Vatikanen och muslimska lärda protesterat gemensamt mot publicering av Muhammedkarikatyrerna


Sydsvenskan 28 febuari 2008:

"Muhammedkarikatyrerna väcker rabalder igen.
Samtidigt som Vatikanen och muslimska lärda protesterat gemensamt ska Tysklands inrikesminister ha uppmanat Europas tidningar att publicera dem, i pressfrihetens namn."

"Från Vatikanen och det sunnimuslimska lärosätet al-Azhar i Kairo kom på onsdagskvällen helt motsatta tongångar. De fördömde i ett gemensamt uttalande både publiceringen av nidteckningar och det växande antalet attacker mot islam och : dess profet. Bakom uttalandet stod enligt nyhetsbyrån AFP den dialogansvarige i katolska kyrkan, kardinalen Jean-Luis Tauran, och schejk Abd al-Fat-tah Alam, som har motsvarande position vid al-Azhar."


Från den slutliga deklarationen från det årliga mötet i den gemensamma kommittén för dialog mellan det Påvliga rådet för interreligiös dialog och al-Azhars ständiga kommitté för dialog bland monoteistiska religioner. Mötet ägde rum i Kairo i 25-26.2.2008.

"Kommittén fördömde starkt att man åter publicerade de förargelseväckande karikatyrerna och det stigande antalet angrepp mot islam och dess profet, liksom även andra angrepp mot religionen. Man beaktade påven Benedikt XVI:s ord i ett tal till Marockos ambassadör vid den Heliga stolen, där han uttryckte sin övertygelse att: "för att främja fred och förståelse mellan folk och mänskliga varelser är det nödvändigt att man respekterar deras religioner och symboler och att de troende inte blir föremål för provokationer som kan vara till skada i deras religiösa utövningar och känslor". (Den 20 februari 2006)."

Vatikanstaten den 28 februari 2008 (zenith.org)