De heliga tre kungarna


De heliga tre kungarna - "De tre vise männen"


De "heliga tre kungarna" var de vise männen från Österlandet, om vilka Matteusevangeliet berättar: "där fann de barnet …och de föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld, rökelse och myrra" (Matt 2:11).

"Kungar från Tarshish och fjärran kuster skall komma med gåvor, kungar från Saba och Seba skall bära fram sin tribut." (Ps 72:10)

Födelsekyrkan i Betlehem byggdes år 329 av drottning Helena, kejsar Konstantins mor. Över huvudingången fanns en mosaik föreställande de tre vise männen. De bar typiska persiska huvudbonader.

"De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra."(Matt 2:11) nästa Predikan;Epifania, Herrens uppenbarelse

Födelsekyrkan i Betlehem byggdes år 329 av drottning Helena, kejsar Konstantins mor. Över huvudingången fanns en mosaik föreställande de tre vise männen. De bar typiska persiska huvudbonader.
År 614 kom persernas armé till Palestina och förstörde de flesta kristna kyrkor. Men när de kom till Betlehem och såg bilden ovanför kyrkporten förstörde de inte kyrkan; de kände igen sina landsmän på klädedräkten. Mosaiken kan ha sett ut som den i Sant Apollinaire Nuovo in Classe i Ravenna som är från 550 c:a (bilden ovan).

De "heliga tre kungarna" var de vise männen från Österlandet, om vilka Matteusevangeliet berättar: "där fann de barnet …och de föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld, rökelse och myrra" (Matt 2:11).

Till dessa bibelställen anslöts redan tidigt uttolkningar: de vise männens antal var först ännu inte fastställt till tre. Uttrycket "Kungar" användes sedan på 200-talet av Tertullianus och andra kyrkliga författare. Deras nutida namn dök första gången upp på 500-talet och blev populära på 800-talet. Som stjärntydare, filosofer och trollkarl försöker legenden Aurea förklara dem. Tallrika legender och kommentarer berättar om det av underverk uppfyllda livet hos de tre vise männen, innan stjärnan visade sig för dem, företog de sig resan till Jerusalem, stod inför Herodes, och sedan de tillbett barnet och blivit varnade genom en ängel i en syn i drömmen, slog de in på en annan väg tillbaka till hemstaden.

Från tidiga kristna källor härstammar berättelsen om deras dop genom aposteln Tomas och om deras biskopsvärdighet, om en gemensam julfest år 54 och deras död omedelbart därefter, om upphittande av deras ben och deras överförande till Konstantinopel genom kejsarinnan Helena.

Från gåvornas antal, myrra, guld och rökelse, slöt man sig på 200-talet till att magernas antal var tre. Från 500-talet blev deras namn först "Thaddadia, Melchior och Balytona". Sedan 700-talet heter de: "Caspar, Melchior och Balthasar", tillsammans upphöjdes de till konungslig värdighet. I medeltidens litteratur uttolkades namnen och gåvorna olika. I målarboken från berget Athos är följden Caspar, Melchior, Balthasar fastställd. Gåvorna uttyds mest begripligt i "Gesta Romanorum". Guldet betecknar den till en konung passande visdomsskatten, rökelsen det hängivna offret och bönen, myrran den renande kraften i självbehärskningen. Utöver skillnaden i tre levnadsåldrar, som vann insteg på 1100-talet, uppträdde den yngste som neger på 1200-talet. De tre gjordes till företrädare för de på den tiden kända tre världsdelarna Asien, Europa och Afrika och de fördes även tillbaka till Noas tre söner.

Påstådda reliker från de tre vise männen från Österlandet bevarades ursprungligen i Milano. Efter Milanos underkuvande förde kanslern Barbarossa relikerna som gåva till Köln, där festen sedan dess firas för detta överförande den 23 juli 1164. På grund av sin resa till det nyfödda Jesusbarnet blev de patroner för resande och pilgrimer, i synnerhet även patroner för den "sista resan", döden. Namnen på många matställen härleds härifrån: "Stjärnan", "Tre kronor", "Negern" bl.a.

