Biskop Anders Arborelius ocd


Kommentar till den pågående finansiella krisen

Finanskrisen inbjuder oss alla till ett liv i Kristi asketiska efterföljd, säger biskop Anders i en kommentar till den pågående finansiella krisen.

Biskop Anders hänvisar till Katolska kyrkans sociallära där rätten till privat egendom betonas, men att det måste finnas balans. Alla människor har rätt till ett gott liv, med arbete och möjlighet att försörja sig, men utan att det går ut över andra människors rättigheter.

- Det är sorgligt när människor dragits med i dansen kring guldkalven och luras att tro att det viktiga i livet handlar om pengar och det som kan köpas för pengar. Men, som vår påve, sa i ett uttalande häromdagen, är Guds Ord det enda som är bestående, det enda som står fast och orubbligt när allting annat rasar.

Biskopen tycker att det är tragiskt att vanliga enkla människor drabbas både av att finansiell spekulation lett fram till krisen och av att ha fått ta generösa lån som de nu inte klarar att betala. Många människor, kanske särskilt unga, har också tagit lån för att kunna köpa märkeskläder, resor, mobiltelefoner och på så sätt hamnat i skuld.

- Ett samhälle där det är ytan som räknas är ett samhälle som i grunden är människofientligt. Människor jagar yttre värden och dömer varandra efter sådan som syns utanpå, inte efter det som finns i hjärtat. Som kristna vill vi istället peka på det värde vi alla har i kraft av att vara skapade till Guds avbild.

- De som upptäcker glädjen i detta, har en grundtrygghet och kan ha lättare att stå emot kraven att konsumera sådant man egentligen inte behöver och förmår, det är min erfarenhet, i större utsträckning glädja sig i det lilla. Krisen inbjuder oss alla till ett liv i Kristi asketiska efterföljd.

Det är bra om vi lär oss njuta av det lilla, av det som står gratis till vårt förfogande som en vacker skogspromenad, att umgås med vänner och familj.

Biskopen finner det djupt tragiskt att många människor, också i vårt eget land, nu står inför stora ekonomiska problem och arbetslöshet.

- I en sådan situation prövas vi alla, hur solidariska är vi, hur mycket är vi beredda att dela med oss till dem som har det svårt på ett eller annat sätt? Alla kriser ger oss alla möjlighet att höja oss över vår egoism och i solidaritet sträcka ut handen till dem som behöver det. Det gäller både individen och samhället som gemenskap.

Kyrkans sociallära har under senare decennier i allt större utsträckning betonat solidariteten, att vi måste hushålla med och fördela jordens resurser rättvist. Vi har alla ansvar för vår nästas välfärd.

Biskopen är medveten om att han på många sätt har en priviligierad position.

- Jag har levt större delen av mitt vuxna liv i ett kloster där egendomsgemenskap är en självklarhet. Men det är också ett skyddat liv, man får inte gå i kloster om man har skulder och samtidigt som man avstår från överflöd, slipper man den dagliga oron för att få ekonomin att gå ihop eftersom klostret ser till att man har det man behöver.

Biskopen uppmanar alla att be för de som nu drabbas.

- Våra tankar och böner måste alltid vara med dem som på något sätt far illa. Jag tänker särskilt på dem som nu oroar sig för sin egen och sin familjs framtid. Vi bör också be för dem som har skuld i att krisen uppstått, att de tar sitt ansvar och för att detta inte ska ske igen.

Katolska kyrkan i Sverige har ca 20 miljoner investerade i aktier.

- Det är , betonar stiftets finanschef Charlotte Byström, långsiktiga placeringar, och handlar inte om pengar som stiftet behöver använda med kort varsel.

Samtidigt kan raset på börsen påverka också stiftets pengar.

- Eventuellt kan det tillfälligt påverka planerade investeringar och kyrkbyggen.

Maria Hasselgren
top

Till KATOLIKnu