Biskop Anders Arborelius ocd


Intervju med Ronny Pohlback
Kronobergs Radio i Växjö
den 4/2 1999.

–Vad är dina intryck här?

–Jag är mycket glad att få besöka framför allt den katolska församlingen och våra präster som arbetar i den här delen av landet. I går kväll fick jag också träffa en hel del präster och lekmän från Svenska kyrkan och från frikyrkan. Jag är mycket tacksam för de här kontakterna i Småland. Det är nämligen min mormors gamla hemstad, Växjö.

–Jaså, du. Du är 49 år gammal och vigdes till biskop i höstas, och du är den förste svenskfödde biskopen för katolska kyrkan i Sverige?

–Ja, på några hundra år, får jag väl lägga till.

–Det här med biskop - vi har biskop för ett stift, men du är biskop för hela landet?

–Men Sverige är bara ett enda katolskt stift. Det är väl ett av de största till ytan i Europa. Det är naturligtvis en stor uppgift att försöka genomkorsa hela det här stiftet som kyrkans herde.

–Om du skall beskriva litet för oss det här med präster, munkar, biskop, kardinal och påve, kan du beskriva litet, vad det ena och andra är?

–Vi tror ju, att Kristus har lämnat efter sig ett ämbete, som på något sätt skall åskådliggöra och förkroppsliga hans närvaro. Vi säger, att alla som har fått del av detta ämbete handlar i Kristi person. Och detta ämbete uttrycks då på olika sätt och i olika former. Vi kan säga, att prästen agerar som Kristi person, främst när han firar mässan, när han delar ut försoningens sakrament eller bikten. Det viktiga är, att vi här får ett tecken på, att Kristus är med oss här och nu för att vara nära sitt folk. Fullheten av detta ämbete, brukar man säga, är biskopen. Han har alltså alla funktionerna. Påven är så att säga den som förvaltar enhetens ämbete. Vi tror alltså, att det i kyrkan behövs någon som verkligen visar, att detta ämbete är ett till sitt väsen. Den här symbolfunktionen, tror jag, är väldigt viktig i vår tid, när vi lever i ett globalt perspektiv, att man kan identifiera kristenheten med en person. Det är naturligtvis något tidlöst, men det har fått nya öppningar och nya möjligheter i vår tid.

–Vad gör kardinalerna då?

–Vi kan säga, att kardinalerna har mer en slags hedersfunktion. Det går tillbaka på en gammal sed, att vissa biskopar i Roms närhet har fått den här titeln. Sedan har det spritts ut över världen. I vår tid är kardinalerna de som väljer påve. Det är deras viktigaste funktion.

–Det finns ju många invandrare här i landet, och det finns många i Växjö också. Det har bl.a. inneburit, att den katolska kyrkan har ökat ganska mycket i medlemstal. Hur ser du på det här med alla språk och alla nationaliteter?

–Det är ju en av våra största rikedomar, att vi inte är så väldigt svenska. Det, tror jag, är ett tecken för många andra icke-katoliker, att det går att leva tillsammans, människor av olika kulturer och nationaliteter och samhällsställning. Vi brukar också se det som ett uppdrag, som vi har i det svenska samhället, som blir mer och mer segregerat, att det faktiskt är möjligt, och att det är en rikedom att kunna möta människor från så många olika kulturer. Det är inte alltid lätt naturligtvis, men det är en del av evangeliet, att det glada budskapet är till för alla människor.

–I går när du var i katolska kyrkan här i Växjö, fick du en massa presenter. Varför gör man så, varför ger man en gästande biskop presenter?

–Ja, jag är själv förvånad, att människor älskar sin biskop. Det kan hända, att folk på tunnelbanan kommer fram, unga killar, och ibland på gatan några äldre damer, som kommer fram och omfamnar en. Jag är själv förvånad, att man älskar sin biskop.

–Har du öppnat alla presenterna, var det mycket rikedom?

–Jag har inte hunnit det. Man får ofta tavlor, man får ljus, böcker, ibland en flaska vin, det är litet olika saker.

–Och får du använda dem själv. Eller måste du tvunget använda dem i din ämbetsutövning och bjuda gäster eller så?

–Det får jag väl göra. Som biskop får man nog bjuda in litet gäster här och var. Men det är väl en gest för att uttrycka vänskap och uppskattning, skulle jag vilja säga.

–Du talade i går om att leva i nuet. Tycker du, att katolska kyrkan lever i nuet?

