Biskop Anders Arborelius OCD


Predikan för Jiingijaborii: möten, modernt, mångfald
2007 12/7-22/7 Nationella Scoutlägret i Rinkaby

Mässorna firades av präster från Malmö Dekanat

Jiingi-tack

Navetkyrkan
uppbyggd av R. Wennerberg

Ansvarig kyrkvärd för de katolska mässorna i "Navetkyrkan" ber härmed att framföra ett stort tack till Biskop Anders Arborelius ocd för predikotexterna och p. Eugeniusz Machnica OMI Sankt Andreas församling, f. Gabriel Baldostamon C.P Vår Frälsares kyrka Malmö och f. Alviero Buco Sankt Antonius församl. Olofström som firade mässorna, utan deras medverkan skulle vi inte kunnat genomföra dessa mässor.
/ Robert Wennerberg


Måndagens mässa på svenska

Svenska katolska scouter vid måndagens mässa tillsamans med p. Eugeniusz och Robert W.

Att möta nya människor är alltid berikande. Speciellt när det samlas många unga människor från en stor del av världen kan man lära sig mycket av varandra. Är det då kristna från olika håll som möts kan man också stärka varandra i tron, hoppet och kärleken. Som kristna tillhör vi alltid en gemenskap, Kyrkan, som är katolsk till sitt väsen och rymmer en stor mångfald av kulturer, folk och raser. Även om vi är mycket olika, finns det en likhet när det gäller det väsentliga: tron på Jesus Kristus som lever och verkar ibland oss, sitt folk. Han vill möta oss och ge oss del av sin kärlek. Varje mässa är ett möte med den uppståndne Kristus, som ger oss sitt kött och blod till föda och näring, för att vi skall leva i kärlekens förening med honom och med varandra. Vi får förmedla Jesu kärlek till varandra när vi samlas till mässa. Även i våra helt vardagliga möten förmedlar vi det som är oändligt mycket större än vi själv till de andra: Gud själv som i Jesus har blivit människa och fortsätter att möta oss i sin Kyrka.

I evangeliet ser vi gång på gång att mötet med Jesus förvandlar människor. Det räcker med att Jesus ser på en människa för att hon skall lämna allt och följa honom. Hans kärleksfulla blick är oemotståndlig. Han ser rakt in i människans hjärta, där hon är som mest sårbar och längtar efter hans förlåtelse och kärlek. I evangeliet är det en mångfald av helt olika människor som Jesus möter. Sinsemellan är de helt olika, men ett har de gemensamt: sitt behov av Jesu frälsande, helande kärlek. Syndare och publikaner, ingen är för långt borta från Gud för att bli berörd av Jesu blick. Likadant är det i alla tider. Också ni som är samlade till detta läger kan upptäcka att Jesu kärleksfulla blick vilar på er och får något att förändras i ert stenhjärta. Jesus kan använda sig av någon av er för att nå en annan. Ni kan bli Jesus-bärare och ge hans ljus vidare till någon som sitter fast i mörker och rädsla, i synd eller ensamhet. Så titta gärna lite extra vänligt och kärleksfullt på den som sitter bredvid er. Kanske just han eller hon behöver Jesu kärlek, som förmedlas av någon av er.

Att vara kristen är alltid modernt, eftersom det är tidlöst och evigt. Kyrkan är alltid lika ung. Som kristen har vi redan fått in en liten fot i evigheten, eftersom Jesus har uppstått från de döda. I mässan får vi ta ut evighetens härlighet i förskott. Eukaristin låter oss redan ta del av den eviga bröllopsmåltiden. Därför kan vi kristna aldrig bli föråldrade, även om vissa säger att vi tror på sådant som är gammaldags. Nej, vi står med ett ben i evigheten och ett i tiden, och därför står vi alltid stadigt på hela verklighetens grund. Därför är vi alltid moderna, med i tiden, men också kritiska till varje tids begränsningar. Vi har ett evighetsperspektiv som gör att inte ens döden kan ta ifrån oss vår glädje och tillit till Jesus, den uppståndne Herren, som möter oss här i mässan och mitt i den mångfald av olika människor som är samlade här.

+ Biskop Anders Arborelius ocd

Tisdagens mässa på engelska

Tyvärr finns inga bilder från tisdagens mässa

Jesus Christ, the Risen Lord, is always among us when we celebrate Holy Mass. He comes to us, speeks to us and gives us his body and blood in the Eucharist. Every Mass is an encounter with Jesus. But he wants to be with us always. He never abandons us. He walks along with us, his people, through the ages. We, his people, his Church, tries to remain constantly in his presence and to do his will. As a community we also help each other to be faithful to the Lord. Some of us are closer to him, the saints, and they help the other among us, the sinners, who are further away from him.

When Christians come together they can help each other through their different gifts and talents. This will also happen here, if you are open to Jesus who can talk to you through someone else or look upon you through someone's eyes. Jesus will always use other people in order to encounter us and come closer to us. We have to be more aware of this fact. Jesus will not speak to us directly on our mobile phone. He will speak to us through his Word and his Sacraments, but also through his living members, through the Christians that you will meet here.

We live in a global village in our modern world of today. Wherever we live we are united with everyone else all over the world. We live in the Catholic Church where this fact becomes even more evident. During these days all of you have the possibility to encounter people from many other cultures and that will help you to grow on the human level. Try to transmit Jesus' love and care to all the people you encounter. Try to live in this present, modern time with your heart close to Jesus, then you will be able to find peace and you will also be able to transmit his peace and love to everyone.

+ Biskop Anders Arborelius ocd

Fredagens mässa på franska

Fransktalande katolska scouter tillsammans med f. Alvero och hans vän från Spanien som läser till präst. De står så att färgerna på deras skjortor bildar den franska flaggan.

Finalement aussi quelques mots en français. Vous êtes venus ici de beaucoup de pays, pour rencontrer des frères et des sœurs, pour devenir amis les uns et les autres. Jésus aussi veut vous rencontrer ici, pendant cette Sainte Messe, et il veut vous aider à comprendre que vous êtes tous infiniment aimés. Pendant ces jours ensemble vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Chacun de vous a la possibilité d'apporter quelque chose, parce que chacun a ses dons et ses talents reçus du Seigneur. Comme chrétiens nous pouvons transmettre l'amour de Jésus les uns aux autres. Nous appartenons à une communauté mondiale, globale, catholique, où nous sommes unis par la charité, la foi et l'espérance, même que nous soyons très différents aussi. Que Dieu vous aide à passer ces jours ensemble comme de vrais frères et sœrs et de cette manière expérimenter son amour ensemble!

+Anders Arborelius ocd

 
Till KATOLIKnu