Biskop Anders Arborelius

Epifania 2005 - "Vi har kommit för att tillbedja honom" (Matt 2:2)

Kära bröder och systrar!

Denna jultid har för oss alla präglats av den sorg och smärta vi får dela med så många människor efter katastrofen i Sydostasien. Gud har blivit människa mitt i en värld präglad av lidandets fasa. Han föds inte till en idyll, som vi ibland kan frestas tro i jultider. Han föds för att frälsa och hela en sårad värld. Idag på Herrens uppenbarelses dag får vi med världens alla folk komma och tillbedja honom, som för vår frälsnings skull blivit människa mitt i vår verklighet. Vi får be för alla döda, alla saknade och alla anhöriga. Bara han som blivit människa för deras skull kan hjälpa dem.

Dagens högtid är också upptakten till världsungdomsdagen i augusti i Köln, dit den helige fadern Johannes Paulus II har inbjudit all världens ungdomar, troende likaväl som sökare och icke-troende. Temat för detta möte anknyter till dagens högtid: "Vi har kommit för att tillbedja honom" (Matt 2:2). Vi behöver alla lära oss vad det är att dyrka och tillbe Gud i ande och sanning. "Dyrkan av den sanne Guden", skriver påven, "utgör i sig en autentisk akt av motstånd mot alla former av avgudadyrkan. Dyrka Kristus. Han är Klippan ni kan bygga er framtid på, och en mer rättvis och solidarisk värld. Jesus är Fredsfursten, källan till förlåtelse och försoning, som kan göra alla medlemmar av den mänskliga familjen till syskon."

Jag vill gärna ansluta mig till påven och hans uppmaning till de unga att komma till Köln för att tillbedja Kristus. Jag hoppas att många av de unga i vårt stift vill delta i vår gemensamma pilgrimsresa med tåg via Osnabrück till Köln. Det kan bli en ny början på trons och tillbedjans resa genom livet. Jag uppmanar alla våra församlingar att motivera och hjälpa sina unga att följa med - och inte minst att be för dem och för den kommande världsungdomsdagen. För oss alla är detta eukaristiska år en maning till att leva i tillbedjan och tacksägelse i förening med den lidande och förhärligade Herren, som alltid möter oss i eukaristin.

Till sist önskar jag er alla ett gott och välsignat nytt år, Stockholm den 2005-01-04

+Anders Arborelius ocd

Till KATOLIKnu