Alla helgons dag

Olika böner


Allhelgonadagen kallas "Pingstens skördefest". Vi som ännu är på väg gläder oss med alla dem som redan kommit hem. Vi tror på de heligas gemenskap, en levande samhörighet bortom döden. Herren säger ju: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva även om han dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö" (Joh. 11:25-26). Gemenskapen med helgonen tar sig först och främst uttryck i att vi samfällt med dem sjunger Guds lov och pris (mässans prefation), vidare i att vi i deras liv hämtar inspiration och mod, slutligen i att vi ber dessa Guds och våra vänner om förbön. Kyrkan har högtidligt kanoniserat några människor, i vilka Guds liv varit särskilt klart framträdande, d.v.s. förklarat att de nått fram till den fulla saligheten. Deras förbön anropas i liturgin, och de ihågkommes på sina minnesdagar. Men Alla helgons dag påminner om alla människor, kanoniserade eller ej, som nått fullkomningen av Andens gåvor hos Gud.

Mässans bibelläsningar:

Upp. 7:2 -4.9-14
Ps. 24 - 1 Joh. 3:1-3 - Matt. 5:1-12a.

När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna en glädje som väntade honom uthärdade han korset titan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. (Hebr. 12:1-2)

Allhelgonalitanian

Bön

Psalm på Allhelgonadagen

Dessa böner är hämtade från bönboken Oremus
Katolska Pedagogiska Nämnden
Stockholm 1981


Till KATOLIKnu