och framtidshopp. Men bokens innehåll är ett fängelse av regler och föreskrifter som den muslimska kvinnan snärjts i från födelsen. av manliga laguttolkare, under loppet av fjortonhundra år."Sigrid Kahle, 15/6 2002 , SvD Under strecket

Barn & familj i islam

Nämndeman uppmanas lämna politiskt uppdrag Enligt mamman vill hennes före detta man tvinga henne och dottern att bosätta sig i Syrien och återuppta äktenskapet. Pappan har också sagt att han tycker att Syrien är ett bättre land för familjen att bo i. Han har också sagt att han kan tänka sig att häva dotterns reseförbud om tingsrätten häver sin dom och istället ger honom delad vårdnad. Sydsvenskan 1 oktober 2004

Mamman besviken på UD Mellan tio och femton barn per år förs varje år olovligt från Sverige till ett annat land. Även det motsatta, att barn olovligen förs till Sverige, inträffar ett par gånger årligen. De länder som de flesta barn blir förda till är de övriga nordiska länderna, USA och England. Dessa länder har skrivit under Haagkonventionen. Av de länder som inte skrivit under Haagkonventionen är det Iran, Libanon och Syrien som flest barn blir bortförda till. Sydsvenskan 30 september 2004

Gharibh Hosseini gjorde uppror "Sätt press på föräldrarna och inför förbud mot slöja för minderåriga. Det måste vara helt klart att det är den svenska läroplanen som gäller här. Alla flickor skall delta i alla lektioner - gympa, simning samt sex och samlevnad - oavsett hur länge de bott i Sverige"Av Anne Aobadia och Pia Rehnquist; Sydsvenskan 11/4 2004

Aisha blev misshandlad och hotad Hennes pappa övervakade henne dygnet runt. Sedan början av året är hon på flykt. Pappans kontrollbehov tror Aisha är huvudförklaringen till att vi idag möter henne på kvinnojouren Terrafems kontor. Religionen, islam, är det skäl han anger, om han överhuvudtaget försöker förklara sitt beteende, säger hans äldsta dotter.Av Anne Aobadia och Pia Rehnquist 11 april 2004 ; Sydsvenskan 9 april 2004

Kämpa för invandrarflickor Hedersrelaterat våld är inte en fråga om en kulturkrock mellan svenskar och invandrare, utan mellan moderna och traditionella kulturer, mellan jämställda värderingar och hårda patriarkala värderingar. Denna kulturkrock kan bli en tickande bomb. Mehrdad Darvishpour, fil dr i sociologi, Stockholms universitet och Mälardalens högskola; Svenska Dagbladet 16/3 2004

Fundamentalism, terrorism, krig

Säpochef vill telefonavlyssna muslimska grupper Det finns analytiker som säger att vi får räkna med fem-sex betydande terrorattentat i världen under de närmaste åren. Det är svårt att säga var och när de kommer. Säpochefen utgår från att det i Sverige finns löst sammansatta islamistiska terroristceller som arbetar på samma sätt som den grupp som förberedde pendeltågssprängningarna i Madrid. Sydsvenskan 9 mars 2005

Terrorister värvar anhängare i DanmarkIslamistiska terrorister värvar anhängare i Danmark. På en cd-skiva som sprids till muslimer uppmanas mottagarna att ansluta sig till "heligt krig" i IrakAftonbladet 6 mars 2005

Demokrati ryms i islam Irakiska valet Inkompetenta tolkningar av islam leder till terrorism och kamp mot västvärlden. Efter mer än tio års studier är jag övertygad om att islam låter sig förenas med demokrati, skriver den välkände shiitiske teologen Schejk Dia al-Shakarchi. SvD 2005-01-27

Vad vi ska försvara En oundviklig konflikt, inte mellan islam och kristendom, inte mellan österlandet och västerlandet, utan mellan det demokratiska Europa och ännu en av alla dessa europeiska dödliga och utopiska -ismer. Den militanta islamismen har många gemensamma drag med andra typiskt europeiska idéer som den fanatiska nationalismen, nazismen och med kommunismen.Expressen 2004-11-13

Regissör mördades på öppen gata i AmsterdamTroligt motiv: en hämnd för film om muslimsk kvinnosyn Aftonbladet 2004-11-03

»Man kan inte vara muslim och terrorist på samma gång« Det är ett säkert faktum att alla muslimer inte är terrorister men det är lika säkert, och ytterst smärtsamt, att nästan alla terrorister är muslimer. Abdelrahman al-Rashid, vd för satellit-TV-kanalen al-Arabiya, lade skulden på de muslimska predikanter som han hävdar kapat en fredsälskande och tolerant religion. Eva Boss, Sydsvenskan, 8 september 2004

Fanatiker fläckar islam Sjuk religionstolkning Terror har blivit islams kännemärke. De rättslärda muslimska schejker som skickar unga muslimer in i döden och uppmuntrar terrordåd måste ställas till svars. Vägen till läkedom för islamiska samhällen är självinsikt och bekännelse, skriver Abdel Rahman al-Rashed, kolumnist och före detta chefredaktör på den arabiska tidningen al-Sharq al-Awsat. Svenska Dagbladet, 9 september 2004

Väldigt lite kritisk granskning av islam i svenska medier Riktiga muslimer ska enligt islamguiden.com grunda moskéer och skolor i icke-muslimska länder "för att kunna skydda sig själva såväl som sina barn från faran att assimileras".Sydsvenskan 10 augusti 2004

Dubbla budskap i moskénSvD:s medarbetare Salam Karam har vid flera tillfällen under våren besökt stora moskén på Medborgarplatsen. Syftet har varit att jämföra imamens tal på arabiska med tolkens svenska översättning. Hans rapport visar att de kraftiga utfallen mot USA och västvärlden aldrig översätts.SvD 23 maj 2004

I Guds namnDet finns en påfallande strukturell släktskap mellan "Bibelbältets" världsbild, den kristna högerns apokalyptiska slutstridsfantasier, och det vi finner hos den militanta islamismens extremgrupper. Det gäller metoder (inklusive mord, terrordåd, bombaktioner) och idévärld (antingen vän eller fiende-dualismen, konspirationsteorierna). - Om Ingmar Karlssons bok "Tro, terror och tolerans. Essäer om religion och politik"JAN HJÄRPE, professor i islamologi; Sydsvenskanv 1/4 2004

