Föjande artikel var publicerad i METRO måndagen den 20 septemper 2004, artiklen återges här i sin helhet med tillstånd från Metro

Italienare får pris för hjältemod
Svenska Per Ånger-priset till Gennaro Verolino som hjälpte judar att fly från Budapest

Den l oktober delas Per Ånger-priset ut för första gången. Det är ett nyinstiftat pris för att lyfta fram hjältemod. Pristagaren är en italiensk katolsk präst som hedras för sina insatser för judarna under Förintelsen.
I slutet av andra världskriget räddades många judar till livet av de svenska skyddspassen. I Ungern tog ambassadör Per Anger initiativ till det som senare kom att bli skyddspass. Nu har regeringen instiftat ett nytt pris till hans minne. Med Per Ånger-priset vill nian framhäva människor som utfört humanitära och demokratifrämjande insatser. I år far ärkebiskop Gennaro Verolino priset. Han och Per Anger arbetade samtidigt i Budapest under andra världskrigets sista år. - Verolino, som tillsammans med Per Anger, Raoul Wallenberg och andra diplomater gjorde insatser for att rädda ungerska judar, är den sista överlevande som kan berätta om hur det verkligen var. Han vittnar om vad en enskild person kan uträtta, säger Heléne Lööw, överintendent på myndigheten Forum for levande historia. Forum för levande historia har tillsammans med familjen Anger valt ut årets pristagare. Per Anger själv avled år 2002.


SVERIGES ambassadör i Ungern under andra världskriget, Per Anger. Här under ett besök i Stockholm. foto Elena Agner

Min man talade ofta beundrande omVerolino, och de samarbetade också.
Per tyckte att Verolino var djärv och hade bra idéer, säger Per Ångers änka Elena Anger.
Per Ånger-priset instiftades av statsminister Göran Persson och regeringen. Det består av en skulptur samt 200 000 kronor. Tanken är att priset successivt ska vinna status och legitimitet världen över.
- Vi vill att priset ska sätta de personer i fokus som hjälper utsatta under svåra förhållanden, ofta anonymt och ibland i strid med sina organisationer eller regeringar. Per Anger var en av de människor som gick från känsla till konkret handling, han hade modet att handla, och han vittnar om vad en enskild person kan uträtta, säger Heléne Lööw.

CATHARINA NORDLUND


MÅNGA UNGERSKA JUDAR sökte skydd via den svenska legationen i Budapest. Bilden är från 1944. foto Margareta Bauer

Nej, jag har aldrig varit rädd"

MONSIGNORE Gennaro Verolino ar snart 98 år. Han är smidig för sin ålder och bär vardagliga kläder, men skjortan har guldknappar. Den 1 oktober tar han emot det första Per Ånger-priset. Per Anger och monsigno-re Verolino arbetade samtidigt i Budapest i Ungern under andra världskriget. De räddade många ur den judiska befolkningen från Hitler med speciella pass.
- Ja, jag är väldigt glad över priset, säger monsignore Verolino. Sverige har lagt ned mycket tid och arbete på de här problem en.
Han berättar gärna om vad som hände:
- Det var 1944. Jag var i Budapest utsänd av Vatikanen. Det var en väldigt svår tid och många var oroade. Jag minns att vi efter några dagar förstod att man förföljde den judiska befolkningen. Vad gjorde du?
- Vi försökte allt, först diplomati. Vi lade fram en officiell protest. Men judar bara försvann, även judar som vi kände. Vi var tvung na att göra något.
Monsignore Verolinos ögon fylls av smärta. Men han vill minnas.
Vad blev effekten av era protester?
- Inga. Då bytte vi strategi. Till en början gav vi skydd åt judar i vår byggnad. Därefter satte vi Vatikanflaggor på andra hus och köpte hus som vi satte flaggor på. På det viset räddade vi många judar.
Du säger "vi", men det var väl egentligen du som var drivande? -Ja, vad vill du att jag ska säga? Ja, jag var ansvarig för de besluten. Hur många ur den judiska befolkningen, räddade du?
- Jag vet inte exakt,men flera hundra tror jag. Ibland var köerna till vår byggnad längre än de till bagaren.
Förstod nazisterna något av vad ni höll på med? -Ja, definitivt. De förstod allt. Men vi försåg alla som bodde i våra hus med tillstånd och pass, sä de kunde inget göra. Monsignore Verolino, var ni aldrig rädd? -Jag? Nej, jag har aldrig varit rädd. Jag tackar Gud att jag kunde rädda så många människor. STEFANIA DIVERTITO/ METRO ITALIEN


PRISTAGAREN Gennaro Verolino, 97, i sitt hem i Rom.

GENNARO VEROLINO

  1. Italienaren Gennaro Verolino föddes 1906 och prästvigdes i unga år.
  2. Verolino var i Budapest, utsänd av Vatikanen, under andra världskriget. Han vardå 38 år gammal och arbetade på fältet under nuntien monsignore Angelo Rotta, som var 72 år. Rotta och Verolino upp rättade säkra hus som judar kunde gömma sig i. När nazisterna försökte ta sig in i dessa hus lyckades Verolino och hans volontärer hålla undan dem. Man delade även ut påvliga skyddspass inför ögonen på SS-män och ungerska pilkorsare.
  3. För att ha visat det bästa hos människan, i tider då vår historia visade prov på det sämsta hos mänskligheten, tilldelas ärkebiskop Gennaro Verolino 2004 års Per Angerpris för humanitära och demo kratifrämjande insatser.

KATE WACZ OCH HENNES FAMILJ räddades från Budapest till Sverige av Per Anger. foto Urban Brådhe

Det finns ännu kvar människor som har Per Anger att tacka för livet. Några av dem bor i Sverige.
På knappt två månader, mellan den 14 maj och den 8 juli 1944, transporterades runt 400 000 ungerska judar till nazisternas dödsläger i Auschwitz-Birkenau. Nittio procent av dem gasades ihjäl omedelbart efter ankomsten. Den 9 juli fanns drygt 200 000 judar kvar i Budapest.


Diplomater från de neutrala länderna gjorde allt för att stoppa förföljelsen.
En av dem var Per Anger på den svenska legationen. – Det var fantastiskt att arbeta med Per Anger. Vi arbetade dygnet runt i livsfara, det var inte tal om något annat eftersom vi såg att det behövdes, berättar Birgit Brulin, en av två sekreterare på legationen.Anger började utfärda provisoriska pass. Idén utvecklades av Raoul Wallenberg, som utfärdade skyddspass.

En av dem som har Per Anger att tacka för mycket är Kate Wacz. När hon och familjen fruktade för sina liv tog de kontakt med Per Anger, som tipsade om Raoul Wallenberg. Familjen fick skyddspass och kom senare till Sverige. -Vi har haft Per Anger som vår skyddande ängel som hjälpte oss med allt. Jag är mycket tacksam, säger Kate Wacz. -Jag hoppas att priset ska hjälpa unga att få förebilder. Vi måste ge våra nästkommande hopp om en bättre värld, och då behöver man hjältar, säger hon.
CATHARINA NORDLUND


Till KATOLIKnu