En liten klassisk katekes

Den traditionella katolska katekesens listor


Den apostoliska trosbekännelsen

Det viktigaste budet

Det största budet, som i sig innesluter alla de andra

Tio Guds bud

 1. Du skall inte ha några andra gudar jämte mig
 2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn
 3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den
 4. Hedra din fader och din moder
 5. Du skall inte dräpa
 6. Du skall inte bedriva okyskhet
 7. Du skall inte stjäla
 8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa
 9. Du skall inte ha begär till din nästas hustru
 10. Du skall inte ha begär till din nästas ägodelar.

De sju stycken,
som var och en måste veta och tro

 1. Att det är en Gud i tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Ande;
 2. att Gud har skapat allt;
 3. att Gud uppehåller och styr allt;
 4. att människans själ är odödlig;
 5. att den andra personen i gudomen för vår skull blev människa och dog på korset;
 6. att utan Guds nåd ingen kan bli frälst;
 7. att Gud skall hålla dom över allting.

 

De kroppsliga barmhärtighetsverken

 1. att de hungriga att äta;
 2. att ge de törstiga att dricka;
 3. att kläda de nakna;
 4. att härbärgera främlingar;
 5. att befria fångar ;
 6. att besöka de sjuka;
 7. att begrava de döda;
 

De andliga barmhärtighetsverken

 1. att tillrättavisa syndare;
 2. att undervisa de okunniga;
 3. att rätt råda de tvivlande;
 4. att trösta de bedrövade;
 5. att tåligt lida oförrätt;
 6. att gärna förlåta dem, som förolämpar oss;
 7. att be Gud för levande och döda;

Tillämpning: Var fördragsam och kärleksfull mot en var ; vedergäll aldrig ont med ont, utan be för den, som förnärmat dig.

De sju huvudsynderna

 1. högfärd,
 2. girighet,
 3. okyskhet,
 4. avund,
 5. omåttlighet i mat och dryck,
 6. vrede,
 7. lättja .

De sex synderna mot den Helige Ande

 1. fömätet synda på Guds barmhärtighet ;
 2. förtvivla om Guds nåd ;
 3. stå emot den kända kristna sanningen ;
 4. avundas sin nästa Guds nåd ;
 5. förstocka hjärtat mot hälsosamma förmaningar ;
 6. uppsåtligen framhärda i obotfärdighet.

De fyra himmelsskriande synderna

 1. mord;
 2. den sodomitiska synden; (1 Mos 19:1-11)
 3. förtryck av fattiga, änkor och föräldralösa barn;
 4. förhållande eller undandragande av dagspenningen eller arbetslönen.
 

Kyrkans fem bud

 1. Du skall hålla de påbjudna helgdagarna
 2. Du skall alla sön- och helgdagar med andakt delta i den heliga Mässan
 3. Du skall hålla de påbjudna fastedagarna och inte äta kött på abstinensdagarna
 4. Du skall åtminstone en gång om året bikta dina synder – och en gång om året, vid påsktiden, motta den heliga Kommunionen
 5. Du skall bidra till Kyrkans och prästernas underhåll

Andens sju gåvor

 1. Vishet,
 2. förstånd,
 3. råd,
 4. starkhet,
 5. kunskap,
 6. fromhet
 7. gudsfruktan

Andens frukter

 • (Gal 5:22 f)
 1. Kärlek,
 2. glädje,
 3. frid,
 4. tålamod,
 5. vänlighet,
 6. godhet,
 7. trofasthet,
 8. ödmjukhet
 9. självbehärskning

De sju sakramenten

 1. Dopet
 2. Konfirmationen - (bekräftelsen)
 3. Nattvarden - (kommunionen, eukaristin, altarets sakrament)
 4. Boten - (bikten; försoningens sakrament)
 5. De sjukas sakrament - (de sjukas smörjelse, den sista smörjelsen)
 6. ämbetsvigningen - (biskop, präst, diakon)
 7. äktenskapet - (vigseln)

De gudomliga (ingjutna ) dygderna

 1. Tro
 2. Hopp
 3. Kärlek

Huvuddygderna ( kardinaldygderna )

 1. Klokhet,
 2. Rättvisa
 3. Tapperhet,
 4. Måtta

Korstecknet

 • I Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn .
  Amen .

Herrens bön

 • Fader vår , som är i himmelen,
  helgat varde ditt namn,
  tillkomme ditt rike,
  ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
  Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder,
  såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
  och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
  Amen

Hell dig Maria

 • Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig.
  Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus.
  Heliga Maria Guds moder bed för oss syndare nu och i vår dödsstund.
  Amen

Lovprisningen av den heliga Treenigheten

 • Ära vare fadern och Sonen och den Helige Ande nu och alltid och i evigheters evighet,
  Amen .

Den katolska hälsningen

 • Lovad vare Jesus Kristus! / - I all evighet.
  Amen .

Till skyddsängeln

 • Guds ängel som är min beskyddare, upplys, försvara, styr och vägled mig, vilket har blivit anbefallt åt Dig av Gud Faders kärlek.
  Amen .

Bön för våra avlidna

 • Herre, ge dem den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid.
  Amen.

Till KATOLIKnu