Upprättandet av ett Karmelitnunnekloster i Glumslöf - Riksdagsdebatten och pressens reaktioner

C-uppsats i historia av Siobhan Gerstig

[Meny][föregående] sida 7 av 7

Käll- och litteraturförteckning

Källmaterial

Riksdagsprotokollet: Första kammarens protokoll nr 17 fredagen den 5 maj 1961
Riksdagsprotokollet: Andra kammarens protokoll nr 17 fredagen den 5 maj 1961
Skånska Dagbladet, 1961 och 1963
Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1961 och 1963
Arbetet, 1961 och 1963
Expressen, 1961 och 1963
Aftonbladet, 1963
Svenska Dagbladet, 1961
Dagens Nyheter, 1961 och 1963
Stockholms-Tidningen, 1961

Litteratur

Blückert, Kjell, The Church as a Nation. Frankfurt am Main 2000
Brodd, Sven-Erik, Evangeliskt klosterliv i Sverige, Stockholm 1972
Engblom, Lars, Jonsson, Sverker, Gustafsson, Karl Erik, Den svenska pressens historia IV - Bland andra massmedier (efter 1945) Stockholm 2002
Gustafsson, Harald, Nordens historia - En europeisk region under 1200 år, Lund 1997
Inger, Göran, Klosterförbudet I Sverige och dess upphävande, Statsvetenskaplig tidskrift, s 133-173, Lund 1962
Otterbeck, Jonas, Islam, muslimer och den svenska skolan. Lund 2000
Petrén, Erik, Kyrka och makt. Uppsala 2000
Simonsson, Tord, Kyrkomötet argumenterar, Lund 1963
Steinmann, Anne-Elisabeth, Karmelitorden. Historia-helgon-anda, Glumslöv 1981
Stråth, Bo, Europe and the Other and Europe as the Other, Bruxelles 2000
Tergel, Alf, Från Jesus till Moder Teresa. Stockholm 1973
Vallinder, Torbjörn, Press och politik, Falköping 1971
Werner, Yvonne Maria, Världsvid men främmande. Uppsala 1996.
Werner, Yvonne-Maria, Kvinnlig motkultur och katolsk mission, Västervik 2002
Werner, Yvonne Maria, "Rätt, religion och katolsk motkultur": Rätten - en festskrift till Bengt Ankarloo. Tornbjer, Charlotte (ed.) Lund 2000
Werner, Yvonne Maria, Katolicism och religionsfrihet. Signum 2002:9

Bilaga

De namn som är markerade i fetstil var de som uttalade sig i debatten. Övriga namn är de som ställde sig bakom antingen någon av reservanternas uttalanden eller någon av dem som förespråkade utskottets yttrande i frågan.

Reservanterna

Per-Olof Hansson (fp)
Möller (s)
Palm (s)
Siegbahn (s)
Alexanderson (fp)
Fru Hamrin-Thorell (fp)
Nestrup (fp)
Palme (s)
Holmqvist (s)
Källqvist (fp)
Oscar Carlsson (s)
Wirmark (s)
Sandler (s)
Einar Persson (s)
Widén (fp)
Gösta Jacobsson (h)
Hedblom (fp)
Fröken Nordström (fp)
Mogård (s)
Boheman (fp)
Källstad (fp)
Alemyr (s)
Wahlund (cp)
Rimmerfors (fp)
Wiklund (fp)
Nyberg (fp)
Blidfors (s)
Gustafson (fp)
Fröken Elmén (fp)
Arvidson (s)
Fru Gärde Widemar (fp)
Ekström (s)
Von Friesen (fp)
Hamrin (fp)

Utskottet

Ferdinand Nilsson (cp)
Branting (s)
Gunnar Berg (s)
Rikard Svensson (s)
Helmer Persson (k)
Tage Johansson (s)
Fru Wallentheim (s)
Lindahl (s)
Fru Nilsson (s)
Per Olofsson (s)
Eric Carlsson (cp)
Thun (s)
Fröken Ranmark (s)
Dahl (s)
Nils Elowsson (s)
Ernst Olsson (cp)
Erik Svedberg (s)
Lundberg (s)
Spångberg (s)
Börjesson (cp)
Fru Eriksson (s)
Jönsson (s)
Fru Torbrink (s)
Fru Hörnlund (s)
Fru Johansson (s)
Svensson (cp)
Fru Gunne (h)
Nilsson (h)
Häggblom (h)
Hedin (h)
Svenungsson (h)
Nilsson i Lönsboda (fp)
Nelander (fp)
Nilsson i Svalöv (fp)
Fru Boman (h)
Zetterberg (s)

top

Till KATOLIKnu