Islamistisk terror kan splittra världen beskrivs al-Qaida numera allt oftare i expertkretsar som en "ideologi" eller en "rörelse" för självutnämnda jihadister (gudskrigare)", som "ett muterande virus" eller helt krasst som "en franchisekedja i terror". DN 19/3 2004

Imam i Stockholm bad våldsanhängare lämna moskén "Det förtryck muslimerna runtom i världen känner är en konsekvens av de fundamentalistiska idéer som har slagit sig rot i arabvärlden, men också bland muslimer i Sverige. Vi muslimer förtjänar att bli förtryckta. Vi får skylla oss själva. Vår underlägsenhet beror på att vi har tagit avstånd från profetens budskap. Islam förespråkar jämlikhet mellan män och kvinnor. Islam förespråkar att vi skall utbilda oss. Det första budskap profeten fick av Gud var "Läs". Men i dag är 70 miljoner araber analfabeter". Svenska Dagbladet 13/3 2004

Glöm Sharon och Arafat Politiker med ett tydligt vi-och-dom-tänkande förmår inte att skapa fred i Mellanöstern och bekämpa fördomar och fundamentalism. Satsa i stället på fredslängtande människor, som möts och upptäcker varandra över gränserna, skriver islamologen Jan Hjärpe i samtalet om antisemitism och folkmord. Jan Hjärpe, professor i islamologi, Lunds universitet, Svenska Dagbladet 2004-01-29

Prästväldet stärks i IrakDet var kombinationen av Saddams förtryck, den religiösa väckelsen i norr och söder efter 1989 och amerikansk opportunism (pengar och vapen till religiösa anti-Saddamgrupper) efter Kuwaitkriget som ledde till de religiösa ledarnas totala dominans i söder.Tariq Ali, SvD 040124

Terrorhot mot EU har inte minskatMilitanta islamistiska nätverk upprätthåller rekryteringsstrukturer i Sverige för att locka andra generationens muslimska invandrare till religiös utbildning och i några fall militär träning i Mellanöstern och Centralasien.Claes Ryn är professor vid Catholic University of America och adjungerad professor i samma ämne vid Georgetown University, båda I Washington SvD 031220

Religionskrig handlar ofta om något annat Historien vimlarav konflikter där religionen använts för att piska upp massorna Jörgen Strömberg; Sydsvenskan 2003-12-20

Nu kan maktkampen börja i IrakDen unge al-Sadr uppskattas ha omkring två miljoner anhängare, särskilt i en stor fattig stadsdel i Bagdad, vilken har bytt namn från Saddam-staden till Sadr-staden. Stadsdelen har delats upp i distrikt som styrs av religiösa studenter. al-Sadrs milis har tagit på sig uppgiften att upprätthålla lag och ordning men har även tvingat kvinnor att bära slöja och stängt musikaffärer. Rickard Lagervall, islamolog vid Lunds universitet Sydsvenskan 16 december 2003

Islam är på väg att prägla SverigeIslam i Sverige blir vad vi svenskar gör den till. Det är det officiella Sveriges uppmuntran som islamiserar de muslimska invandrarna, som legitimerar de islamistiska anspråken på att vara ideologiskt normerandeMagnus Karaveli DN 2003-11-26

Tariq Alis bok "Fundamentalisternas kamp"Islamsk fundamentalism har kunnat växa sig stark endast tack vare västvärldens och särskilt USA:s kortsiktiga politik, driven av antikommunistisk fundamentalism. Den islamska fundamentalismens verkliga motor är den saudiska kungafamiljen. Under slutet på 1700-talet allierade den sig med Ibn Abdul Wahhab (1703-1792) som ett redskap för att lägga under sig de konkurrerande stammar som befolkade den arabiska halvön. Med detta följde wahhabismens extrema föreskrifter: stening av äktenskapsförbrytare, amputation av tjuvar och offentliga avrättningar. Sedan första världskrigets slut har familjen Saud stått under västmakternas och USA:s beskydd. Wahhabismen uppmuntrades som en antikommunistisk rörelse och materialiserades i sin mest extrema version i vad Usama bin Ladin kallade "emiratet Afghanistan". Ali skriver att det var wahhabitiska rådgivare från Saudiarabien som rådde en splittrad talibanledning att spränga de gamla Buddhabilderna, trots invändningar från islamska lärde vid seminarierna i Qom och al-Azhar. Sydsvenskan 13 november 2003

Försök att förstå det obegripligaDen iranska sekulariseringsprocessen inneburit att självmordsaktioner numera framstår som otänkbara. Martyrskapet har inte längre legitimitet i Iran. Myten om martyrdöden förlorar fotfäste i takt med demokratiseringens framsteg och prästerskapets sinande inflytande. Konklusionen är att självmordsaktionerna inte går att besegra militärt, utan Väst ska invänta demokratiseringsprocessen. SvD 16/4 2003

Bruk och missbruk av begreppet jihadSaddam Hussein uppmanar till självmordsattacker och ett våldsamt jihad, med stöd av islamiska fundamentalister. Men Koranen fördömer i själva verket självmord och avser med jihad den inre kampen för att leva ett rättroget liv. Ingmar Karlsson är författare och generalkonsul i Istanbul; SvD 8/4 2003

Muslimsk ledare fråntas sitt medborgarskap Abu Hamza al-Masri har tjänstgjort som böneledare vid en moské i London och var en av få religiösa ledare som inte tog avstånd från terrordåden den 11 september 2001.Nya Dagen 2003-04-05

Syrisk ledare tror att självmordsbombarna blir flerUSA:s krig mot Irak leder till en radikalisering av den muslimska rörelsen i Mellanöstern. Varje kryssningsmissil som sänds mot Bagdad inspirerar nya unga män att bli självmordsbombare. Den radikala delen av den muslimska rörelsen ser USA och västvärlden som roten till allt ont. De ser ingen annan utväg än att bekämpa USA med alla medel. Den reformistiska delen vägrar att betrakta väst som en fiende. Vi vill ha samarbete och bygga broar. Men tyvärr tror jag att kriget mot Irak ger näring åt de radikala.Sydsvenskan 1/4 2003

Den nya globala oordningenVar 11:e september en vändpunkt i terrorismens flertusenåriga historia, eller har den utvecklats i takt med ny teknik? Och vilken är den bästa antiterrorstrategin på lång sikt? Frågorna diskuteras i en ny antologi om terrorism. SvD 4/3 2003

