Hans eminens kardinal Anders Arborelius OCD biskop av Stockholm.

Homilia


Rosenkransvallfärd till Oskarström
28 maj 2022

Jungfru Maria – Fredens drottning


(Predikan och meditation är nedskrivna efter inspelning)

Kära pilgrimer. Vi är här i Oskarström idag, eftersom Jungfru Maria sade ja till sitt uppdrag att föda Frälsaren till världen. Hela vår tro är beroende av detta ja. Tänk om Maria inte hade sagt ja, om Jesus inte hade fötts till världen, då hade vi inte kommit hit idag för att fira henne, som på hela mänsklighetens vägnar sade ja till att bli moder till Gud, moder till Frälsaren. Idag vill vi alla ansluta oss till hennes ja-ord till Gud för att vi tillsammans med Maria skall kunna be om en värld i fred, endräkt och broderskap.

Vi som är här idag representerar en stor del av världens nationer. Vi är människor från hela världen som har hamnat i denna lilla avkrok, om vi får säga så om Oskarström, en liten plats i Halland, som idag samlar människor från otaliga nationella, sociala och kulturella bakgrunder. Vi är här för att ställa oss och hela vår värld under Jungfru Marias beskydd och tillsammans be om fred på jorden och även verka i vår omgivning för fred, godhet, kärlek och samhörighet. Vi måste börja där vi lever. Vi längtar alla efter ett slut på kriget i Ukraina och i andra länder, även om vi tycker att vi inte kan göra så mycket åt det. Men det kan vi faktiskt genom att be om Guds hjälp och ställa oss alla under Jungfru Marias beskydd, så att vi blir fredsstiftare och sprider godhet och kärlek omkring oss. Därför har vi alla som deltar i denna vallfärd ett ansvar. Vi har bett rosenkransen för att tillsammans med Maria utverka fred på vår jord. Men vi måste också fortsätta i vardagen för att sprida godhet, samhörighet och enhet bland människor. Det är Kyrkans ständiga uppgift att göra evangeliet synligt, hörbart och tydligt.

Vi kan tycka att vi katoliker i Sverige inte kan göra så mycket. Vi är endast ungefär 1,6 % av befolkningen, en liten grupp. Men ibland är det just en liten grupp som kan förvandla världen, något vi såg i Kyrkans begynnelse. Det var en liten skara apostlar som spreds ut över världen. Vi ska också spridas ut över en stor del av Sverige, alla vi som har kommit hit idag. Då är det viktigt att vi tar med oss något av Jungfru Marias frid och godhet för att sprida detta omkring oss. Tänk på, när ni åker hem till era olika orter, att ni var här också för deras skull, som inte var med idag, för att be att den fred som Jesus har fört till världen och som Maria vakar över också skall spridas på era hemorter. Tänk efter om det kanske finns någon där hemma som jag borde söka upp, någon som jag borde be om förlåtelse, någon som behöver mitt stöd och min uppmuntran, så att jag också blir en fredsskapande, fredsstiftande människa, som sprider det goda och sanna omkring mig.

Vi har alla en uppgift att i Maria tjänst verka för en värld där människor lever tillsammans i enhet, kärlek och godhet. Själv får jag i morgon den stora glädjen att inviga en ny kyrka till Jungfru Marias ära i Skellefteå, en kyrka som tidigare har tillhört Svenska kyrkan och som vi har kunnat förvärva. Också där kommer människor att samlas i Marias namn för att fira eukaristi och ta emot Jesus Kristus. Också där finns det människor som vill leva under Jungfru Marias beskydd och så bli till glädje och välsignelse för sin omgivning. Jag tror att just i Sverige är Maria mycket viktig. På något sätt saknas hennes godhet, vänlighet, omsorg. Ofta saknas det varma hjärtat och det goda leendet. Folk ser så dystra och buttra ut här i Sverige. Vi behöver Jungfru Maria för att lätta upp vår situation och bli lite mer glada och öppna för varandra. Vi ber för varandra att vi genom Jungfru Marias hjälp skall komma Jesus närmare, bli trognare Evangeliet och Kyrkan, så att vi verkligen blir Jesu budbärare och Jesu vittnen i detta land.

Återigen undrar någon vad ”lilla jag” kan göra. Jag kan göra oändligt mycket. En människa kan göra så mycket för att förändra denna värld, något som vi ser inte minst i Jungfru Maria och i helgonen. Om vi verkligen tar vår kallelse på allvar kan situationen i vår omgivning förändras. Ni, kära barn, som har tagit emot er första kommunion, ni är verkligen viktiga för kyrkan här i denna församling. Det är ni som ska sprida kärlek och glädje omkring er. Unga människor och barn har en förmåga att göra livet lättare, inte minst för de äldre. Tänk efter. Säkert finns det någon äldre person i er närhet som kanske behöver ett besök, ett telefonsamtal eller ett vänligt ord. Ibland är det de små detaljerna som ändrar hela atmosfären. Vi kan le mot varandra istället för att titta lite dystert på varandra. Vi kan säga något fint istället för något fult. Vi människor har en större förmåga än vi tror att bidra till en bättre värld.

Idag är vi här för att få del av Jungfru Marias förbön för fred på vår jord. Då måste vi också medverka till detta i vårt dagliga liv, så att man ser på oss som fredsstiftande människor, som sprider godhet och kärlek omkring oss och som på vårt sätt lovsjunger Gud. Det gör vi på ungefär samma sätt som hunden som inte kan tala mänskligt språk men skäller i bakgrunden här eller som fågeln som sjunger i skyn. Alla kan på sitt sätt bidra till att prisa Gud och skapa större godhet och omsorg omkring sig.

Låt oss idag vörda, älska och tjäna Jungfru Maria, så att hon kan hjälpa oss att bli mer lika Jesus Kristus. Maria fick fostra Jesusbarnet. Hon fick uppfostra honom. Det märkligaste av allt är att när Gud blir människa blir han ett litet barn som behöver fostras, hjälpas av sin mor. Också vi behöver Maria som vår mor, som fostrar oss och gör oss till trognare, bättre och kärleksfullare människor. Det är aldrig för sent för någon av oss. Hur gamla vi än har blivit kan vi bli ännu mer Guds älskade barn. Ju äldre vi blir, desto yngre kan vi bli, om vi verkligen tar till oss att få vara Guds älskade barn, att leva i godhet och kärlek med varandra. På så sätt kan vi bidra till en värld i fred, endräkt och godhet.

Tänk på att här i Oskarström, där vi har varit samlade, katolska troende från en stor del av världen, har vi tagit ut i förskott något av vad det är att leva tillsammans med människor av olika nationell, kulturell, språklig och politisk bakgrund. Det är möjligt när man bygger på Jesus och när man ställer sig under Jungfru Marias beskydd för att bidra till en bättre värld, där Jesu frid får råda. Idag tackar vi Jungfru Maria som vill hjälpa oss att bli trognare Jesus i hela vårt liv, så att vi tillsammans kan glädja Jesu Hjärta genom att verka för godhet, fred, sanning och barmhärtighet. Amen.

+Kardinal Arborelius ocd


Till KATOLIKnu