Biskop Anders Arborelius ocd


Predikan vid vallfärd till Oskarström den 31 maj 2008

(Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Kära pilgrimer. Ja, ni är alla pilgrimer som har kommit till Oskarström, eftersom ni älskar Jungfru Maria och Jesus Kristus och hans Kyrka. Vi behöver heliga platser, där vi tillsammans kan ta emot Guds nåd och kärlek, där vi kan förnyas i vår tro och få inspiration och kraft. Min önskan till er är att denna dag skall ge er den trons styrka och glädje som gör det till något underbart och fantastiskt att tillhöra Kristus i hans Kyrka. Denna glädje i tron är viktig för att vi skall kunna växa och utvecklas som en katolsk gemenskap i Sverige och för att vi alla skall kunna känna stolthet att få tillhöra Kristus i hans Kyrka. Jungfru Maria kan hjälpa oss att finna vår djupa glädje i Jesus Kristus. Hon är vår mor och syster, som hela tiden hjälper oss att vända om till Kristus och börja om i vårt kristna liv.

I år firar vi Lourdes-jubileet. Det som sker i Lourdes är ett av tecknen på att Jungfru Maria fortsätter att vara med oss på vår pilgrimsfärd genom historien. Hur många platser i världen är inte förknippade med hennes kärlek till oss? Det gäller Fátima, Czestochowa, Guadlupe och många andra platser, där Jungfru Maria har visat sig för att påminna oss om vår kallelse att tillhöra Kristus. Oskarström har den första katolska kyrkan efter reformationen som vigts till Jungfru Marias ära. Därför kommer vi gärna till Oskarström. I år är det 49 år sedan man började vallfärda hit. Nästa år blir det 50-årsjubileum. Då hoppas jag att ni alla kan komma hit och ta med er minst en till pilgrim var, så att vi blir ännu fler. Kristi kyrka växer och utvecklar sig genom att vi talar om för vänner, som kanske inte är så flitiga att komma till kyrkan, hur viktigt det är att möta Kristus där och genom Jungfru Marias hjälp komma Kristus närmare.

Budskapet från Lourdes har ganska mycket att göra med ordet bot, ett ord som vi kanske är lite rädda för. Men det är inget farligt. Det är något fint och underbart och innebär att man går ännu djupare in i vänskapen och efterföljelsen av Kristus. Det som menas är att Jesus vill bli ännu viktigare för oss, så att det inte finns något hinder på vår väg eller i vårt hjärta eller något i vårt sätt att leva som gör det svårt att bli trogna Jesu lärjungar och återspegla hans kärlek. Det innebär att be om Jungfru Marias moderliga hjälp för att se vad det är i vårt hjärta som är hindret för Jesu kärlek. Är det någon som jag inte har kunnat försona mig med? Är det någon hemlig synd som jag inte har talat om i bikten? Är jag alltför fäst vid det materiella, vid bilar och lyxresor? Vi vet nog alla hur det är i vårt liv, vad vi är så djupt fästade vid att Jesus Kristus inte får plats. Just det vill Maria med sin moderliga, ömma, kärleksfulla hjälp bistå oss att bli av med. Det är lättare när någon på ett ömt och kärleksfullt sätt tillrättavisar och säger vad vi måste lära oss av med, liksom en mor gör med sina barn. Maria vet precis "var skon klämmer", som vi säger på svenska. Hon vet exakt vad det är i mitt hjärta och i allas våra hjärtan, som är ett hinder för att Jesus skall kunna segra i oss. Därför ber vi alla för varandra att vi skall göra bot, att vi skall bli mer öppna och omvända oss på ett djupare sätt till Jesus. Boten är det första som Maria vill hjälpa oss med här i dag. Bot är ett litet men viktigt ord som börjar på B.

Det andra ordet är också ett ord på B med tre bokstäver. Det är bön. Bön är något Maria ständigt uppmanar till var hon än visar sig. Det är något Jesus vill ge oss, den största gåva vi kan tänka oss, att vi får leva i ständig dialog och relation med honom. Maria vill hjälpa oss att bli mer bedjande människor. Vi har idag övat oss här att be på skogspromenad. Vi kan fortsätta att gå genom livet i bön. När ni åker hem i bussarna och när ni börjar arbetet kan ni be. Det finns ingen mänsklig aktivitet som inte går att kombinera med bön.