–Ja, vi kan faktiskt inte leva någon annanstans än i nuet. Sedan är det ju, vad vi menar med detta. För oss är det i första hand, att vi försöker leva i evighetens återsken här på jorden. Kyrkan är ju ett pilgrimsfolk på väg till evigheten. Och det betyder naturligtvis, att man ibland kan ifrågasätta om vi följer med i vår tid. Men det är inget egenvärde, utan det viktigaste är att förmedla ett evigt, sant budskap, men naturligtvis på ett språk och ett sätt, som kan förstås. Det är ju en av de stora uppgifterna att hitta språket.

–Så den Bibel och de skrifter som fanns, när Jesus gick här, de gäller exakt likadant nu, som de gjorde då? Alltså tiden kan inte påverka tolkningarna eller något sådant?

–Vi får då först säga, att Bibeln sådan vi känner den, den kom ju till senare. Den växte fram i kyrkan och kodifierades genom kyrkans ämbete. Vi tror, att den sanning, som finns där, i sig är evig och oföränderlig. Men mycket gäller det att uttrycka det på ett sätt, som man kan förstå. Och det är kyrkans uppgift i alla tider att försöka uttrycka evighetens skönhet och sanning på ett sätt och ett språk, som människor kan ta till sig. Och det är inte alltid så lätt.

–Du har ju själv levat som munk i ett kloster halva ditt liv. är det inte risk, att du fjärmar dig från den vanliga människans liv, så att du inte riktigt förstår, hur den vanliga människan har det idag?

–Nu är det så, att de som lever i kloster idag inte är riktigt så långt borta och så avskärmade som många tror, utan man är faktiskt förvånad över, hur många vanliga människor, som tar kontakt inte minst i svåra stunder i sitt liv. I livskriser, i problemsituationer, händer det ibland, att telefonen ringer alla tider på dygnet till ett kloster. Dessutom är klostren kända som ställen dit man kommer för att bikta sig, för att få ett andligt samtal. Så jag får väl protestera litet, om man ser oss som Mars-människor.

–Det vill jag inte säga, men du sade nyss, innan vi började hör, att orden som du tillhör, var väldigt kontemplativ, inte så utåtriktad. Då kan man ju tänka sig, att man sitter där i sin kammare med alla sina böner, och att man inte umgås så mycket ute i samhället.

–Det ligger naturligtvis mycket i det här, man kan ha ett avskilt liv. Men jag skulle vilja säga, att man skalar bort mycket av de onödiga prat- och snackmomenten, som kanske uppfyller många andra människors liv. Men de väsentliga samtalen kanske man har litet lättare att tackla också.

–Intolerant, gammalmodig, inga kvinnopräster, inga preventivmedel accepteras. Ingen förståelse för homosexuella. För ett par år sedan tog katolska kyrkan avstånd från barnaga. Låter det här bra?

–Ja, det här med barnaga, det vet jag inte, var det kommer ifrån. Det beror väl ofta mer på kulturella skillnader. Det vet man ju, att i Italien och andra länder, där daskar man till barnen.

–Det var först 1996 som kyrkan i Italien tog avstånd från barnaga.

–Jaha, men det är en lokal sedvänja.

–Ja, men om vi tittar på de andra sakerna. Inga kvinnopräster, inga preventivmedel, inge förståelse för homosexuella.

–Ja, vi kan börja med kvinnopräster. Vi ser prästen som någon, som handlar och agerar i Kristi person. Han skall vara ett slags tecken eller sakrament på Jesus Kristus, och eftersom Jesus Kristus var man, så tror vi, att det är det naturligaste och lättaste, att en man illustrerar det. Vi kan jämföra det med om man spelar en film om Jesus liv. Då låter man en man illustrera det. Det betyder, att vi i vår tradition tror, att det är förbehållet mannen att åskådliggöra, representera, Kristus i det sakramentala skeendet.

–Och där finns det egentligen inga protester och rörelser emot detta i den katolska kyrkan?

–Det finns det naturligtvis. Det finns mycket diskussion på det teologiska området på många olika sätt. Men vi kan väl säga, att man har sett, att vissa uppgifter kan utföras av icke präster. Vi har ju också denna rikedom som katolska systrar och nunnor är. Därför är alltså trycket och behovet inte så starkt och stort, eftersom vi har den här jämvikten och harmonin mellan ett manligt prästämbete och den här kvinnliga aspekten, som då illustrerar Jungfru Marias uppgift i kyrkan.

–Och därmed klarar ni er genom att ni har många systrar?

