Biskop Anders Arborelius ocd

Homilia/Föredrag


Jungfru Maria, trons och hoppets Moder

vid vallfärd till Oskarström den 25 maj 2013

Föredragen är nedskrivna efter banduppspelning.

Predikan

Kära bröder och systrar. Vi kallar Maria för den heliga glädjens Moder, Mater sanctae laetitiae. I Jungfru Maria sammanfattas hela den kristna glädjen över att Gud har blivit människa i Jesu Kristus och kommit till oss. Maria vill ge oss den trons glädje som gör att vårt liv får ett större djup och en större glöd av kärlek. Den djupa glädjen över att Gud har kommit oss så nära i Jesus Kristus kan bära oss genom livets alla svårigheter och problem. Därför är allt i vår kristna tro präglat av denna glädje.

Ordet evangelium betyder glädjebudskap, och när vi firar eukaristi sker det i tacksägelsens glädje över att Jesus Kristus kommer till oss i altarets Allraheligaste Sakrament. Dagens texter utandas också stor glädje: ”Var glad och fröjda dig av allt hjärta, du dotter Jerusalem”. Vi som är här i dag känner tacksamhetens glädje över att vi får komma till denna plats, där Jungfru Maria kommer oss så nära och för oss samman i vår heliga tro. Vi vördar Maria som trons och hoppets Moder, för Maria vill lära oss och hjälpa oss att växa in i trons och hoppets grundhållning, som ger oss en glädje som håller stånd i alla livets prövningar och sorgeämnen. Därför är det också viktigt att vi hjälper och stödjer varandra, så att vår Kyrka utandas glädje.

För några veckor sedan hade jag glädjen att inviga en kyrka i Varberg, den Gudomliga Barmhärtighetens kyrka. Efter invigningen och mässan kom det fram en journalist, en helt ung flicka, som hade en enda fråga: ”Varför är alla så glada här i kyrkan?” Det som slog henne var, att när vi kom samman för att inviga kyrkan och fira mässan, fanns det en glädjens atmosfär. Det är något vi måste ta vara på och fördjupa, för det är just glädjen som hjälper oss att föra ut det glada budskapet. Om vi gör ett litet trist och buttert intryck, undrar man om evangeliet har slagit rot ibland oss.

Är vi verkligen uppfyllda av den heliga glädje som Jungfru Maria förkunnar i dagens evangelium? Är det vår största glädje att veta att vi tillsammans med Jungfru Maria och alla helgon är delaktiga av Jesu Kristi vänskap och gemenskap? Är det något som bär oss också under vårt vanliga liv, på jobbet, i skolan och var vi än kommer, så att folk frågar sig varför vi är så glada? Det är en samvetsfråga vi måste ställa oss. Sprider vi glädjens och tacksamhetens atmosfär omkring oss och undgår att fastna i missnöje och gnäll?

Vår tid är starkt präglad av konsumismens ideologi, där livet går ut på att konsumera varor, tjänster, ja, till och med andra människor. Konsumismen skapar lätt ett konstant missnöje, för det finns ju alltid något nytt, något bättre, något finare som man vill konsumera och skaffa sig. Ibland är det en missnöjets atmosfär som präglar människor i Sverige av i dag.

Därför är det viktigt att vi har ett motgift och en motkraft i den evangeliska glädje, som Jesus Kristus har gett oss och som Maria förkroppsligar för oss. När vi kommer hit till Oskarström är det för att tillsammans med Maria fördjupa vår tro, vårt hopp och vår kärlek, så att vi verkligen kan leva av den glädje som gör att allt i vårt liv får en helt annan klang, färg och ton. Centrum i vår kristna tro är att Jesus Kristus har uppstått från de döda och besegrat djävulens makt. Han har brutit ner syndens strukturer och gett oss en möjlighet att komma in i hans vänskap och få del av hans härlighet i all evighet.

Det är viktigt att vi alla försöker sprida denna glädje omkring oss. Här är ofta barnen duktigare än vi vuxna. Ni kan bara titta på de barn som ni har omkring er. Ibland är barnen från första kommunion med här på vallfärden. Barnen har ofta den naturliga glädje som gör att vi vuxna också kan känna glädje och tacksamhet över livets gåva, både det vanliga livets och det eviga livets gåva. Vi måste tillsammans försöka sprida den heliga glädjen över Kristi uppståndelse, över Kristi seger, som gör att vi har hopp att en gång nå fram till den eviga härligheten. Vi har hopp att syndens makt skall brytas och att var och en av oss skall bli berörd och förvandlad av Guds frälsning i Kristus.