Bönen är djupt inrotad i vårt hjärta genom vårt dop. Men vi måste ha vår längtan, vilja och glädje i att vi får be, att vi får öppna oss för Jesus Kristus och hans himmelske Fader. Därför är Marias andra gåva och uppgift i dag att hjälpa oss att bli ett mer bedjande folk, att upptäcka att vi i bönen får den styrka, glädje och hjälp vi behöver för att gå genom detta livet. I himlen skall vi inte göra något annat än att be och lovsjunga, så därför är det bäst att vi börjar öva oss redan nu. Annars blir det lite längre tid för oss i skärselden, som är en omskolningsanstalt för att bli mer bedjande och lovsjungande människor. När vi upptäcker bönens glädje, får vi ett motgift mot den kollektiva depression och dysterhet som är så vanlig i Sverige. I Stockholm ser människorna ofta dystra ut på tunnelbanan. Bönen ger oss Jesu egen glädje och frid. Jungfru Maria vill hjälpa oss att be, att tillbe och glädja oss. I dag får vi i evangeliet ett underbart exempel på bön.

Till och med ett foster kan be. Johannes Döparen hoppar till i sin moders sköte i bön, tillbedjan och glädje, när han möter Jesus. Tänk att foster kan be! Det är något underbart. Men det är också något som får oss att bli mycket sorgsna, när vi tänker på alla de foster, vars bön och liv blir utsläckta. Bönen är människans högsta och största uppgift. Vi behöver ständigt hjälp för att bli mer bedjande människor. I dag vill Maria hjälpa oss med det genom sin moderliga förbön.

Alla goda ting är tre, säger vi. Det finns ett tredje litet ord på B, som Maria också vill ge oss del av. Ordet har fem bokstäver och ingår i dagens fest. Det är ordet besök. I dag firar vi Jungfru Marias besök hos Elisabet. I ordet besök ser vi hela den kärleksfulla, ömma hjälp som vi människor kan ge varandra. Maria går till sin släkting som behöver hjälp. Det finns också i vårt liv många människor som väntar på vårt besök. Det tragiska i Sverige av i dag är att så många gamla människor sitter och väntar förgäves på besök på otaliga inrättningar, där vi spärrar in dem, eftersom vi inte vill ha dem nära inpå oss. Det är tragiskt att de gamla känner sig bortglömda i vårt välfärdssamhälle, icke behövda och ovälkomna. I andra kulturer är det en stor glädje att få ta hand om en gammal människa. På våra långvårdskliniker finns det få infödda svenskar som vill jobba. Det är skrämmande om så många tycks ha förlorat vördnad, kärlek och ömhet för de gamla. Kanske just ni som kommer från andra länder kan hjälpa Sverige att återupptäcka att de gamla är underbara, visa människor, som vi alla behöver för att bli mognare på vår mänskliga vandring. I dag hjälper oss Maria också att upptäcka vilka vi kan besöka. Det kan gälla gamla, sjuka människor och flyktingar. I vår närhet har vi människor som väntar på oss. Låt dem inte vänta förgäves utan gör som Maria! Hasta iväg och besök de gamla, de fattiga, de bortglömda, ja också dem som är besvärliga och som vi tycker är jobbiga. Också de behöver Marias kärlek genom oss.

Vi kan alltså säga att i dag ger Maria oss tre uppgifter, tre små ord, för att komma Jesus närmare och upptäcka hans närvaro i vårt liv. Marias stora glädje är att hon på ett unikt sätt gör Jesus mer verklig och mer närvarande i vårt liv. Låt oss därför glädja oss över att vi har en så god mor och syster som följer oss på vår pilgrimsfärd genom livet. Kom alltid ihåg att när det är svårt och jobbigt i livet har Maria en speciell gåva att ge oss. Det kan vi se både i vårt personliga liv och i historien. När svenskarna härjade i Polen och förstörde hela landet, fanns det en plats som inte blev förstörd, och det var Marias kloster i Czestochowa. Därifrån utgick hoppet om befrielse. Liknande företeelser ser man på andra ställen i världen. Maria kan ge hopp, glädje och frid till ett helt folk. I dessa dagar vill vi speciellt tänka på de kristna i Irak. I Stockholm pågår nu en stor konferens för att skapa fred. Det kan vara ännu mer fruktbart att be Jungfru Maria, fredens drottning, om hennes hjälp och förbön för våra bröder och systrar i Irak och för alla platser i världen, där man lider, är förtryckt och har det svårt.

Både i det stora och i det lilla kan vi lita på Jungfru Maria, som utvaldes att bli Guds Moder och föda Frälsaren till världen. Hon kan också hjälpa till att föda fram Jesus på ett ännu djupare sätt i våra hjärtan. Min önskan till er alla, kära bröder och systrar här i dag, är att ni får Jungfru Marias hjälp för att på ett djupare sätt möta Kristus och tjäna honom. Hon ger er tre små paket att packa ner i era ryggsäckar och väskor. Det är bot, bön och besök. Kom ihåg dem, för de kan vara mycket praktiska i vardagen. Det är så Maria handlar. Hon gör som varje mor som packar ner små presenter i barnens fickor och ryggsäckar. Maria vet vad vi behöver på vår färd genom livet. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

+Anders Arborelius ocd

top