–Jag tror, att det ger en naturlig harmoni och balans i det katolska livet. Vi brukar säga, att en församling, som inte har ordenssystrar alltid lider av detta.

–Inga preventivmedel då?

–Det är naturligtvis svårsmält för många, att det inte är möjligt. Vi ser det som ett ingrepp i skapelseordningen, vilket inte kan godkännas. Däremot försöker vi främja den naturliga familjeplaneringen, som har kunnat utveckla sig, och som kan vara väl så säker. T ex i fattiga länder är det ofta enda metoden. Man har inte råd att köpa de dyra preventivmedlen.

–Det är väl få, som skulle säga, att det här naturliga, att räkna dagar o s v är lika säkert som preventivmedel. Men du menar, att man kan det?

–Det finns forskning på detta på olika universitära nivåer också i Sverige. Jag tror det är Umeå och Karolinska institutet, som verkligen har försökt att göra detta. Det är också spritt bland icke katoliker, inte minst bland ekologiskt intresserade.

–Vi känner ju till det. Men vi menar, att preventivmedel är det lämpligaste. Men det menar inte ni?

–Nej, vi ser det som en etisk fråga i första hand.

–Och aborter är i inte att tänka på, inte i några omständigheter?

–Nej, abort, det ser vi som ett utsläckande av liv, och man kan inte förneka det, om man känner till något av vad det är att göra en abort.

–Där finns ingen tolerans då, vid våldtäkt av kvinnan eller något sådant, utan absolut inte abort?

–Nej, vi tror, att varje mänskligt liv är så värdefullt, att man inte kan tänka något skäl att utsläcka det.

–Homosexuella då?

–Här får man skilja på homosexuell läggning och praktik.

–Man får alltså inte leva i ett homosexuellt förhållande, det tycker inte den katolska kyrkan om?

–Nej, vi tror inte, att det är enligt Guds mening.

–Du tror inte, att det här låter litet gammaldags och konstigt för folk i allmänhet?

–Det tror jag absolut att det gör. Vi är inte ute för att skapa någon popularitet i den meningen. ändå tror jag, att man respekterar en syn, som vill förmedla något av Guds budskap och Guds sanning, och som inte är beroende av opinionssiffror.

–Självklart. Publicisten Bo Strömstedt har kallat den katolska kyrkan "lika inskränkt som pingstvänner på 50-talet men ändå betraktad som den fina kyrkan". Alltså folk tycker, att ni är fina, och ni respekteras ändå, trots att ni har denna omoderna hållning.

–Jag vet inte, om vi accepteras så väldigt mycket. Det är naturligtvis väldigt olika, hur man ser på den katolska kyrkan. Och här i Sverige har vi väl aldrig varit så speciellt populära efter reformationen. Så man märker ibland, att det dyker upp många av de gamla fördomarna i ny skepnad. Men man kan väl säga, att vad han menar är, att en viss kulturinsats brukar man uppskatta från katolskt håll i alla kretsar. Men det är väl en viss dubbelbottnad syn på den katolska kyrkan, som finns kvar i Sverige alltsedan reformationen. Samtidigt finns en viss längtan tillbaka till Jungfru Maria, det moderliga, bönens, mystikens värld. Det kan vara något som man uppskattar. Men då har man svårt med de sexualmoraliska frågorna.

–Hur ser du på ekumeniken, samarbetet mellan olika kyrkor?

–Det är en av våra hjärteangelägenheter att försöka främja detta och att försöka gå vidare på den vägen. Som ny biskop har jag redan haft otaliga ekumeniska kontakter. Det är naturligtvis något, där vi arbetar väldigt intensivt och försöker bredda den här dialogen. På senare tid har vi märkt, att exempelvis dialogen med pingstvännerna satt fart.

–Så här kan man med tiden överbrygga en del missförstånd, misstänksamhet mellan kyrkorna?

–Jo, det är helt tydligt, att här har väldigt många av de ömsesidiga svårigheterna och fördomarna röjts undan. Jag säger inte, att alla frågorna är lösta. Men i Sverige har det skapats ett mycket vänskapligt umgänge och ett samtal om de djupa frågorna.

–Din företrädare han satt i väldigt många år, tror jag?

–Jo, han satt väl 20-21 år.

–Skall du sitta lika länge, du är ju inte så gammal?

–Det normala är, att en katolsk biskop ber påven att få avgå vid 75 års ålder.

–Då har du tiden på dig?

–Ja, om jag blir så gammal. Det vet man ju aldrig.

–Vi tackar dig, för att du kom hit. Det var intressant att få tala med dig.

–Tack.