Redan 378 finns växelsånger bevittnade mellan Maria och magerna. Spel om de tre kungarna var omtyckta ända fram till vår tid. Ännu i dag finns ett vida omkring utbrett bruk i katolska kyrkan med stjärnsångare, som beger sig från hus till hus, ber om en gåva och välsignar huset, varvid det innevarande årtalet och initialerna C + M + B skrivs på husets port. Stjärnsången finns första gången belagd i urkund på 1500-talet och den bredde snart ut sig i stor omfattning. Först målades ett kors på dörren, därur utvecklades husvälsignelsen "C + M + B", "Christus Mansionem Benedicat", "Kristus välsigne huset". Välsignelsen skall hålla det onda borta.

Redan från den kristna forntiden finns talrika användningsformer av denna bokstavsgrupp efterlämnade som skyddsformel, liksom avstyrandet av de mest skilda sjukdomar från feber hos barn till ålderdomsgikt.

Melchior

Melchior skall ha varit en man i medelåldern, så är det enligt ett beslut på 1100-talet, och i dag är han en av de heliga tre kungarna från Österlandet.

Balthasar

Den äldste av de tre kungarna och kung från Arabien. I de kyrkliga målningarna framställs Balthasar ofta istället för Caspar som den färgade. Men för det mesta representerar Batlhasar kontinenten Asien.

Myrra

Myrra lat. Myrrha, grek. Myrrha

En balsamluktande blandning av harts, gummi och eteriska oljor av olika slag.

Myrra är harts från en tropisk buske och liksom rökelsen är även myrran en av de tre kungarnas gåvor till Jesusbarnet.

Ämnena i myrra innehåller opium, som verkar smärtlindrande. Man skulle även kunna förstå bibelstället i Markus' evangelium riktigt, där en bödel omedelbart före korsfästelsen erbjöd Jesus vin, som var kryddat med myrra. Jesus avböjde dock att man gav offren så starka smärtstillande medel, att de till och med försatte dem i ett avsvimmat tillstånd.

Rökelse

Olibanum (Gummiharts)

En mjölkig vätska från barken på rökelseträdet (Boswelia carteri). Gummiharts som torkar i luften och utvinns från ett flertal rökelsearter; bildar gulaktiga, rödaktiga, brunaktiga eller svarta korn, som vid normal temperatur är nästan luktlösa, men som då de upphettas på glödande kol utvecklar en aromatisk doft.

Den i handeln vanligen förekommande rökelsen för kultiska syften består vanligen a v en blandning av olika hartssorter (t.ex. olibanium, myrra, storax och tolubalsam) och torkade droger (kanelbark, lavendelblommor bl.a.). Denna blandning utvecklar vid förbrännig en mycket karakteristisk balsam- narkotiskartad doft. Oljor som vunnits från rökelse spelar en viktig roll i parfymaffärerna.

På fjärde och femte årtusendena före Kristus offrades rökelse till de orientalilska gudarnas ära. Egyptierna använde rökelsen även som läkemedel och vid balsamering. Under denna tid fanns det även en rökelsegata , som förlorade sin betydelse under tidig islamisk tid.

Stjärnsångare

Sedan slutet av 1500-talet har det särskilt i Nederländerna och Belgien men även i Tyskland utbrett sig en sed, som har bibehållits tills idag. Utklädda män eller pojkar begav sig som de tre kungarna eller även som anhängare till en framför dem gående stjärna från hus till hus. De bar vita skjortor, hade klätt ut sig till kungar eller hade bestämda kostymer avhängiga av orten.

Stjärnsångarna berättade om Jesu födelse, om tillbedjan i Betlehem och om Herodes och hans slut. I anslutning till detta bad de om gåvor som kakor, nötter eller pengar.

Detta till en början mycket allvarsamma bruk hotade här och där att slå om till något komiskt. Så framförde man på 1700-talet ofta spjuversånger i psalmform. Mot slutet av 1800-talet föll stjärnsången nästan i glömska. Förts på 1900-talet har man bemödat sig att åter liva upp denna sed.

