Symboler, symbol, kors, tecken, symbolik, jesus, gud, religion, liknelse, metafor, tolkning, symbolspråk, katolsk, katolicism

Katolska symboler


Denna sida uppdaterades 2019-03-31

Kyrkofönster med symbolisk betydelse


 

Den heliga Treenigheten

Treklöver
Treklövern

Triquerta
Triquetra

Sammanvävda cirklar
Sammanvävda cirklar

Gud Fadern

Guds hand
Guds hand

Guds hand
Guds hand

Det allseende ögat
Det allseende ögat

Gud Sonen

Agnus Dei
Agnus Dei (Guds Lamm) med segerns banér Ett vitt lamm med guldgloria med tre röda strålar, ett rött kors på ett vitt banér på en silverstång med guldkors på toppen, allt på ett blått fält. (Joh 1:29, 36; Upp 5:13 och 1 Kor 5:7)

Guds Lamm


Guds Lamm och boken med de sju sigillen (Upp 5:12)

Fisken
Fisken. En kristen symbol, som har använts från det första århundradet. Det grekiska ordet för fisk ichthys, på vilken man gjort en rebus, härleds från de första bokstäverna i Iesoûs Christòs Theoû Soter "Jesus Kristus, Guds Son, Frälsaren".

Fenix


Fenix. En legendarisk fågel, som under de första århundradena användes som symbol för uppståndelsen.

Enhörning
Enhörning
Med sitt enda horn mitt i pannan, en andlig pil, en solstråle, Guds svärd symboliserar enhörningen den gudomliga uppenbarelsen, den gudomliges inträngande i den skapade varelsen. I den kristna ikonografin är enhörningen en bild av Jungfrun, havande av den helige Anden.
På Medeltiden hade enhörningen blivit symbolen för Guds inkarnerade Ord i Jungfru Marias sköte.

Nåden
Nåden - En av de äldsta symbolerna för Frälsaren är ankaret. Det framställs alltid i form av ett kors. Här är det kombinerat med den första bokstaven i hans namn på grekiska - Chi (X)(Kristus =Christos för att uttrycka vår tro och vårt hopp genom Jesus Kristi nåd.
Denna symbol är röd mot en silverfärgad bakgrund.

Gud, Den helige ande

Duva

Den nedstigande duvan

Den nedstigande duvan. En vit duva i konventionell design med gloria med tre strålar är den mest passande traditionella symbolen för den Helige Ande. Se Luk 3:21-22: "När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den helige anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: "Du är min älskade Son, du är min utvalde". Se även (Matt 3:16, Mark 1:10, Joh 1:32.)

Kristus - symboler

Heliga monogram

monogram

monogram

monogram

Mycket tidigt i den kristna kyrkan använde man bokstavsgrupper som symbol för vår Herre Jesus Kristus. De härstammar från grekiska och latinska ord. Det vanliga IHC eller IHS t ex härstammar från grekiskan IHSOUS som betyder Jesus.

IHSOUS

IHSOUS

Chi Rho monogrammet består av de två första bokstäverna i CRISTOS – Kristus. 

Chi Rho

Chi Rho

Chi Rho med alpha och omega (a och o). A och W är första och sista bokstäverna i grekiska alfabetet och användes i den kristna kyrkan för att uttrycka Guds evighet och oändlighet. De användes ofta i samband med någon annan symbol. A och W tillsammans med ett ankarkors = evigt hopp. A och W med krona = Herren. 

INRI

INRI betecknar de latinska orden: ”Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” dvs Jesus från Nasaret, judarnas konung, vilket var skrivet på anslaget på korset. 

Olika kors

Jerusalemskorset

”Jerusalemkorset” kallades ibland för korsfararnas kors. De fyra små korsen representerar de fyra evangelierna som förkunnas till världens fyra hörn med början i Jerusalem. (De fyra små korsen kan också symbolisera Kristi sår i händerna och fötterna). Det stora centrala korset representerar Kristus själv.

Det latinska korset

Det latinska korset 

Petruskorset

Petruskorset Petrus korsfästes med huvudet nedåt

Taukorset

Taukorset Den helige Franciskus tog Taukorset som symbol för sin orden.

 Fler Kors
 

Andra Kristus-symboler

Eukaristin

Eukaristin - nattvarden. Kalken - Kristi blod och hostian – Kristi kropp.

Maria - symboler

Liljan

Virgin

Liljan. En symbol för jungfrulighet och renhet.

Ett emblem med rött hjärta med gyllene vingar, genomborrat av ett silversvärd med guldfäste på ett blått fält, Jungfru Marias färg. Detta emblem som påminner om Mater dolorosa, den lidande Modern, är en hänvisning till Symeons ord till Maria: Ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd".

Mystiska rosen

Jungruns monogram

Den mystiska rosen är en ros med heraldisk form.

Den välsignade jungfruns monogram. Bokstäverna i namnet Maria framträder i denna gamla symbol. En krona placerades ibland över monogrammet av medeltida konstnärer.

Halvmånen

Fleur-de lys

Halvmånen. Symbolen visar på den ära Jungfrun och Modern lånar från sin Son, Jesus Kristus, rättfärdighetens sol, även på månen som reflekterar solen.

"Fleur-de lys" En symbol för den heliga treenigheten vilken även är symbol för den välsignade jungfrun på grund av dess härstamning från Madonnans lilja. 

tillbaka
Till KATOLIKnu