Biskop Anders Arborelius ocd


Predikan Maria, Guds Moders högtid.

1 jan. 2011 i S:t Johannes kyrka, Malmö 

Att börja ett nytt år är alltid viktigt. Vi ber dessa dagar att det skall bli ett gott nytt år för oss, våra vänner och för hela världen. Därför är det viktigt att vi ställer oss under Jungfru Marias beskydd, så att hon hjälper oss att troget gå i Jesu efterföljd och leva till hans ära. Jungfru Maria kan hjälpa oss mer än någon annan att komma Jesus närmare.

Vi skall ta upp tre viktiga punkter, där Jungfru Maria kan hjälpa oss att göra oss mer öppna för det som Jesus är och vill ge. Den första punkten, som handlar om tillbedjan, skall vi se på med hjälp av den heliga Birgitta (1303-1373), som hade en vision hur det gick till vid Jesu födelse. Maria föll på knä och tillbad det barn hon hade fött som sin Herre. Jesu födelse avbildas sedan dess ofta med att Maria istället för att hålla ett barn i sin famn faller på knä och tillber Gud. Tillbedjan är något vi måste lära oss. Vi får tacka Gud och tillbe hans härlighet. Han blir stor och vi gör oss mindre. Människan blir större då hon gör sig mindre inför Gud. Det är en glädje att få tillbe den levande Guden. För många människor i vår tid är det något främmande att tillbe Gud. De söker efter nöje, lycka och njutning. Tillbedjan hjälper oss att få större blick för Guds härlighet. Då vi tillber Gud får vi också större vördnad för varandra. Vi är skapade till hans avbild. Genom dopet har vi blivit Guds barn och Guds tempel. I vår tid är det lätt att mista respekten för nästan. Tillbedjan hjälper oss att också visa respekt för människor av olika slag. Vi katoliker har mycket att bidra med om vi lever i tillbedjan. Men ibland får vi skämmas då vi ser fromma muslimer be helt ogenerat. Vi är ibland blyga att göra ett korstecken innan vi börjar äta på en restaurang. Vi måste bli lite mer frimodiga och visa vår tillbedjan. Jungfru Maria kan hjälpa oss att falla på knä, göra oss mindre inför Guds storhet och tillbe Gud.  Varje gång vi firar mässan får vi öva upp vår förmåga att tillbe. Det är därför livsviktigt att varje söndag delta i mässan och ge Gud den tillbedjan som tillkommer honom.

För det andra hjälper Maria oss att leva i kontemplation. Hon tog budskapet till sitt hjärta och begrundade det. På ett kontemplativt sätt begrundade hon Guds godhet och härlighet. Vi får bli stilla i kyrkan inför Jesus. Vi får tänka efter hur Jesus skulle ha handlat i vårt ställe. Vad kan Jesus hjälpa oss med i vårt liv?  I en jäktad och stressad tid är det viktigt att ta sig tid för stillhet och begrundan. Jungfru Maria är en idealisk lärarinna. Hon levde ständigt i Jesu närhet från krubban till korset.  Under hennes beskydd får vi leva i Jesu närhet. Då ser vi att han alltid är med oss och vill ge oss nåd och kärlek. Tag Jungfru Maria till lärarinna i bönens konst. Livet får då en djupdimension och blir något stort och underbart. Jag tänker speciellt på dem som blivit äldre och kanske känner sig ensamma, på de sjuka och arbetslösa och dem som tycker att tiden går långsamt. Använd tiden till att be. Försök med Jungfru Marias hjälp be rosenkransen eller på annat sätt öppna er för Jesus. Det kan ske på bussen eller i snabbköpskön. Ge Maria chans att hjälpa er att tränga in i denna viktiga del av livet.

Den tredje punkten handlar om överlåtelse. Jag läste häromdagen en krönika av Cordella  Edvardson, där hon bl.a. talade om Mariastatyn i kapellet hos Birgittasystrarna i Djursholm. Där vilar Jesusbarnet i Marias hand. Maria sträcker ut Jesusbarnet. Hon låter barnet vila tryggt i hennes hand. Vi får leva i överlåtelse och tillit till att Jesus håller oss i sin hand, bär oss även om vi lever i en svår värld. Jesus är vår Herre. Han överger oss inte. Han håller oss stadigt i handen, liksom han själv vilar i sin moders hand. Vi litar på Gud vad som än händer. Vi får ha tillit trots det som är svårt och tungt. Lita på att Jesus Kristus är med oss. Han håller oss i sin hand. Maria, som sade ja till uppgiften att bli Guds Moder, hjälper också oss att säga ja till det som händer i vårt liv.  Speciellt vid livets slut får vi överlåta vårt liv och lämna tillbaka det i Guds hand. Gång på gång får vi öva oss i trons tillit och överlåtelse.

Dessa tre ting: tillbedjan, kontemplation och överlåtelse kan hjälpa oss att under Jungfru Marias beskydd komma Jesus Kristus närmare och uppleva Guds närvaro i vårt liv på ett djupare sätt. Då får vi också erfara den frid och fred som man i traditionen alltid har knutit till Jungfru Maria. Många Birgittakloster bär hennes namn, Pax Mariae  (Marias fred eller frid).  Maria är fredens drottning.  I krigstider och oroliga situationer har man alltid tagit sin tillflykt till Maria för att be om hjälp för fred och frid. Tillsammans med den helige Fadern får vi i dag be om Marias förbön. Be i dag att Malmö skall bli en fridens och fredens oas, där människor av olika kulturer och religioner lever tillsammans. Vi katolska kristna har en stor uppgift att försöka få svenskar och invandrare att uppnå fred. Be i dag att Jungfru Maria hjälper oss att leva i Jesu närvaro, så att också vi sprider den fred och frid som Jesus vill ge. Därför tar vi i dag upp kollekt till Caritas arbete bland svaga och utslagna i Skånes och Blekinges församlingar. Vi visar att vi vill hjälpa dem som har det tungt och svårt. Maria hjälper oss känna igen de nödlidande. Kan vi göra det, får vi erfara den nåd och välsignelse Gud vill ge då vi går på Jesu väg. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

 


home
Till KATOLIKnu