Biskop Anders Arborelius OCD

Homilia


Maria, Guds Moders högtid

S:t Petri kyrka i Malmö den 1 jan. 2013

Predikan är nedskriven efter bandinspelning

Text Kära systrar och bröder. I sitt budskap till årets första dag skriver vår påve: ”Varje nytt år bär med sig förväntan om en bättre värld”.  Vi lever ständigt i hoppet att få leva i en bättre värld. Men då måste vi alltid börja med oss själva. Vi kan förbättra vårt liv, vår efterföljelse av Jesus Kristus, vår tillhörighet till hans heliga Kyrka och så börja ett nytt liv. Ett nytt år är också en uppmaning att börja ett nytt liv. Många avlägger nyårslöften, men redan nästa dag har de glömt dem.

Det är viktigt att vi realistiskt med Guds hjälp tänker igenom hur vi, där vi lever kan sprida den fridens, godhetens och barmhärtighetens atmosfär, som strömmar ut från krubban, där Guds människoblivne Son har lagts, eftersom det inte fanns plats för honom någon annanstans - en tragedi som fortsätter. Så många, också bland oss kristna, släpper inte riktigt in Jesus i sitt liv. Vi tycker det är fint med några stämningsfulla högtider och vackra julsånger. Men i vardagens alla valmöjligheter glömmer vi ofta bort att det är detta barn vi efterföljer, att det är honom vi är kallade att återspegla genom vårt sätt att tänka, handla och tala.

Därför behöver vi alla Jungfru Marias hjälp för att verkligen som hon begrunda julmysteriet och ta det till vårt hjärta. Vi har nu en hel vecka firat julens mysterium. Men ännu några dagar av begrundan återstår. För resten av året kan det bli avgörande, att vi tar till oss julens budskap och nåd, så att vårt liv får en ny början, en ny start och vi tillsammans kan bidra till en bättre värld.

Gud har anförtrott denna värld i våra händer och det är vi människor som har fått ansvaret att göra det bästa av den tillvaro som är vår. Vi kan tycka att vi själva inte kan göra så mycket utan mena att det är Putin och Obama och de andra potentaterna som måste förändra världen. Men vi har alla vårt ansvar för den lilla del av jorden, den del av vår mänskliga miljö som är anförtrodd till oss. En vanlig liten människa kan förändra atmosfären mycket. I församlingen, på arbetsplatsen, i familjen har vi säkert alla mött människor som hade en förmåga att sprida ljus och godhet omkring sig. I den lilla värld som var deras kunde de förändra, förbättra och göra livet ljusare för de andra.

Därför är det så viktigt att vi liksom Jungfru Maria är stilla, begrundar och mediterar över det som har skett en gång i Betlehem, det som är världshistoriens största händelse, när Gud, den oändligt upphöjde, helige Guden blir ett fattigt, utsatt barn för att frälsa oss. Ja, det finns så mycket för oss att begrunda i vår tid, så mycket vi skulle kunna förändra och förbättra. Det är varje års nya och spännande uppgift. Hur kan jag bidra till att detta år blir bättre för de människor jag möter och därmed också för mig själv? När vi anstränger oss för att göra livet bättre och lättare för vår nästa, får vi också själva en djupare glädje och frid i våra hjärtan. ”Saliga de som stiftar fred”, säger Jesus, ”de skall kallas Guds söner” (Matt 5:9).

Om vi vill vara Guds barn, och det är vi redan genom dopet, har vi också stora möjligheter att i Andens kraft sprida fredens och fridens budskap omkring oss. När vi i mässan ger varandra fridshälsningen är det ett litet tecken på den värdighet vi har som kristna, att vi får förmedla Jesu frid och fred till varandra och inte bara i mässan utan under hela vårt liv. Vi är alla kallade att bära ut detta budskap i ord och i handling. Vår Helige Fader uppmanar varje år på nytt hela Kyrkan att just denna dag be för fred på jorden. Har ni inte tänkt på det förrän nu, så finns det ännu många timmar kvar att be för fred på jorden, för alla dem i Syrien, Kongo och andra länder som plågas av krigets gissel. Vi får lita på att han som är Fredens furste vill hjälpa oss alla att göra världen till ett bättre hem för alla, så att vi alla kan leva som bröder och systrar och sprida godhetens, barmhärtighetens och rättvisans ljus omkring oss.

