Biskop Anders Arborelius OCD

Homilia


Maria, Guds Moders högtid

1 januari 2015

 

Sankt Petri kyrka Malmö

(Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Kära bröder och systrar. Jag hoppas att ni alla haft en fin jultid och kunnat begrunda det mysterium vi har firat. Vi har haft en vecka på oss ända fram till i dag att tränga in i alla de aspekter som julen innebär. I dag på julens oktavdag sammanfattas detta budskap i det som är julens stora gåva till oss, att vi får dela Jesu sonskap. Vi får, som kyrkofäderna säger, bli Faderns söner i Sonen. I den andra läsningen hörde vi, att vi har fått söners rätt och att vi har fått Guds egen Ande som i våra hjärtan ständigt ropar: ”Abba! Fader!”. Vi får dela Jesu eget förhållande till Fadern. Vi får säga Fader vår liksom han. Vi får ta emot Faderns omsorg och kärlek under hela vårt liv.

Alltsedan vårt dop har vi fått denna värdighet, denna gåva, detta privilegium. Varje jul på nytt blir vi påminda om det stora och underbara, att vi har fritt tillträde till Fadern i Jesus Kristus och att han leder oss under hela vårt liv, så att vi mer och mer kan förvandlas och bli alltmer Kristuslika i vårt sätt att vara, tänka och handla. Frågan är om vi har tänkt på allt detta under julen, eller om det mer har varit julbord, mellandagsrea och annat trevligt som har fyllt oss. Ibland måste vi bli stilla i begrundan och kontemplation inför julens mysterium.

I dag får vi tillsammans med Jungfru Maria begrunda Jesu mysterium, julens gåva, som vi hörde om i evangeliet. Det finns inget bättre sätt att närma oss Jesus och hans nåd än att göra det tillsammans med Jesu Moder, vår Moder, Guds Moder. Påven säger oss, att Maria hjälper oss att få hjärtats kunskap, den kunskap som gör att vårt hjärta blir ett hjärta fyllt av kärlek, omsorg och frid, ett hjärta som verkligen ständigt förenar sig med Jesus i hans fulla verklighet. Marias stora uppgift i Kyrkan är att föra oss fram till sin Son, att hjälpa oss att ta emot honom och ställa hela vårt liv till hans förfogande. Var och en av oss behöver Jungfru Marias hjälp för att Jesus skall bli mer levande i våra liv och för att vi skall följa Jesu exempel och också kunna bli de som stiftar frid, de som förmedlar Jesu budskap genom vårt sätt att leva och verka.

I dag blir vi även inbjudan att be speciellt för fred på vår jord. Påven uppmanar oss enträget att just i dag ägna mer tid än vi brukar till att be om fred på Jungfru Marias förbön. Påven säger också att bönen är fredens rot. Roten till fred är att människor verkligen ber om fred, längtar efter fred och gör vad de kan för att i sin närhet främja fred, samförstånd och enighet. Vi kan tycka att vi lever tryggt i vårt land. Men många, också i våra församlingar, har kommit hit från länder präglade av krig och konflikter. I dessa dagar är det många i Syrien, Irak och andra länder, som inte kan fira jul, eftersom det där är krig och förföljelse. Också i vår närhet här i Europa råder väpnad konflikt i ett land som Ukraina. Vi kan inte stänga våra hjärtan och täppa till våra öron, för världen behöver fred. Vi kan alla genom vår bön och vårt sätt att leva bidra till att det blir en fredligare värld. Och i dag är det så viktigt att börja det nya året på det sättet.

Några av er har kanske avlagt nyårslöften som ni redan har glömt bort. Men ett löfte som vi alla borde kunna enas om är att be mer för fred på vår jord, att se det som vår kallelse att sprida fredens och fridens atmosfär kring oss. Världen väntar att vi kristna i Jesu efterföljd och genom Marias exempel sprider fred och frid omkring oss. På svenska använder vi två ord: fred och frid. På de flesta andra språk har man bara ett ord. Vi har pax på latin, shalom på hebreiska och paix på franska. På svenska skiljer vi på det inre och det yttre, ungefär som vi gör med rättvisa och rättfärdighet. Ett ord är lite mer innerligt och ett berör mer det konkreta. Det finns en fördel, men det finns också en nackdel att ha två ord. Vi måste se enheten mellan det inre och det yttre, och det kan bara komma till stånd när människor lever i inre frid och harmoni istället för i konflikt, förtryck och våld. Vi har en uppgift i vårt trygga land att bidra till att den Guds frid som vi hälsar varandra med i varje mässa blir mer tydlig, synlig och konkret i alla omständigheter, så att vi blir ett frids- och fredsstiftande folk som alltid sprider det glada budskapet.

