Rosenkransen


Rosenkransbönen

Rosenkransen Rosenkransen på latin

(Ur Gamla Oremus -katolsk bönbok)
Uppdaterad med Livets och ljusets mysterium

När man ber Rosenkransens olika delar låter man pärlorna löpa mellan fingrarna och stannar vid varje pärla för att be en av bönerna.
Man börjar med att hålla i krucifixet vid inledningen och sedan fortsätter man till de följande pärlorna närmast krucifixet:

Såsom inledning läser man:

en pärla Den apostoliska trosbekännelsen

en pärla Ära vare Fadern

en pärla Fader vår

en pärla Tre gånger Hell dig Maria.

en pärla Vid 1:sta Hell dig, Maria tillägges efter ordet `Jesus`:som förökar i oss tron;

en pärlaen pärla vid 2:dra: Som styrker i oss hoppet;

en pärlaen pärlaen pärla vid 3:dje: som upptänder i oss kärleken.

Inledningen avslutas med Ära vara Fadern.

Den glädjerika rosenkransens mysterium .
Livets och ljusets mysterium .
Den smärtorika rosenkransens mysterium .
Den ärorika rosenkransens mysterium .
 

ROSENKRANSENS MYSTERIER (HEMLIGHETER)

Den glädjerika rosenkransens hemligheter

Livets och ljusets mysterium

Den smärtorika rosenkransens hemligheter

Den ärorika rosenkransens hemligheter

 

Rosenkransen Rosenkransen på latin


Till KATOLIKnu