Vi är här i dag för att fira den glädje som det är att Jungfru Maria går med oss på vår pilgrimsfärd. Hon går med oss steg för steg på Jesu väg, och hon påminner oss när vi glömmer att vi är kristna och glädjens budbärare. Hon påminner oss när vi glömmer att gå till kyrkan på söndagen. Som varje mor försöker hon påminna sina barn om hur viktigt det är att ta emot Jesus Kristus, speciellt i sakramenten. När livet är lite extra svårt och jobbigt, tänk då på att Jungfru Maria vill hjälpa oss och påminna oss, så att vi tar vara på Jesu Kristi glädje.

Från några församlingar har man bett mig att speciellt peka på Jungfru Marias hjälp, när det finns lite oenighet och konflikt. Också sådant kan smyga sig in i våra församlingar. Då är det viktigt att ta sin tillflykt till Jungfru Maria och be om hennes hjälp, så att det blir slut på avundsjuka, förtal och ryktesspridning som gör att församlingen fördunklas, glädjen försvinner och trons enighet sätts på prov. Vi ber i denna mässa speciellt för de församlingar som är här i dag och som plågas av inre motsättningar. Vi ber att Jungfru Maria, vår Moder, hjälper dem att hitta en ny väg, att ta avstånd från förtal, avundsjuka, ryktesspridning och konflikthysteri. Det är viktigt att se sanningen i ljuset när vi märker oenighet och konflikt och genast be om Jungfru Maris förbön och försöka återupprätta den glädje, den enighet i tro, hopp och kärlek som Kristus har gett oss, så att vi inte så att säga eldar på motsättningar och konflikter utan söker det som är gemensamt och ber om Jungfru Marias hjälp att börja om på nytt.

Vi får också be om Jungfru Maris hjälp när det inte riktigt fungerar i familjen, i församlingen, i vårt personliga liv, i samhället och på jobbet. Glöm aldrig att hon är vår mor, att hon ber för oss och vill hjälpa oss. Kom ihåg att när det riktigt kör ihop sig i vårt liv, är hon den som kan föra oss tillbaka till den djupare gemenskapen med Jesus Kristus, så att vi verkligen kan leva av den heliga glädje som tron ger oss. Bara då kan våra församlingar bli attraktiva. Bara då är det en glädje att komma dit. Annars blir vi inte trovärdiga helt enkelt. Det är viktigt att erkänna svårigheterna. Det är bara då man kan göra bot och börja om igen. Vi är svaga och bräckliga människor och ibland fastnar vi i sådana frestelser. Därför får vi ta vår tillflykt till Jungfru Maria, trons, hoppets och den heliga glädjens mor.

Jag önskar er alla här i dag en förnyelse i er tro, i ert hopp och i er kärlek, så att ni kan bli den heliga glädjens budbärare hemma i era församlingar, men också i era familjer, på arbetsplatsen och bland era icke-kristna vänner. Det är just glädjens privilegium, som vi har fått genom vårt tro, som kan hjälpa människor som inte känner Kristus att hitta vägen till Kyrkan.

Vi gläder oss i dag speciellt över dem som här skall upptas i Kyrkans fulla gemenskap. Vi gläder oss också över vår nye präst, pater Staffan, en franciskan. Franciskanerna har glädjen i fattigdomen som sitt budskap. Vi får aldrig glömma att det är när vi söker Jesus Kristus och vill leva i hans närhet, när vi inte söker världslig rikedom utan söker evangeliets rikedom, som glädjen kan ta överhanden. Men om vi enbart strävar efter makt och rikedom, då försvinner också glädjen. Därför behöver vi Marias påminnelse och moderliga beskydd.

Vi tar vår tillflykt till dig, heliga Guds Moder. Försmå inte våra böner i vårt betryck, utan hjälp oss att följa Jesus efter på evangeliets väg. Därom ber vi dig, heliga Guds Moder.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

bskp Anders Annat av Biskopen
mailtobskp Anders Arobrelus OCD

home
Till KATOLIKnu