Biskop Anders Arborelius OCD


Maria, Vägens moder
Vallfärd till Oskarström 30 maj 2009

(nedskrivet efter bandinspelning)

Predikan

Kära pilgrimer - för ni är väl alla pilgrimer. Ni har kommit hit för att besöka en plats där Jungfru Maria har vördats och dit man vallfärdat i många år för att be henne om stöd. Det är en stor glädje att få besöka en sådan plats. Ibland har man kallat Oskarström för det svenska Lourdes, Czestochowa, Guadalupe eller La Vang. Ja, alla de platser, där Jungfru Maria har besökt oss och stött oss kristna, är viktiga.

I dag gläder vi oss speciellt åt de unga pilgrimer som är här i sina vita första kommunionsdräkter. Det är för oss alla en viktig påminnelse om hur viktigt det är att få ta emot Jesus i den heliga kommunionen. Jungfru Maria kan hjälpa oss att ha ett öppet, lyssnande hjärta, som helt och fullt vill tillhöra Jesus Kristus. Jag tycker att vi skall titta speciellt noggrant på de här barnen och också försöka komma ihåg när vi själva första gången tog emot Jesus i kommunionen och förnya vårt sätt att öppna oss för Jesus i det heliga sakramentet, för vi kommer aldrig Jesus så nära som när vi tar emot honom i eukaristin.

Jungfru Maria kan på ett helt speciellt sätt göra vårt hjärta öppet, lyssnande och lyhört för att kunna ta emot Jesus Kristus och gå hans väg. Temat på denna vallfärd är Maria som Vägens moder. Jesus Kristus är ju Vägen, Sanningen och Livet. Och Maria är Jesu mor som hela tiden pekar på Jesus, påminner oss om Jesus och hjälper oss att komma honom nära. När vi kommer hit i dag är det för att vi vill ha Marias hjälp för att bli Jesus ännu trognare i vårt vardagliga liv. Vi katoliker tycker ibland att det är lite jobbigt i Sverige, när man kritiserar vår Kyrka och när man på ett aggressivt sätt talar om den Helige Fadern och vår tro.

Hur skall vi då göra för att kunna gottgöra kritiken, så att den kärlek, sanning och barmhärtighet som Jesus har gett sin Kyrka blir tydlig? Jo, vi måste omvända oss ännu mer till Kristus och ännu mer återspegla hans godhet, sanning och barmhärtighet i vårt dagliga liv, så att människor ser att vår katolska tro hjälper oss att gå på sanningens och helighetens väg. Vi är ju alla kallade att bli heliga av Guds helighet. Vi får aldrig nöja oss med medelmåttigheten eller att frestas att somna in och bli slöa och likgiltiga. För att Kyrkan skall kunna leva och frodas i Sverige behövs det mer helighet, barmhärtighet och godhet.

Därför är det så viktigt att vi alla inser att Jesus hela tiden vill gå med oss på vår livsväg, att han vill visa oss hur vi skall leva vårt kristna liv på ett ännu djupare sätt. Därför behöver vi Jungfru Maria som ständigt påminner oss om det. En mor vårdar sitt barn, påminner det, fostrar det och hjälper det att gå den rätta vägen. Jungfru Maria vill alltid hjälpa oss att bli kvar på Jesu väg, på helighetens och sanningens väg. Första kommunionbarnen kan för oss bli en nyttig påminnelse om att vi alltid skall förbli barn, att vi alltid skall ha en öppen attityd till Guds röst och lyssnande, lyhört och lydigt ta emot det som den Helige Ande vill ge oss.

I mässans början bad vi: "Öppna oss för vad din Ande säger, så att vi tillsammans med Maria prisar och upphöjer din storhet". Ja, vi behöver mer öppenhet för den Helige Ande, så att vi mer och mer ser vår kallelse till helighet i Sverige av i dag. Det är just helighet Sverige behöver för att inte den kristna tron skall förflyktigas och försvinna. Många av oss som är här i dag har nära anhöriga, vänner och släktingar som har vänt Kristus och Kyrkan ryggen. Vi måste be speciellt för dem att de finner vägen tillbaka. Det bästa sättet att hjälpa människor att hitta tillbaka till Kristus är att vi blir honom ännu trognare, så att vi kan återspegla hans godhet, förlåtande barmhärtighet och kärlek.

Vi katoliker i Sverige måste ta ansvar för evangeliet och den kristna tron. Vi ser att så många av våra protestantiska bröder och systrar inte längre deltar i det kyrkliga livet. Därför blir det mer och mer viktigt för oss att ta över ansvaret att förkunna evangeliet och det glada budskapet. Många av er som kommer från andra länder och kulturer kanske tycker att det är svårt att vittna om Kristus, eftersom ni inte riktigt är hemma i språket och kulturen. Men ni har en stor uppgift att som missionärer vittna om den katolska tradition ni har med er hit till Sverige. Var inte rädda om ni inte riktigt hittar orden, för genom ett kärleksfullt bemötande och ett uppriktigt hjärta kan man vittna om Kristus, även om man inte är hundraprocentigt bra på svenska. Så var aldrig rädda för att tala om er tro på arbetsplatsen och bland era vänner. Det finns en större öppenhet än vi skulle tro för det glada budskapet. Men man behöver människor i sin närhet som vågar säga vad Jesus betyder och vad Jesus vill ge dem.