Men det finns också faror. Påven pekar i sitt brev på några sådana. Han talar om en oreglerad finansiell kapitalism, terrorism, internationell kriminalitet, fundamentalism och fanatism. Vi lever i en värld, där kampen ofta är hård. Därför är det viktigt att vi alltid tar ställning för det goda, sanna och rättvisa och sprider det omkring oss där vi lever. Malmö har ofta dåligt rykte och mycket problem. Därför är det viktigt att vi ser Malmö som vårt missionsområde, där vi, försöker bidra till broderlig kärlek mellan olika grupper och motverkar kriminalitet och uppgörelser. Vi kan tycka att det inte är mycket vi kan göra. En stor frestelse är att man rycket på axlarna och säger, att det är som det är och att man ingenting kan göra. Varje liten människa är genom Jesu nåd och kraft i stånd till något stort. Det finns tillfällen när vi kan bidra till att det goda, sanna, rena och äkta får sin plats och sitt utrymme. Jesus har gett oss sina saligprisningar för att vi skall inse att vilka vi än är har oändliga möjligheter att påverka världen till det bättre. Vi får börja där vi står, lever och verkar.

Vi behöver alla Jungfru Marias hjälp för att bli påminda om att ständigt ha Jesu mysterium inför våra ögon och i vårt hjärta. Mysteriet måste liksom fastna på ögats näthinna, så att vi faktiskt ser på varandra med Jesu blick, älskar varandra med Jesu hjärta och räcker varandra handen med Jesu hand. Vi är lemmar i hans mystiska kropp. Jesus har blivit människa, säger kyrkofäderna, för att gudomliggöra oss. Han har infogat oss i sin mystiska kropp, Kyrkan. Han har gett oss sin Ande, ja, han har gett oss sig själv. Vågar vi lita på det, kan vi också göra något för att världen skall bli bättre. Vi måste alltid börja med oss själva. Det är det svåraste av allt. Vi inbillar oss kanske att vi skulle klara av att omvända hela världen. Men vi glömmer ofta bort den dagliga, stundliga uppgiften att omvända oss själva, det enda vi faktiskt är i stånd till.

Om några av er inte har hunnit med en ångerfull julbikt, finns det ännu möjlighet att besöka våra biktstolar och tänka efter hur ni konkret skall göra den del av verkligheten bättre som Gud har anförtrott er. Det handlar om livet i familjen, på jobbet, i hyreshuset och i församlingen. Hur kan jag ta det lilla steget mot den människa som står utanför? Hur kan jag bidra till att man inte talar illa om andra i min närvaro? Hur kan jag bidra till att man vet att jag är beredd att ställa upp och hjälpa dem som är gamla och sjuka? Vi kan alla tänka efter vad som ligger inom möjligheternas ram för oss. Det är ofta mycket mer än det vi hade tänkt oss. Det kan göra vårt liv till något stort och underbart, när vi får leva i ljuset och kraften som utgår från krubban, där Guds enfödde Son kom till oss för att han hade medlidande med oss arma människor, att han hade oändlig barmhärtighet med oss. Tänk om något av denna barmhärtighet kunde fastna på vår insida. Hur mycket bättre skulle vår värld då inte bli?

Till sist vill jag önska er ett bättre nytt år, ett år då Jesus Kristus är helt i centrum för er, går med er i svårigheter och hjälper er i allt, så att ni får bli kvar i hans glädje och frid och julen blir permanentad, beständig, och att ert hjärta förblir den krubba, där Jesusbarnet får ligga, där Jesus alltid är välkommen, där han alltid kan gör något nytt och stort, så att vi alla tar tillvara på den nåd som utgår från Betlehem och som i dag också drabbar oss här i Malmö, vårt älskade kära Malmö. Tänk om vi kunde göra Malmö till en stad som man inte talar illa om utan säger, att här är en stad där man älskar varandra, hjälper varandra, stöder varandra, där gränser mellan människor har brutits ned och där fridens och glädjens atmosfär blir spridd. Ja, tänk om vi skulle kunna säga nästa år, när vi om Gud vill möts här igen, att Malmö också har blivit en bättre stad att leva och bo i. Ni tycker kanske att jag låter alltför optimistisk eller orealistisk och att jag som bor uppe i Stockholm inte vet hur livet här i Malmö är. Men vi tror att evangeliet har en kraft att förvandla, förbättra och göra livet lättare och underbarare. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

+Anders Arborelius ocd

bskp Anders Annat av Biskopen
mailtobskp Anders Arobrelus OCD

home
Till KATOLIKnu