Kriget går före religionsfrihetenEn allierad med olja i Mellanöstern är viktigare än religionsfrihet. USA vägrar än en gång att placera Saudiarabien på sin svarta lista över länder som bryter mot religionsfriheten.Nya Dagen 2003-03-05

”De är en av de värsta förbrytarna mot religionsfriheten””Oförsvarligt”, är den spontana reaktionen från Nina Shea, en av USA:s mest kända religionsfrihetskämpar:– Saudiarabien är en av de värsta förbrytarna mot religionsfriheten, och det framgår tydligt av utrikesdepartementets egen rapport.Nya Dagen 2003-03-05

Saudiarabien och islams två ansiktenDet finns skäl att tala om två huvudgrenar på det islamiska trädet, enligt Stephen Schwartz: de våldsförhärligande wahhabiterna och de övriga. Tack vare kopplingen till Saudiarabien har den lilla gruppen wahhabiter stort inflytande.Henrik Amneus är f d ambassadör och var baserad i Bagdad 1988-1991. SvD 25/2 2003

Hatets budskap frodas inom Nation of IslamI snart ett decennium har ledaren för Nation of Islam, Louis Farrakhan, dominerat den afrikan-amerikanska politiken. Genom sin ohämmade populism underblåser han polariseringen mellan svarta och vita och mellan muslimer, judar och kristna.Lisbeth Lindeborg är statsvetare, bosatt i Marburg, Tyskland. SvD 24/2 2003

Vatikanens nej till IrakkrigDen allvarligaste följden av ett krig mot Irak skulle bli nya terrorattacker mot USA och dess allierade i väst. Angreppet mot Irak skulle medföra att hatet mot hela västvärlden ökar. Det skulle förmå många unga att gå med i terrororganisationer för jihad mot västerlandet.Signum nr 2/2003

Bush utlöser religionskrigOm Amerika drar i krig kommer den farliga motsättningen mellan "Väst" och "muslimer" att utvecklas till ett religionskrig. Och religionskrig är värst, för de är de mest fanatiska av alla konflikter. Ett krig mot Irak skulle ha den motsatta effekten till den avsedda. I stället för en stabilisering av Mellanöstern skulle vi få se en radikalisering av den muslimska världen. Varje terrorist som dödar i Allahs namn skulle få ett enormt stöd.SvD 1/2 2003

En het centralasiatisk soppa med många kockarAhmed Rashid reagerar på att dessa grupper och rörelser, som använder sig av våld och terror, har lagt sig till med ordet "jihad". Det är ett ord som han själv som muslim i första hand förknippar med den inre kampen, den andliga strävan att bli en bättre människa och att hjälpa andra ... Han ser den nya jihadismen som ett brott med historien, något nytt och negativt, men ett fenomen som måste förstås utifrån den verklighet som givit rörelserna deras bas och gjort dem attraktiva för frustrerade människorSydsvenskan 20/12 2002

Centralasien står inför "talibanisering"En djup kris har skakat de fem centralasiatiska republikerna - Uzbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Kirgistan och Kazakstan - sedan Sovjetunionens upplösning 1991. En militant islam har växt fram.SvD 17/12 2002

Minst 50 döda i Miss World-kravallerFlera kyrkor har bränts ner. Muslimerna har retat sig på tävlingen och framför allt på tidningen This Day, som hävdat att profeten Muhammed skulle ha velat gifta sig med en av skönheterna om han levde i dagAftonbladet 21 november 2002

Jihad förbjuder terrorEn förvanskning jihadbegreppet har berett grogrunden för brottsliga terrorhandlingar och som nu leder till att väst och islam åter står emot varandra i en närmast korstågsliknande konstellation. I det ursprungliga jihadbegreppet ingick förbud att angripa barn och civila samt att misshandla och döda krigsfångar. Terrorhandlingar kan alltså aldrig försvaras med utgångspunkt i shariarätten eller med utgångspunkt i jihaddoktrinen. De är och förblir brottsliga handlingar, som skall bestraffas av shariadomstolarna såsom oförenliga med islam.SvD 30/9 2001 

En gammal stridGrupper som al-Qaida står "i tacksamhetsskuld" till 1900-talets totalitära ideologier. I artikeln visar Fukuyama och Samin på likheter med både marxism och fascism. De hänvisar till forskarna Ladan och Roya Boroumand som dragit slutsatsen att islamismens utmärkande kännetecken - "stetiseringen av döden, glorifieringen av den väpnade kampen, martyrdyrkan" -utmärker modern totalitarism, men saknar förebilder inom islam. Sydsvenskan 16 oktober 2002

Terror, Islam, and Democracy The man who did more than any other to lend an Islamic cast to totalitarian ideology was an Egyptian schoolteacher named Hassan al-Banna (1906–49). Banna was not a theologian by training. Deeply influenced by Egyptian nationalism, he founded the Muslim Brotherhood in 1928 with the express goal of counteracting Western influences.6 By the late 1930s, Nazi Germany had established contacts with revolutionary junior officers in the Egyptian army, including many who were close to the Muslim Brothers. Before long the Brothers, who had begun by pursuing charitable, associational, and cultural activities, also had a youth wing, a creed of unconditional loyalty to the leader, and a paramilitary organization whose slogan “action, obedience, silence” echoed the “believe, obey, fight” motto of the Italian Fascists.by Ladan Boroumand and Roya Boroumand Journal of Democracy (April 2002)  

Al-Qaeda owes as much to Nazism as religious fervour and could unwittingly bring the Islamic world closer to the West Francis Fukuyama and Nadav Samin

Den islamska revolutionen misslyckades Terrordåden mot World Trade Center och Pentagon den 11 september förra året kan ses som ett sista desperat försök att vända trenden och delegitimera de stegrade kraven på demokrati i en lång rad länder från Malaysia till Västafrika.Carl Johan Gardell; Under strecket, SvD 10/7 2002

Islamismens fiende heter Väst"En av islamismens moderrörelser, det muslimska brödraskapet, grundades i Egypten 1928. Den bildades som en inomislamisk reformrörelse, men protesterade också mot Storbritanniens och kristna missionsrörelsers inflytande i landet. En antikolonial strömning har varit närvarande inom islamismen sedan dess begynnelse. Denna riktas i dag mot Västvärlden generellt, speciellt USA, och inte endast mot tidigare kolonialmakter."Leif Stenberg är forskarassistent i islamologi