Det är min uppmaning till er alla, kära bröder och systrar, att be om Marias hjälp för att bli Kristi budbärare och missionärer i Sverige av i dag. Vi behöver alla Jungfru Marias uppmuntran och stöd, för vi tycker ibland att det kan vara lite jobbigt och tungt. Man kan känna sig ensam som kristen och katolik i Sverige. Inte minst många ungdomar känner denna press på sig. Vårt största problem i den Katolska Kyrkan i Sverige är att så många ungdomar försvinner efter konfirmationen. Denna tid då jag reser runt och ger konfirmationens sakrament till många ungdomar, är det alltid med lite bävan och undran om dessa ungdomar skall förbli Kyrkan trogna eller inte. Därför ber jag er alla att be om Jungfru Marias beskydd för våra ungdomar, så att de vågar bekänna sig till Kristus och förbli honom trogna. Det är det viktigaste böneämne, som vi har med oss hit till Oskarström: att Jungfru Maria beskyddar våra unga, så att de förblir Jesus och hans heliga Kyrka trogna. Vi behöver ungdomarna för att vår Kyrka skall växa och utveckla sig. Återigen gläder vi oss över barnen i sina vita dräkter som ett hoppets tecken om att troheten till Kristus skall bevaras och fördjupas.

Kära bröder och systrar, jag tror att alla som är här i dag har ett helt speciellt böneämne och ärende, något som ni vill be Jungfru Maria att få hjälp med. Försök i denna mässa verkligen lägga fram ert hjärtas djupaste längtan och behov. Det kan vara olika böneämnen, men jag tror ändå att allt handlar om att vi har tillit och förtröstan på att Jungfru Maria kan hjälpa oss att ta del av Jesu kärlek på ett ännu djupare sätt. Ibland hör vi människor säga, att Maria skulle skymma blicken på Jesus, att hon skulle ta ifrån Jesus något av den kärlek och andakt vi är skyldiga honom. Men det är ju precis tvärtom, för det är hon som hjälper oss att se ännu mer på Jesus, att lita ännu mer på honom och att komma honom ännu närmare. När vi därför kommer hit till Oskarström är det ju för att vi litar på att hon är Jesu moder, Vägens moder, den som leder oss fram till Jesus och öppnar oss ännu mer för honom.

Låt oss därför i dag be att Jungfru Maria hjälper var och en av oss, att hon hjälper alla våra församlingar, missioner och hela vårt stift att komma Jesus och hans helighet närmare. Det är det bästa sättet för att vår Kyrka skall växa, utvecklas och bära frukt är när var och en av oss och alla tillsammans kommer Jesus närmare och låter hans kärlek, sanning och barmhärtighet komma oss till del. Vi ber speciellt i denna mässa för alla dem som inte är här. Tänk på dem i era familjer och i er vänkrets som har lämnat Kristus och Kyrkan bakom sig och be speciellt för dem att de också får Jungfru Marias hjälp att hitta tillbaka. Vi vet att hon är en mor också för dem. Jag träffar ofta mödrar i våra församlingar som bär på en stor sorg över att deras barn eller barnbarn har lämnat Kristus och Kyrkan. Då brukar jag säga: "Se på Maria. Be om hennes hjälp. Låt henne och hennes förbön bli det stöd som ditt barn eller barnbarn behöver. Lita på att hon kan göra stora ting, eftersom hon är Jesu moder och Guds moder. Bli inte förtvivlad! Bli inte ledsen utan tvärtom bli ännu mer öppen i bönen och hoppas ännu mer". Vi måste ständigt längta efter att Guds vilja och Guds kärlek skall tas emot av människor. Det bästa sättet att hjälpa våra anhöriga är att själva bli mer och mer hängivna Jesus och Maria, att mer och mer satsa på ett liv i bön och överlåtelse. Då får vi tro att Gud hör vår bön. Vi är här i dag, eftersom vi litar på att Jungfru Maria kan hjälpa oss i alla våra behov. Men då måste vi också själva öppna oss ännu mer för Guds goda budskap och ta emot det.

Till sist, kära bröder och systrar, när ni reser hem, ta då med er något av den nåd ni har fått här i dag. Kom ihåg denna underbara plats, när det kan vara lite tungt och dystert där hemma. Kom ihåg att här har ni fått Jungfru Marias hjälp för att komma Jesus närmare. Det finns en plats också här i Sverige, där Jungfru Maria alltid är ärad och älskad. Vi får bära med oss hem någonting av Oskarströms nåd, för vi tror att det är en helig plats, där människor i många år har bett om Marias hjälp och stöd. Då kan det också bli till hjälp och stöd för oss där hemma. Så packa ner lite i era matkorgar och i era väskor, när ni har ätit upp er mat, av den nåd, glädje och frid som ni har fått här i Oskarström.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

+Anders Arborelius ocd

top