Biskop Anders Arborelius OCD

Homilia


Den helige Josefs dag

Predikan i Sankt Mikaels kyrka i Växjö

den 19 mars 2005

(Nedskriven efter bandupptagning)

När vi i dag firar den helige Josefs högtid är det viktigt för oss alla att förstå, att vi behöver hans hjälp och uppmuntran. Den helige Josef är hela Kyrkans skyddspatron. Han är den, som skall vaka över oss och hjälpa oss att förbli trogna Jesus Kristus. Liksom Josef, Jesu fosterfar, fick uppdraget att vaka över Maria och Jesus i Nasaret, så skall han vaka över oss alla och beskydda oss för alla de faror och frestelser, som vi råkar ut för. Vi behöver detta speciella beskydd, att den helige Josef symboliserar och står för. Det är något, som vi ofta glömmer bort eller inte inser att vi behöver.

I vår tid talar man ibland om det samhälle, som är utan fäder, om att fäderna har abdikerat från sin auktoritet, om att fäderna har försvunnit från familjernas och samhällets liv. Det ligger mycket i detta. Det är inte lätt att vara en far i vår tid. Det är inte lätt att förmedla en äkta, kärleksfull, men ändå sann auktoritet till det uppväxande släkte. Vi ser, att många fäder i vår tid abdikerar från sitt ansvar för familjerna, för barnen och deras fostran.

Därför är det så viktigt, att vi alla ser upp till den helige Josef, som kan hjälpa oss att upptäcka, hur man kan vara en kärleksfull, men ändå fast och bestämd far i vår tid. Hela Kyrkan och hela samhället behöver denna faderliga auktoritet, som inte bygger på yttre makt utan på den inre auktoritet, som Gud själv förmedlar. Vi tror, att Gud själv är Fader, Son och Helig Ande. Denna faderliga auktoritet, som Gud Fader har på det gudomliga planet, återspeglas också på det mänskliga planet genom t. ex. den helige Josef - som den heliga familjens far, som Jesu fosterfar och som Kyrkans patron och beskyddare. Jag tror, att vår tid, vårt samhälle, våra familjer och vår Kyrka behöver återupptäcka den helige Josef som inspirationskälla och symbol för just detta.

Kanske just våra män och fäder i Kyrkan och samhället har blivit bortglömda? Man brukar säga, att det nu är kvinnans århundrade. Visst är det riktigt, att kvinnan efter många århundraden, då hon har försummats och hennes plats har glömts bort, träder fram mer i rampljuset, både i samhället och Kyrkan. Men det är även viktigt, att mannen i vår tid upptäcker och får inspiration för sin roll, inte minst rollen som far, som väktare över familjen och de värden som finns i den. Här tror jag, att den helige Josef skulle kunna hjälpa många fäder att upptäcka sin kallelse. Det är så lätt att abdikera från sitt ansvar, att krypa undan och fly. Vi ser, att många familjer lider skeppsbrott, eftersom fadern, mannen, inte tar sitt ansvar för att förmedla Guds uppdrag och Guds sanning till familjen. Oftast är det modern som tar på sig hela ansvaret att förmedla trons verklighet till barnen. Det är fint och underbart, att det finns så många mödrar, som tar detta på allvar.

Men även fäderna har sitt uppdrag och sin uppgift att föra trons verklighet vidare. Är det bara modern som gör det, då fattas det någonting. Då blir tron, Kyrkan, bönen och Bibeln bara något, som har med kvinnan att göra. Om fadern abdikerar från sin uppgift att fostra barnen till tron, då är chansen större, att inte minst de unga männen försvinner från Kyrkan. Vi ser ofta, att det är en fara och en frestelse. Därför behövs den helige Josef mer än någonsin i vår tid, i vårt samhälle och i vår Kyrka, för att också han skall inspirera många män och fäder att upptäcka, att de har samma uppgift som Josef: att beskydda familjen, att stå som garant för Guds faderliga auktoritet, kärlek och omsorg. Annars fastnar mannen ofta i felaktiga beteenden. Han flyr då ansvaret för familjen och fastnar bara på fotbollsstadion eller krogen. Men när mannen upptäcker, att han liksom den helige Josef har detta uppdrag, kan mycket i våra familjer förbättras liksom i våra församlingar och i samhället i stort. Vi behöver den helige Josefs exempel och förbön mer än någonsin i vår tid.

Den helige Josef är även den goda dödens skyddshelgon. Han är den, som kan hjälpa oss alla, när döden närmar sig att verkligen överlämna oss i Guds händer. Han fick förtroendet att vaka över Maria och Jesus i Nasaret. Han har också uppgiften att vaka över oss, att hjälpa oss att leva vårt liv i medvetenhet om Guds närvaro. Det bästa att sättet att förbereda sig på döden är att leva ett liv i Guds närvaro, medvetna om att vi är kallade till det eviga livet och att livet på jorden står i kontinuitet med det eviga livet . Lever vi här på jorden i trohet mot Gud och hans bud, i kärlek, rättvisa och frid, då börjar vi redan nu förbereda evigheten. Men försummar vi detta, då går vi i motsatt riktning, och då behöver vi ständigt Guds ljus för att vända om. Vi kan alla vända oss till den helige Josef, för att han skall vaka över vårt liv, så att vi lever i överensstämmelse med evangeliet, med Guds kärlek. Det är det bästa sättet att förbereda sig på dödens oundvikliga verklighet.

Många helgon ger oss rådet att leva varje dag, som om det vore den sista dagen. Det är inte något livsfientligt eller något jobbigt. Tänk om vi bara hade en dag kvar att leva. Hur mycket kärlek skulle vi då inte visa våra närmaste? Hur mycket skulle vi inte vända oss till Gud i överlåtelse och bön? Hur mycket skulle vi inte vända oss bort från oviktiga och oväsentliga ting? Hur mycket skulle vi inte vända oss bort från synd och frestelse, om vi alla visste, att detta var vår sista dag här på jorden? Därför tror jag, att detta råd inte är så dumt. Tänk om vi alla levde på ett så värdigt och äkta sätt för att vi bli medvetna om, att vi bara är gäster och främlingar här på jorden. Det kan dröja en, hundra eller tiotusen dagar till. Men en sak vet vi: livet går mot sitt slut. Vi är alla kallade till det eviga livet, Men vi måste också förbereda oss här på jorden genom ett värdigt liv.

Låt oss därför be att den helige Josef hjälper oss att leva i Jesu och Maria närhet. Där får vi den nåd och den hjälp vi behöver. Låt oss be att den helige Josef kan inspirera många män och fäder att ta sin ta sin uppgift och kallelse på ett djupare sätt. Då kan det ske stora ting i våra familjer, i våra församlingar och i det svenska samhället av i dag.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.


home
Till KATOLIKnu