Al-Qaida - ett medieföretag i livsstilssektornAl-Qaidas terrorister är utan tvekan barn av moderniteten och den globala världsordningen. De kommunicerade - i det talibanstyrda Afghanistan - med amerikanska satellittelefoner och använde japanska datorer och faxmaskiner. En av bin Ladins militära rådgivare har doktorerat i psykologi vid ett egyptiskt universitet och arbetade senare som dataexpert på ett amerikanskt företag i Kalifornien. Attackerna den 11 september utfördes av en världsvan och välutbildad elit som bokade sina flygresor på Internet och relaxade efter jobbet på gym och pizzerior. Vapen- och bombinstruktioner distribuerades via webbsajter och cd-romskivor.Carl Johan Gardell SvD 2002-05-22

Samhälle

"Ijtihad"; nytolkning av islam kan bana väg för fred och rättvisa. Arabvärlden är den mest ofria regionen i världen. Auktoritära arabregimer hålls under armarna av västmakter, stamtraditionerna förhindrar social utveckling och ockupation stoppar nationellt självbestämmande. Däremot är inte islam något hinder för en arabisk renässansSunniislam, den dominerande trosriktningen i arabvärlden, är i behov av att öppna dörren för nytolkningar, ijtihad. För tusen år sedan stängde sunnitiska rättslärda denna dörr, medan den alltid har hållits öppen inom shiaislam.SvD 5 april 2005

Demokrati ryms i islam Irakiska valet Inkompetenta tolkningar av islam leder till terrorism och kamp mot västvärlden. Efter mer än tio års studier är jag övertygad om att islam låter sig förenas med demokrati, skriver den välkände shiitiske teologen Schejk Dia al-Shakarchi. SvD 2005-01-27

Don Quijote av Arabien Några av de mest progressiva tänkarna, som iraniern Abdulkarim Soroush, säger att islams modernisering måste grundas på kunskapsfilosofisk skepticism. Den kris som de traditionella muslimska betraktelsesätten genomlider är en ofrånkomlig följd av att även islam har blivit en del av den moderna världen. Osäkerhet och kris är en del av moderniteten och det finns ingen väg tillbaka för islam  Bjarne Stenquist, frilansjournalist och tidigare DN-medarbetare

Det förekommer väldigt lite kritisk granskning av islam i Sverige i svenska medierRiktiga muslimer ska enligt islamguiden.com grunda moskéer och skolor i icke-muslimska länder "för att kunna skydda sig själva såväl som sina barn från faran att assimileras".Sydsvenskan 10 augusti 2004

Är den döende ett tempel eller en sophög?Islam i Sverige blir vad vi svenskar gör den till. Det är det officiella Sveriges uppmuntran som islamiserar de muslimska invandrarna, som legitimerar de islamistiska anspråken på att vara ideologiskt normerande Magnus Karaveli DN 2003-11-26

Islam i EuropaIslams relation till Europa har under historiens gång växlat. Idag lever mellan 20 och 25 miljoner muslimer i Europa. ANTHONY O'MAHONY; Signum 2001 NR 8 ÅRGÅNG 27

Dålig kontroll av utlandsstudierAtt skickas till skola i ett annat land innebär två brott i identitetsutvecklingen: när man ska anpassa sig där, och när man ska slå rot i Sverige igen, säger Duads. Rektor för Al-Zahraá Idealiska Akademi är Zaineb Al-Kadhi.SvD 2/2 2003

Muslim tar strid för sin tro Adan Warsame är modersmålslärare för somaliska skolbarn i Umeå. Han är också praktiserande muslim. I våras ville han ha ledigt med full lön under fyra dagar vid två muslimska helger. Men det blev avslag. Nu anmäler han Umeå kommun till ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. Eftersom Umeå kommun hänvisade till kollektivavtalet i sitt svar har han också anmält alla arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som tecknat kollektivavtal - med andra ord nästan hela den svenska arbetsmarknaden.DN 3 juni 2002

Muslimsk standup, flärd och glamourFör 26-årige Azhar M Usman, jurist och deltidskomiker, har dock konjunkturen vänt. Nyligen vann han en ståuppkomiktävling i Illinois genom en rad självironiska skämt om terrorism, rasmotsättningar, religiösa sedvänjor och internationell säkerhetspolitik. Han beskriver humorn som en av de mest förfinade formerna av kommunikation. "Komikern vänder rädsla till skratt i en tradition av etnisk humor som har en lång historia i USA", skriver The New York Times berömmande.- Jag är amerikan och muslim på samma gång. Jag ber och äter hamburgare, sammanfattar Usman som påpekar att att islam nog borde stavas Ishard, "en lära som inte tillåter en att dricka sprit, umgås med tjejer eller äta skinkmackor".DN 2 september 2002

Europa riskerar få "ghettoislam"Uppskattningarna av antalet muslimer i Europa om trettio år varierar mellan 25 och 65 miljoner. Om integrationen misslyckas och invandrarna med muslimsk bakgrund känner sig satta under religiöst förmynderi, ghettoiserade och socialt marginaliserade med fortsatta höga arbetslöshetssiffror måste vi räkna med att underjordiska fundamentalistiska koranskolor kommer att växa fram i våra invandrarförorter med lärare som manar till kamp mot vad de betraktar som europeiska förtryckarsamhällen.SvD 21/8 2002

Islam och slaveriet - en oavslutad historiaMuhammed lärde att alla muslimer var bröder. Men det hindrade inte att somliga av dem kunde användas som konsumtionsvaror. Theodor Kallifatides läser en nyutkommen bok om den islamiska slavhandeln som inte är bara historia. DN 28 maj 2002 20:19

Kultur

Don Quijote av Arabien Några av de mest progressiva tänkarna, som iraniern Abdulkarim Soroush, säger att islams modernisering måste grundas på kunskapsfilosofisk skepticism. Den kris som de traditionella muslimska betraktelsesätten genomlider är en ofrånkomlig följd av att även islam har blivit en del av den moderna världen. Osäkerhet och kris är en del av moderniteten och det finns ingen väg tillbaka för islam Bjarne Stenquist, frilansjournalist och tidigare DN-medarbetare

