Biskop Anders prästvigning för 25 år sedan

Lördagen den 8 september 1979 ,

Vår Frälsares församling Malmö

Hemsida 1 25-årsjubileum

Lördagen den 8 september 1979 vigde biskop Hubertus Brandenburg Br.Anders Arborelius från karmelitklostret i Norraby, Tågarp till präst i Vår Frälsares kyrka i Malmö. Detta var Biskop Brandenburgs första prästvigning i Stockholms katolska Stift.

Anders Arborelius' hemförsamling är Lund, men han blev upptagen i den Katolska Kyrkan av kyrkoherde Bernhard Koch på Elisabethdagen den 17 november 1969 i Elisabethemmets kapell i Malmö.

Bisp6b.jpg

738x1032x8

Bisp4b.jpg

978x674x24

Bisp4b.jpg

675x462x24

Bisp3b2.jpg

825x1185x8

Bisp3b1.jpg

550x692x8

Bisp3b1.jpg

315x441x8

Hemsida 1 25-årsjubileum|   1 av 1