I Nederländerna har det av den ursprungliga stjärnsången blivit en fest för barnen. De små barnen beger sig därvid med papperslyktor genom gatorna.

 

Översättning till svenska
från Christkindl`s Weinachtsseiten
av Gunilla Gren


En predikan på Epifania,

Herrens uppenbarelse

2003-01-06; ÅR C
av kh.Daniel Adner

”När de såg stjärnan, fylldes de av stor glädje”.

Är det inte så att de flesta människor skulle vilja ha en stjärna att följa? När jag var barn samlade man på s.k. ”filmstjärnor” - små bilder på filmskådespelare som man bytte med varandra och klistrade in i album. Sedan kom ungdomsårens idoler eller pop- och rock-stjärnor. I alla tider har stjärnan representerat något mer än bara en himlakropp.

Omkring 1200 före Kristus när Mose befinner sig i Sinai-öknen med Israeliterna, kallar den moabitiske kungen Balak till sig siaren Bileam för att uttala förbannelser mot Mose och folket. Men istället profeterar Bileam, inspirerad av en inre syn, till israeliternas fördel:
”Nu vill jag låta dig veta vad detta folk i kommande dagar: Så talar Bileam, Beors son, så talar mannen med det skarpa ögat, så talar han som hör Guds ord, som äger kunskap om den Högste och skådar den Väldige i syner – han segnar ner, hans ögon öppnas: Jag ser honom – men inte nu, jag skådar honom – men inte nära. En stjärna stiger fram ur Jakob, en spira höjs i Israel.” (4 Mos 24:14-17)

Den judiske filosofen Filon av Alexandria, som är samtida med Jesus, kallar Bileam för en ”magos”. Det är samma beteckning som evangelisten Matteus i den grekiska grundtexten ger ”stjärntydarna” som besöker Betlehem i dagens evangelietext. Filon skriver också att Bileam kom från Mesopotamien, alltså områdena rund Eufrat och Tigris.

Vid den tidpunkt då Jesus föddes var det persiska riket stormakten i Mesopotamien. Den persiska statsreligionen var Zoroastrismen som grundats av Zarathustra som kan ha varit ungefär samtida med Mose och som förmodligen föddes i Centralasien, närmare bestämt i det nuvarande Afghanistan.
Numera, efter islams intåg c:a 650 år efter Kristus, finns bara några tusen zoroastrier kvar i Iran. Många kurder av i dag bekänner sig till zoroastrismen.

Zarathustras religion, eller ”mazdayasna” enligt de egna trosutövarna, har faktiskt många likheter med den tro som det lilla barnet i krubban en dag skulle predika:
Den högste guden, Ahura Mazda är världens och alla varelsers skapare och historiens herre. Han belönar och bestraffar och skall vara domare vid tidens slut. Hans egenskaper är ljus, sanning och godhet.
Den onda makten, Angra Mainyu och hans demoner, tog sig in i Ahura Mazdas goda och rena skapelse. Världen består sedan dess av en blandning av gott och ont. När dess historia går mot sitt slut kommer Ahura Mazda och hans frälsargestalter att förgöra de onda makterna. De döda skall uppstå och få ny kropp. Världen skall genom en gudomlig reningsprocess förvandlas till vad den en gång var.

Zoroastrismens etik bygger på människans uppgift att bekämpa det onda i världen.

Viktig är också eldskulten. Riter utförs av präster framför den heliga elden. Dessa präster kallades på persiska för 'magush' som betydde 'vis man' eller 'vetenskapsman'. Från det ordet kommer den grekiska benämningen 'magos' som Matteus använder i dagens text. Det svenska ordet magi och magisk kommer härifrån.
Magerna utgjorde i det persiska väldet en prästklass som fungerade som vetenskapsmän, (stjärntydare, alkemister), diplomater och rådgivare vid hovet.