Det förekommer väldigt lite kritisk granskning av islam i Sverige i svenska medierRiktiga muslimer ska enligt islamguiden.com grunda moskéer och skolor i icke-muslimska länder "för att kunna skydda sig själva såväl som sina barn från faran att assimileras".Sydsvenskan 10 augusti 2004

Högkultur i Saba fram ur mytens töckenDet är ett säreget drag i den islamiska världens traditionella historiesyn att bilden av tiden före islam är så vag. Till skillnad från tiden efter islams uppkomst var Okunnigheten, al-Djahiliyya, en tid när profeter, hjältar, demoner och fabeldjur vandrade fritt omkring och allting kunde hända. Nya rön från Sydarabien en stat som inte var en tillfällig inrättning av beduinhövdingar utan i stället ett verkligt imperium, grundat på en avancerad jordbruksteknik, med stora städer, praktfull monumentalarkitektur - en katedral, avancerad krigskonst, en utvecklad, självständig skriftkultur, alltsammans jämförbart med de stora imperierna i norr.Jan Retsö professor i arabiska vid Göteborgs universitet. SvD 18/2 2003

Arabvärlden sedd med barnets blickKanske håller även barndomen på att globaliseras. Tre nya arabiska barndomsskildringar bär emellertid vittnesmål om förmoderna livsformer, i sina skildringar av vardagens dramatik i 20-talets Betlehem, 30-talets Alexandria respektive 40-talets Marocko.SvD 21/12 2002

Landet där Gud blev kung"Jag hoppas ni har mött den verkliga islam, inte bara den de vill pracka på oss." I de orden, tycks det oss efter tio dagars rundresa, finns nyckeln till Iran. Den omtänksamma gästvänligheten, som vi överallt möter. Den spontana religiositeten - "den verkliga islam". Kritiken mot regimen, ibland försiktigt inlindad, ibland oförblommerad, ibland ursinnig.DN 22 juli 2001 

Islam i den persiska poesins spegel - en sammställning av Bo Wernes Mutaziliternas förmedlande hållning till förnuft och uppenbarelsepräglar Rumis poesi. Som efterföljare kan man betrakta dem som vill reducera Koranens budskap för att anpassa islam till förnuftet. Hanbaliternas teologskola som vill sätta uppenbarelsen över förnuftet. Islamister åberopar gärna en av hanbaliternas stora företrädare, 1300-talsteologen Ibn Taymiyya, som förebild och föregångare.Christer Hedin SvD 21/11 2001 

Andalusien - en mångkulturell sannsagaGenom att den arabiska kulturen och språket i Andalusien i mångt och mycket frikopplades från muslimsk religiositet lyckades morerna skapa en rik och öppen samhällskultur som judar och kristna relativt enkelt kunde bli integrerade i... Det största hotet mot det multikulturella Andalusien återfanns inom själva den muslimska troskretsen. Fundamentalistiska muslimska grupper från Nordafrika hade under lång tid angripit morerna med militära medel och bokbål och anklagat dem för att ha svikit den sanna tron genom sin toleranta religionspolitik.Hans Ingvar Roth ; Under strecket, SvD 8/7 2002

Palestina

Islam och tempelberget En broschyr som de radikala grna vill förstöra. Palestinska politiker och muslimska tjänstemän framhåller envist att det inte finns någon judisk anknytning till Tempelberget. Detta står helt i motsats till en liten broschyr som den högsta muslimska myndigheten i Jerusalem publicerade under den brittiska mandatperioden. Där framhålls en helt annan ståndpunkt. Skriften som gavs ut år 1930 säger att sambandet mellan Tempelberget i modern tid och det första templet är "bortom allt tvivel".Anders Brogren

Jerusalem alltid varit en palestinsk-arabisk stad? "Under mänsklighetens hela historia har Jerusalem alltid varit en palestinsk-arabisk stad. - Från år 600 f. Kr. är det slut med judarnas politiska historia i Palestina." - Läs en minst sagt annorlunda historieskrivning från Egyptens ambassad i Washington!Anders Brogren

Pressklipp - nyheter

Armé av predikanter redo att frälsa irakierna I det land som Bush betecknade som en av "ondskans axelmakter" finns en kristen befolkning med snart tvåtusenåriga rötter som dessutom än i dag använder Jesu språk - arameiskan - i sin liturgi. Vid den jordansk-irakiska gränsen står en liten armé av predikanter från Southern Baptist Conventionatt redo att gå in i Irak för att få de urgamla kristna kyrkorna att omfatta den sanna evangelikala gudssynen och att omvända muslimerna.Ingmar Karlsson , generalkonsul i Istanbul och författare; SvD 2/5 2003

"Våld mot barn stöds av staten"Svenska skattemedel används för att isolera, segregera och tillåta misshandel av barn i islamiska och arabiska friskolor. Eleverna förhindras att ha i kontakt med det "syndiga" svenska samhället.DN 7/5 2003

Nio döda i muslimsk uppgörelse Sunnimuslimska extremister misstänks ligga bakom dådet på shiamuslimerna.Nya Dagen 21/2 2003

Vem skulle kunna dra nytta av ett krig mot Irak? "Vem tjänar på att gå till konfrontation mot 1 billion muslimer och riskera flera tiotals år av agressioner från den muslimska världen?" undrar Cardinal Sodano ZENIT, 30.1.2003

Svensk befriad från KoranskolaIbland hängde de upp oss i taket och lämnade oss där. Vi var tvungna att lära oss Koranen utantill och blev bestraffade om vi inte kunde.SvD 29/1 2003

Efter mordet ville Songül bo kvar där systern dogI dag har Songül viss kontakt med sin mamma och två av sina systrar. - Men jag förstår inte att de har kontakt med pappa. Han har ju ändå dödat en människa. Men han kände en press från andra manliga släktingar. Egentligen borde flera än han sitta inne.SvD 19/1 2003

100 miljoner kronor mot hedersmordFadime var en hjälte som själv hjälpte andra utsatta flickor. Hon blev mördad för sina och andras drömmar, ett offer för urgamla värderingar, sade Sara Mohammad, ordförande i Glöm aldrig Pela och Fadime-föreningenSvD 17/1 2003

Mystiskt dödsfall utreds på nyttDödsorsaken var en överdos av läkemedel och dödsfallet klassades som självmord.- Man borde ha misstänkt brott här. Men polisen har helt missat de kulturella bitarna; att det kan röra sig om ett hedersmord.Sydsvenskan 6 juni 2002

