Vad skall du göra om en muslim ber dig att gifta dig med honom?

Han ber dig om att du ska skänka honom din hand och gifta dig med honom, och du har blivit kär i hans bronsfärgade hudfärg från Mellersta Östern. Han är intelligent, rik, välutbildad och väluppfostrad. Så vad mer kan en kvinna be om? … DENNE HÖGST LÄMPLIGE UNGKARL ÄR ÄVEN MUSLIM!

"Det kommer inte att finnas några problem", kommer han att saga, "du kan behålla din religion, jag kommer att behålla min". Och medan det är sant, att islam tillåter en man att gifta sig med en kristen kvinna, är det då sant att det inte kommer att finnas några problem i ett sådant äktenskap?Svaret på denna fråga är att en kvinna måste undersöka, vad det innebär att vara fru till en muslim.

Din ställning

Islam lär att män är överlägsna kvinnor - Sura 2:228

Islam lär att kvinnor har hälften av männens rättigheter:
Som vittne i domstol - Sura 2:282
I fråga om arv - Sura 4:11

Islam betraktar frun som en egendom. "Kvinnors kärlek, söner i mängd, skatter av guld och silver, hästar av ädel ras …. har utmålats för människorna som det mest åtråvärda i livet…." - Sura 3:14

Islam undervisar kvinnorna att de alltid skall bära slöja när de är utanför sina hem, och man säger till de troende kvinnorna … att de bör fästa slöjan så att den täcker barmen och de skall inte visa sina behag.- Sura 24:31

Muhammed lär att kvinnor är bristfälliga i fråga om förstånd och religion. "Jag har inte sett någon mer bristfällig i fråga om intelligens och religion än kvinnor". - Al Bukhary vol. 2:541

Muhammed lär att kvinnor är tecken på att något dåligt kommer att hända. "Tecken som förebådar att något dåligt kommer att hända finns hos kvinnorna, huset och hästen". - Al Bukhary vol 7:30

Muhammed lär att kvinnorna är skadliga för män. "Efter mig har jag inte lämnat någon bedrövelse som är farligare för männen än kvinnorna". - Al Bukary vol 7:33


Ditt äktenskap

Islam tillåter polygami: En man kan gifta sig med upp till fyra fruar samtidigt. "Tag då (andra) kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra…." - Sura 4:3

En man kan skilja sig från sin fru genom muntligt tillkännagivande. Frun har ingen sådan rättighet.
"Skilsmässa (får återkallas) två gånger". - Sura 2:229

När en man har förklarat skilsmässa tre gånger med sin fru, kan hon inte lagligt åter gifta sig med sin man, innan hon har gift sig med och skilts från en annan man (inklusive haft sexuellt umgänge med honom) …" Om mannen (oåterkalleligen) skiljer sig från sin fru, är det sedan inte tillåtet för honom att ta henne tillbaka, om hon inte först ingått äktenskap med en annan man. Skiljer sig denne därefter från henne, kan klander inte riktas mot någon av parterna…" - Sura 2:230

Islam lär att en fru är utsatt för bestraffning av sin man. Att slå en fru eller att avhålla sig från sexuella relationer med henne är tillåtet. "Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och (om detta inte hjälper) håll er borta från deras nattläger och (som sista utväg) tillrättavisa dem handgripligen… " - Sura 4:34


Ditt Sexliv

Islam betraktar kvinnan som ett sexobjekt. "Era hustrus är för er (som) en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar". - Sura 2:223


Dina barn

Era barn måste uppfostras enligt sin muslimske faders religion: Islam. Om han skiljer sig från dig, får han vårdnaden om barnen och du kommer inte att kunna se dina barn mer.

Sharialagen (islamiska lagen) hävdar att i blandäktenskap "skall barnen följa den bättre av de två religionerna hos sina föräldrar", vilket i ditt fall betraktas vara islam. Koranen hävdar att islam är den enda sanna religionen. "För Gud är den sanna religionen underkastelse under hans vilja". Sura 3:19. Icke muslimer kan inte handla som beskyddare av muslimer. "Troende! Välj inte förnekare snarare än era trosbröder till bundsförvanter". - Sura 4:144


Din framtid

Om du skulle överleva din muslimske man och om hans tillgångar finns i ett islamiskt land, kommer den islamiska lagen att tillämpas. Den fru som inte har konverterat till islam får ingenting, den fru som har konverterat till islam får mycket lite.

Enligt Koranen ärver inte en muslimsk fru alla sin mans tillgångar. Om mannen dör och han inte efterlämnar några barn får hon en fjärdedel av hans tillgångar, hans föräldrar, bröder, far- och morbröder… etc. får resten. Om den avlidne mannen efterlämnar barn får frun en åttondel, barnen får resten; det manliga barnet får dubbelt så stor del som det kvinnliga. "Era hustrurs andel i er kvarlåtenskap är en fjärdedel, om ni inte efterlämnar barn; men efterlämnar ni barn, är den en åttondel efter avdrag för legat och skulder". - Sura 4:12

Innan du säger "ja"

Innan du förbinder dig att gifta dig med en muslim är det en bra idé att undersöka motiven som ligger bakom. Medan ditt motiv kan vara kärlek, skulle hans motiv endast kunna vara att få ett "grönt kort".

Jag vet att de säger att "kärleken är blind". Jag hoppas dock att denna upplysning kommer att tjäna som något som öppnar dina ögon.

Du kanske säger att din kommande man inte är praktiserande muslim. Men låt oss inte glömma att islam är mer än religion. Den inkluderar en fullständig juridisk lag, som muslimer och icke-muslimer skall följa i en islamisk stat. Om det blir en dispyt mellan dig och honom är allt han behöver göra för att få övertaget över dig att resa till ett islamiskt land.

Om du fortfarande är tveksam till detta, skulle jag vilja föreslå att du ser filmen "Inte utan min dotter", som är baserad på en sann berättelse ur livet hos en amerikansk kvinna som gifte sig med en muslimsk man. Andra liknande filmer är "Prinsessa, drömmar om synd och Soraya M:s stening?"

Detta kan vara en livräddande erfarenhet. De liv du kommer att rädda är ditt eget och dina framtida barns. Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad har ljuset gemensamt med mörkret? 2 Kor 6:14.

Översättning till svenska från engelsk text från.
www.islameyat.com

top


Till KATOLIKnu