Det är dessa personer kung Herodes träffar och som gör honom så orolig. Det fanns många saker som kan ha fått Herodes att oroa sig och undra: Han var kung och kände inte till att en ny tronarvinge fötts inom hans rike. Detta måste ha framstått som ett hot det mot hans person.
Magerna kunde varit spioner i färd med att genomföra en statskupp i maskopi med Jesusbarnets klan och det mäktiga persiska imperiet.
Men även magernas berättelse om stjärnan var märklig: Hur kunde de ha följt en stjärna? Redan på 300-talet skrev Johannes Crysostomos, kyrkofadern och biskopen av Antiokia i Syrien, att det inte går att följa stjärnor eftersom de verkar befinna sig lika nära var man än befinner sig på jorden. Dessutom stannar inte stjärnor över en viss geografisk plats på jorden som därigenom går att lokalisera så noggrant som till stallet i Betlehem. För att göra det, skriver han, så skulle stjärnan ha behövt komma ner genom jordens atmosfär, ner på nära avstånd till stallet. Dessutom verkar stjärnan lysa på dagen.
Hans slutsats är att det inte kan vara en vanlig stjärna utan att det var en osynlig kraft som manifesterade sig på ett yttre sätt och att Gud själv genom att upplysa deras inre vägledde dem.

En annan antik författare, Maximus Bekännaren som dessutom hade en persisk mor, skriver i början av 600-talet:
”En stjärna som lyser på dagen vägleder från öster magerna till den plats där Ordet har blivit kött, för att på ett mystiskt sätt visa att Ordet som finns i lagen och profeterna övergår alla sinnenas kunskap och att det leder folken till den högsta kunskapens ljus.”

Guds eviga Ord som visat sig i Mose lag och i Gamla Testamentets profetior skrifter är det Ord som blivit kött i barnet i krubban. Detta Ord upplyser också alla andra folk. Så hör vi i Jesajas profetia i dagens första läsning: ”Res dig, stråla i ljus! Folken skall vandra mot ditt ljus”. (Jes 60:1,3). Profetian verkar uppfyllas genom de vise männens besök till Jesusbarnet och i dem kan vi se alla folk representerade.

Profetian fortsätter: ”Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran. Från Saba kommer de alla med last av guld och rökelse, och de förkunnar Herrens ära”. (Jes 60:4,6). Med Guds Ords människoblivande i Kristus har Gud trätt in i världen och förenat sig med den mänskliga naturen som sådan. Därför kan det gudomliga ljuset stråla i varje människas inre. Paulus talar om samma sak när han i dagens text från Efesierbrevet skriver: ”Tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi”.

Texten om de vise männens sökande efter ljuset säger därför något om varje människas väg till Gud:
I texten står två städer som motpoler mot varandra: Jerusalem representerar maktens centrum, den plats där människorna sitter fast i sina positioner, sina privilegier och sina fördomar. Herodes och Jerusalems invånares reaktion inför magernas nyheter är inte nyfikenhet och vetgirighet utan misstänksamhet och rädsla för sin egen ställning. Betlehem däremot är platsen där det råder en stämning av öppenhet, förundran och tacksamhet.
Matteus skriver att magerna, när de såg stjärnan över barnet, fylldes av stor glädje och att de föll ner och hyllade honom och gav honom gåvor.
Man kan säga att var och en av oss har en vänlig stjärna som lyser upp vägen i livet. Vi kan kalla det ett inre ljus, ögonblick av högre klarhet, Guds nåd eller kanske t.o.m. en skyddsängel.

Liksom Betlehems stjärna stannar den över våra hem med sitt skyddande ljus och varnar oss också inför faror som vi så kan undvika: Magerna blev i en dröm ”tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land”, skriver evangelisten Matteus.
Stjärnan visar oss också hur vi skall förhålla oss till Gud och människor: Guldet som de vise männen ger Jesusbarnet representerar hans gudomlighet. Myrran som användes för att balsamera inför begravningar representerar hans dödlighet, alltså hans mänsklighet. Rökelsen står för enheten mellan de två.
Så som den doftande röken fyller templet och stiger upp till himlen stiger våra böner upp till Gud tron i hans transcendens. Himmel och jord förenas och vi människor som bär Gud inom oss kan göra oss själva till en kärlekens gåva till Gud och varandra.


Till KATOLIKnu