Khadaffi hjälper USA förinta al-QaidamänJag är inte överens med honom, men i dagens islamiska värld har bin Ladin blivit en profet och alla unga människor gillar honom, säger Khadaffi.Aftonbladet 13/1 2003

Vigsel med minderårigMuslimsk man som hade sex med ung fru (13) åtalasSvD 10/1 2003

Falwell ber muslimer om ursäktSvd 2002-10-14 

Iran kräver dödsdomar mot tre amerikanska prästerI en intervju sänd i CBS program Sixty minutes beskrev Falwell nyligen profeten Muhammed som en terrorist. Franklin Graham sade i november förra året att islam är en ''mycket ond och illasinnad religion''. Pat Robertson hävdade i februari att islam är en våldsreligion vars mål är att ''dominera och sedan om så behövs krossa''. Expressen 2002-10-12 

Baptistpastor kallar Muhammed för terrorist Falwell sa att den muslimske profeten var "en våldsam och krigisk man". Och i nästa mening jämförde han med Jesus: - Jesus satte ett kärleksexempelNya Dagen 2002-10-04 

Lever i underlivet för att slippa döAtt stoppa in lever, t ex kycklinglever, i underlivet på bröllopsnatten. - Det kan tyckas drastiskt, men det kan handla om liv eller död. Att inte vara oskuld och kunna prestera blod på lakanet kan innebära en direkt fara för deras liv. ... De måste vara hemma direkt efter skolan, de får inte gå ut själva, inte träffa vänner eller gå på bio, de får inte vara med på vissa lektioner i skolan eller följa med på klassresor. Allt för att man inte vill riskera en ryktesspridning eller att flickan blir av med oskulden. Väl hemma ska hon vara tillgänglig för att passa upp familjemedlemmarna och städa. Hon tillåts inte lyssna på musik, inte titta på tv, inte tala i telefon. Hon får inte ens läsa sina läxor. SvD 1/10 2002

Muslimsk standup, flärd och glamourFör 26-årige Azhar M Usman, jurist och deltidskomiker, har dock konjunkturen vänt. Nyligen vann han en ståuppkomiktävling i Illinois genom en rad självironiska skämt om terrorism, rasmotsättningar, religiösa sedvänjor och internationell säkerhetspolitik. Han beskriver humorn som en av de mest förfinade formerna av kommunikation. "Komikern vänder rädsla till skratt i en tradition av etnisk humor som har en lång historia i USA", skriver The New York Times berömmande.- Jag är amerikan och muslim på samma gång. Jag ber och äter hamburgare, sammanfattar Usman som påpekar att att islam nog borde stavas Ishard, "en lära som inte tillåter en att dricka sprit, umgås med tjejer eller äta skinkmackor".DN 2 september 2002

Aftonbladets kolumnist censureras i SaudiarabienDet är oerhört beklagligt och förödande att en stat omyndigförklarar sina invånare. Att kvinnor har rättigheter anser de väl att det är något som onda makter har hittat på, säger Åsa Mattsson, som tror hennes sida har blivit blockerad på grund av hennes engagemang i kvinnors rättigheter och hedersmordsdebatten.Aftonbladet 2002-08-15

Dubbelmördare köptes fria med åtta unga flickor 18-åring tvingas gifta sig med 80-årig man, Priset: guld för 14 miljoner kronor och åtta ogifta kvinnor ur släkten. Allt blodspengar - diyat som det kallas i koranen - att överlämnas till mordoffrets anhöriga. För alla de åtta kvinnorna innebär överenskommelsen ett livstids straff: överlämnade till fienden att tjäna och föda barn åt deras män utan chans att någonsin betraktas ens som familjemedlemmar.Aftonbladet 2002-07-25

Mord, misshandel, hot och förföljelse i hederns namnAftonbladets kartläggning visar att minst 79 invandrarkvinnor lever på flykt undan sin familjerAftonbladet 2002-07-24

Experter: Fler hedersmord kan ha begåtts i det tysta - Det är planerade mord som hela släkten kan vara inblandade i. I Sverige väljer familjen ofta ut någon minderårig som inte kan straffas att utföra mordet. Enligt Sara Mohammed förekommer det arrangerade dödsolyckor med unga invandrarkvinnor.Aftonbladet 2002-07-24

Tv-kvinnans pappa gripen - Polisen utesluter inte hedersmord"Vänner till henne berättade för mig att hon planerade att gifta sig med en pojkvän som pappan inte accepterade. - Jag trodde inte en sekund på att det var ett självmord, säger en landsmanAftonbladet 2002-07-23

Den mördade 21-åriga kvinnans mål: att flytta hem I en av de intervjuer som finns med kvinnan berättar hon om hur hon ständigt tvingades kämpa mot omgivningens fördomar. Redan i skolan kom frågorna om varför hon inte åt griskött, senare frågorna om varför hon inte bar slöja trots att hon var muslim.Aftonbladet 2002-07-23

Myndigheterna måste sluta blundaSluta att samarbeta med de religiöst fundamentalistiska krafterna. Och ta vara på den kulturkompetens som finns i Sverige. - Hon är själv från kurdiska Iran och ordförande i Föreningen för iranska kvinnors rättigheter och möter ofta unga invandrarkvinnor från länder som Irak, Iran och Turkiet som lever i terror hemma. Expressen 2002-07-23

Gruppvåldtäkter i Sydney upprör En serie våldtäkter i Sydney splittrar arabiska invandrare i Australien. Imamer fördömer övergreppen medan många familjer försvarar sina söner och skyller på de våldtagna kvinnorna som ''alltför inbjudande''.Expressen 2002-07-15

"Vi förlåter aldrig judarna för Auschwitz" "Judarna själva ses som skyldiga till det som de utsattes och utsätts för, genom sina aktiviteter eller sitt uppträdande. Dit hör bland annat beskyllningen att de använder Förintelsen som inkomstkälla. Dit hör även den ensidiga anti-israeliska synen på Mellanöstern-konflikten. Efter grundandet av Israel 1948 är antisemitiska fördomar om "judiska ekonomiska och politiska världsmaktsträvanden", om "judendomens syfte att förinta islam" och om "det judiska som en ond makt" grundvalen för en islamistisk strategi i syfte att förinta Israel och utrota det moderna."Lisbeth Lindeborg, SvD Under strecket 27/7 2002

