Pressmeddelande Stockholms katolska stift


Katolske biskopen kritisk till publicering av Muhammedbilderna


Biskop Anders Arborelius 2008-02-13

"Det är ogenomtänkt att på nytt provocera och kränka troende människor. Det gagnar inte yttrandefriheten utan är bara ägnat att riva upp gamla sår och underblåsa en konflikt som äntligen borde få biläggas. "

Det skriver den den katolske biskopen i Stockholm, Anders Arborelius, i ett uttalande med anledning av att danska och svenska tidningar idag än en gång publicerat Muhammedteckningarna.

Uttalandet är även undertecknat av Kaj Engelhart, som arbetar för Kommissionen för interreligiös dialog, KID, som handhar Katolska kyrkan i Sveriges dialog med andra religioner. Biskop Anders Arborelius är ordförande för KID.

I sin helhet lyder uttalandet:

"Tre stora danska tidningar och en svensk publicerar idag på nytt den karikatyr av Muhammed som trycktes i Jyllandsposten 2005. Det sker dagen efter att nyheten publicerats om mordplaner mot tecknaren.

Ett försvar för yttrandefriheten, så motiverar redaktionerna sitt beslut att på nytt trycka bilden, nu på bred front.

Tidningarna handlar i uppenbar affekt. Det är ogenomtänkt att på nytt provocera och kränka troende människor. Det gagnar inte yttrandefriheten utan är bara ägnat att riva upp gamla sår och underblåsa en konflikt som äntligen borde få biläggas. Den eller de som planerar att mörda den danske tecknaren drivs av fanatism och begår en kriminell handling och skall behandlas därefter. Men det rättfärdigar inte en reaktion i affekt som kan beröra och drabba otaliga oskyldiga.

Man kan bara beklaga att karikatyrteckningen under dessa omständigheter publiceras på nytt."Katolska kommissionen för interreligiös dialog

+Anders Arborelius ocd

Kaj Engelhart


För information:

Maria Hasselgren

Pressansvarig
Kaj Engelhart
Samordnare

Katolska kyrkan i Sverige
08-462 66 27/070-252 19 30

Kommissionen för interreligiös dialog
08-32 78 14/070-771 12 95