Man kan undra varför det är Jungfru Maria vi skall anropa om hjälp att be om frid och fred. Varför är det just Guds Moder som har denna uppgift att hjälpa oss? Det beror på att hon är den enda människa som är helt bevarad från syndens smitta genom sin obefläckade avlelse. Hon har aldrig blivit berörd av någonting som strider mot Guds frid och kärlek, och därför är hon modellen på den människa som helt och fullt lever av Guds frid och fred. Därför kan hon hjälpa oss att ta denna kallelse på större allvar. I Malmö, eller var vi nu bor, får vi försöka sprida fridens, fredens och samförståndets anda omkring sig. Malmö har tyvärr fått rykte om sig att vara en våldsam stad, där människor konfronteras mot varandra. Därför är det så viktigt att vi kristna, vi katoliker, bidrar till att skapa ett nytt Malmö, ett Malmö där man genom Jungfru Marias förbön sprider det goda, sanna, fridsamma och äkta.

Vi får tro att vi, även om vi är en liten grupp, kan göra mycket för att förändra atmosfären omkring oss. Vi kan visa människor vänlighet. Vi kan sprida leende i stället för bittra miner. Vi kan visa hjälpsamhet, omtänksamhet och frid. Vi borde alla kunna skriva under på nyårslöftet att bli människor som sprider det goda omkring oss med hjälp av Jungfru Maria, som också är vår Moder och Kyrkans Moder. Ännu har vi några dagar fram till Kristi dop på oss att tränga in i julens budskap. Försök att ta er tid att tillsammans med Maria verkligen begrunda det stora, det underbara ni har fått av Jesus Kristus och vad det konkret kan innebära i er livssituation. Försök att se hur ni genom att förbli i begrundan och bön inför Jesu verklighet kan få Marias hjälp att liksom hon sprida det goda, sanna och rätta omkring er.

Det är min nyårsönskan, min nyårsbön för oss alla att vi skall ta denna högtid där vi ärar Maria, Guds Moder, som en stor nåd och gåva som hjälper oss att med hjärtats kunskap i Marias närhet komma Jesus ännu närmare i våra liv, så att han kan använda oss för sitt rike här på jorden, så att han kan göra oss ännu mer till lärjungar, vittnen och apostlar om hans goda budskap. Det är min bön för er, för oss alla, att vi tillsammans som Kyrka, som gemenskap, mer och mer begrundar allt det vi har fått i Jesus Kristus. Då upptäcker vi säkert att det finns blinda fläckar inom oss, där Jesu ljus ännu inte riktigt har nått fram. Det finns någonting i oss som gör att vi har svårt att följa Jesus i allt. Då är det en stor glädje att upptäcka att vi just där kan få Jesu hjälp för att börja om på nytt.

Ett nytt år är också ett nytt kapitel i vårt liv. Därför önskar vi ett gott, ja, ett bättre nytt år, så att det år som nu börjar kan bli en vändpunkt i vårt kristna liv, då Jesus får använda oss på ett ännu tydligare sätt och då vi kan lämna det gamla, svaga, inkrökta, svaga och syndiga bakom oss och ta ännu ett steg på vägen till helighet. Jesus kallar också oss att bli heliga. Maria hjälper oss, så att vi mer och mer skall ta emot helighetens gåva och förvandlas av den, så att vi liksom hon kan leva till Guds ära helt och fullt. Låt oss därför be för varandra att vi idag tar ett avgörande steg i våra liv, så att vi tillsammans mer och mer blir värdiga det namn vi har fått: att vara kristna, så att vi inte skymmer Jesu verklighet utan blir mer och mer genomskinliga för Jesus Kristus, vår Herre, liksom hans Moder var. Maria vill hjälpa oss, så att Jesus verkligen ständigt kan leva i våra hjärtan. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

+Anders Arborelius ocd

bskp Anders Annat av Biskopen
mailtobskp Anders Arobrelus OCD

home
Till KATOLIKnu