Muslimska pojkar som utför gruppvåldtäkter Skånepartiets ledare inför rätta för uttalande. - Herslow sade enligt åklagaren att gruppvåldtäkter har sin grund i att muslimska pojkar uppfostras till att tro att flickor som inte går klädda på muslimskt vis är prostituerade.SvD 920626

Här vill barnen bli självmordsbombare 78 procent av de tillfrågade barnen vill bli martyrer, självmordsbombare. När alla möjligheter i livet är stängda för dem, börjar de tänka på döden,Nya Dagen 2002-06-12

"Att Fadimemordet inte var ett hedersmord." påstår Jan Guillou och Liza Marklund. Det finns, menar de båda författarna, inga kulturellt betingade mord. - Löjeväckande att låtsas som att den svenska modellen – där den romantiska kärleken, individualiteten och den egna friheten är ledstjärnorna i livet för både kvinnor och män – skulle vara en föreställning som råder överallt.Nya Dagen 2000-03-26

Saudisk sedlighetspolis lät skolflickor brinna inne Polisen anklagas för att ha hindrat försök att rädda 15 flickor som dog i en skolbrand. Skälet var att flickorna inte bar täckande klädsel. De hade stoppat män som försökte rädda flickorna med motiveringen att ”det är en synd att gå nära dem”..Nya Dagen 2000-03-15

Afghansk mulla omvände sig – mördades En inflytelserik mulla i det starkt muslimska Afghanistan blev omvänd till kristen tro, sedan han lyssnat till kristna radioprogram. Trots fara för eget liv hade han inom kort fört drygt tusen familjer till frälsning.För detta mördades han.Nya Dagen 2000-03-12

Israels regering stoppar det kontroversiella moskébygget Muslimerna ville bygga en moské där med en minaret som var högre än Bebådelsekyrkans torn; Moskébygget är en av de få frågor där katoliker, grekisk-ortodoxa, lutheraner och alla de andra har varit eniga; de har gjort en rad gemensamma uttalanden och en gång till och med stängt sina kyrkor i protest mot bygget.Nya Dagen 2000-03-05

Europa vägrar att se Yassir Arafats avsikter Dagligen går palestinska terrorister ut med det enda målet att döda så många judar som möjligt. Inte för att försvara sig mot påstådda israeliska övergrepp, utan för att de under den palestinsk. Den tjeckiske premiärministern jämförde Arafat med Hitler. ”Mein Kampf” har blivit en bestseller bland palestinierna, liksom falsariet ”Sion Vises Protokoll”, i vilket judar påstås vara ute efter världsherraväldet.Nya Dagen 2000-02-26

Fadimes öde berör – särskilt kvinnor Det finns en gräns när man inte längre kan respektera en annan kultur. – Om kulturen krockar med mänskliga rättigheter.Nya Dagen 2002-02-05

Kristna i Pakistan utsätts för "strukturell förföljelse" sedan länge "Man kan säga att de kristna i Pakistan är förföljda, för man försöker utplåna dem från samhället, man vill att allt skall präglas av islam. Det är en strukturell förföljelse. och samtidigt är de kristna i Pakistan berömda för sina skolor och för sitt engagemang för kvinnans värdighet. Benazir Bhutto gick i en kristen skola." "Ärkebiskop Saldhana i Lahore sade för ett tag sedan att han trodde att de kristna skulle drabbas på något sätt när USA började bomba Afghanistan. När ett västland angriper ett muslimskt land angriper muslimerna i Pakistan alltid de kristna. De betraktar dem som Västerlandets allieradeVatikanradions svenska nyheter

Kyrkor blir moskéer Förtrycket mot den kristna minoriteten i Turkiet trappas nu upp. Kyrkobyggnader konfiskeras för att bli moskéer och parkeringsplatser. Och militären uppmanar öppet befolkningen att ange de kristna:Nya Dagen 2002-01-25

Pastor fruktar fler hedersmord Värderingarna handlarom kultur. En kultur som oftast har islam som grund. En muslimsk kvinna måste gifta sig med en muslimsk man. – Gifter hon sig med en icke-muslim, till exempel en svensk, så upphör hon att vara muslim. Dethandlar inte alls om fanatism när någon begår ett hedersmord. En vanlig islamsk tro i kombination med starka kulturvärderingar räcker som drivkraftNya Dagen 2002-01-24

”Muslimsk slöja är skadligt för barn” Förbjud den muslimska slöjan på flickor under 16 år. Slöjan går emot FN:s barnkonvention och hämmar flickornas sociala utveckling, hävdar organisationen Barnen Först. Rektorn på Islamiska skolan i Stockholm håller dock inte med.Nya Dagen 2001-12-12

Safia våldtogs – nu kan hon bli stenad till döds Hon giftes bort som tolvåring och våldtogs senare av en man hon avvisat. Nu ska Safia Husaini stenas till döds, anklagad för äktenskapsbrott.Nya Dagen 2001-12-12

De slet av sig slöjan Omkring 200 afghanska kvinnor genomförde en symbolisk protest på tisdagen i huvudstaden Kabul när de samfällt slet av sig sin heltäckande burka, det hatade plagget som de tvingats bära när de vistats utanför hemmet.Nya Dagen 2001-11-21

Moskébygge utan tillstånd Våldsamma protester från kristna i Nasaret Islamiska aktivister har börjat bygga en moské strax intill Bebådelsekyrkan, trots Vatikanens och lokala kristnas protester. Vatikanen protesterar mot moskébygget och kräver att Israels regering ska stoppa de ”muslimska extremisterna”. Israels regering hamnade i en svår sits och anklagades för att underblåsa konflikten mellan kristna och muslimska palestinier, allt enligt den urgamla principen om att söndra och härska.Nya Dagen 2001-11-17

Omvända muslimer dödshotas i Sverige Dödshot, personförföljelse, trakasserier i hemmet eller på arbetsplatsen, telefonterror och så vidare har för många blivit vardagsmat. Det är därför sällan några av dessa vågat ställa upp i intervjuer. Det finns de som vill göra det, men som medierna väljer att sortera bort. Förmodligen för att de inte passar in i den bild av islam som medierna har valt. I Rinkebyområdet stod en dag några ungdomar och sjöng om Jesus. De hade vederbörliga tillstånd. Plötsligt dök en imam upp, följd av uppretade muslimer som handgripligt och högljutt körde bort dem. Det här är islamiskt område, sa de.Nya Dagen 2001-11-01

Ofriheten i muslimska länder följd av religionens grundsyn Relationen mellan religion och stat är ett avgörande område att belysa om vi vill förstå den ofrihet som följt i islams spår. I islam skiljs inte religion och stat åt, eftersom religionen till sitt väsen definieras som en samhällsordning.Nya Dagen 2001-10-23

I Koranen finns förklaring till grymhet och intolerans Det är klart att man efter den senaste tidens händelser med människorov i forna Sovjets muslimska stater och på Filippinerna och ursinniga attacker mot kristna i Indonesien, Sudan och Nigeria, såväl som sprängda ambassader och terrordåden mot New York och Washington, undrar ur vilka dunkla källor bakomvarande terrororganisationer hämtar sin näring. Var kommer all tyranni och allt kvinnoförakt ifrån? Vad är det för lära som gör att ju mer man studerar, desto mer intolerant och våldsbenägen blir manP-O HARALDSSON - Docent, Karolinska Sjukhuset- Nya Dagen 2001-10-19

Låt muslimerna i Sverige leva mitt i vårt samhälle Det tidiga islam hade inte hade någon rågång mot kristendomen. Det bekräftas i sura 3:45: ”Och när Jesus märkte otron hos dem, sade han: ’Vilka vilja bliva mina hjälpare ifråga om Gud?’ Lärjungarna svarade: ’Vi äro Guds hjälpare, vi tro på Gud; vittna att vi är honom undergivna.’” För ”undergivna” används här arabiska ordet för muslimer, ”muslimuun”.SVEN-OLOF DAHLGREN fil dr i arabiska - Nya Dagen 2001-10-16

Hur ska vi betrakta islam – som kissekatt eller tiger? I Sverige finns det hundratusentals muslimer som sedan länge kunnat verka fritt, men i Saudiarabien är det kriminellt att fira kristna gudstjänster. Borde vi inte reagera mer kraftfullt mot detta?Rune Imberg - Nya Dagen 2001-10-15

Imamens påståenden stämmer inte med sanningen Sedan slutet av 1300-talet har islam arbetat sig in i Europa. Vid det stora slaget i Kosova 1389, då de ottomanska trupperna var på väg att inta Europa, lämnade den döende sultanen Morat ett testamente, i vilket han uppmanade sina efterföljare att inte stanna förrän alla kyrkklockor i Europa har tystnat och kyrkobyggnader omvandlats till moskéer. 1444 omvandlades Albanien till ett muslimskt land genom ett dekret, som påbjöd alla albaner att konvertera till islam. De som vägrade dömdes till döden för hädelse. De följande 500 åren av Balkans historia under ottomanskt styre skördade miljontals offer bland människor som vägrade bli muslimer.Nya Dagen 2001-10-03

Det ”fredliga islam” hotar med dödsstraff Om islam är en så fredlig religion – varför finns det då miljontals muslimska flyktingar i Europa? Och varför har de kristna och judiska minoriteterna försvunnit i land efter land i Nordafrika och sydvästra Asien? I början av 1900-talet mördade Turkiet en till två miljoner kristna armenier, medan resten av Europa teg.Nya Dagen 2001-10-03

Islam har alltid varit en tolerant religion Abd al Haqq Kielan, Imam och ordförande för Svenska Islamiska SamfundetNya Dagen 2001-09-28

Våga uppgörelse med islam! Stanley Sjöberg: Vi har bevittnat den moderna historiens mest omfattande terrordåd och det har utförts av människor som legitimerar sina handlingar med Koranens budskap. Då är det en självklarhet att islam måste granskas i sina ideologiska källor. Vad står det och hur tillämpas islams teologi, historiskt och i nutid?Nya Dagen 2001-09-28

Där islam styr regerar våldet Stanley SjöbergNya Dagen 2001-09-26

Islam förbjuder aggression och accepterar inte terror Abd al Haqq Kielan, Imam och ordförande för Svenska Islamiska SamfundetNya Dagen 2001-09-26

Stanley Sjöberg: Islam har förklarat krig mot västvärlden Den undfallenhet och förskönande bild av islam som både politiker och opinionsbildare ger uttryck för, medverkar till att ge islam större inflytande och därmed riskera en total samhällsförändring, mycket snabbare än vi anar. Bland muslimer i Europa talar man om att om trettio år kommer islam att dominera Europas länder och folk.Man framhåller att europeiska familjer ofta nöjer sig med ett eller två barn, medan muslimska äktenskap vill ha både fem och tio arvingar i varje äktenskap. År 2030 är halva Sveriges befolkning muslimer.Nya Dagen 2001-09-25

Anders Piltz: Inga krig är heliga Västerlandets och den ”kristna civilisationens” svar på terrorismen får inte vara blind hämnd utan yttersta respekt för rättvisan. Bara så kan man visa sin moraliska överlägsenhet.Nya Dagen 2001-09-25

BBC-korrespondent: Även muslimer missionerar aggresivt Hon beskriver hur hon för sex år sedan i Yemen utsattes för en intensiv övertalning att bli muslim, något som hon jämför med hjärntvätt...Det är ironiskt att se hur liten sympati några eventuellt missionerande kristna får i väst år 2001…. Om deras anställda hade arresterats för att de varit homosexuella eller för att försöka förbättra kvinnans ställning … skulle det ha blivit mycket större upprördhet över deras fängslande.Nya dagen 010910

Stopp för moskébygget i Nasaret Det var ett entydigt besked som kom efter enträgna påtryckningar från Vatikanen och andra internationella och lokala kristna grupper som protesterar mot moskébygget intill den kristna helgedomen.Nya Dagen 2002-01-15

Länkar & övriga artiklar

Islam Dialogcentret på Aarhus universitet i Danmark

Why do the Bible and the Quran not agree; What the Quran teaches about the Bible ; There are differences between the Bible and the Quran; Contradictions in the Quran; Problems regarding the consistency of Quranic revelation;by Gerhard Nehls

Islam Morten Møbjerg Århus Universitet

Answering Islam

 

Se också vår engelskspråkiga sida om detta ämne

nästaIslam


Till KATOLIKnu